+ Yorum Gönder
Özel Eğitim ve Rehberlik ve Rehberlik Forumunda Öğrencilerin Serbest Zamanı Değerlendirmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. AGMEHMET
  Administrator

  Öğrencilerin Serbest Zamanı Değerlendirmesi
  Öğrencilerin Boş Vakitlerini Değlendirmeleri

  Başarıyı etkileyen çevresel ve bireysel bir çok etmenin yanı sıra öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemeleri önemli yer tutarBir çok öğrenci zamanının çoğunu çalışmaya ayırmasına karşın başarılı olamamaktan yakınmaktadırBu nedenle öğretmenler, öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri konusunda uygulamalı çalışmalar yaptırmalıdır Öğrenciye zamanı nasıl planlayacağını öğretmek, daha hızlı ve etkin okumasını sağlamak, ders çalışma yöntemlerini öğretmek, okuduğunu özetlemeyi ve gerekli tekrarları yapmayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak öğrencinin başarısını ve kendine güvenini artıracak tırO halde öğrencilerin verimli çalışma yollarını bilmesi ve programlı yaşamaya alışması başarılı bir insan olmanın anahtarı olacaktırBöylece hem istenilen verim elde edilecek hem de istenilen dinlenmeye, eğlenmeye, sevdiklerine ve kendisine zaman ayırmaya,boş zaman uğraşlarına yer kalacaktır  Çaba, enerji ve zamanı en ekonomik şekilde kullanmak istiyorsak bir programa bağ lanmalıyızZamanı boşa geçirmek,yaşamı boşa geçirmektirBoşa geçen zaman asla telafi edilemez  Bu düşünce ile çocuk,planlı ve programlı bir yaşam içindeki boş zamanlarında;  1-Kendini tanıma:

  Önce kendi kendilerini tanımaya yönlendirilmeli, bilgi ve beceri yönlerini tanımalı çocuğun bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini kendisi ve toplum için en uygun şekilde geliştirmesi, kendisi için gerekli ve yararlı donanımları kazanması,bireysel farklılıklarını görmesi, güçlü, sınırlı yönlerini anlaması lazımdır Bu da ancak çeşitli aktiviteler ve yaşantılar içinde kendini keşfetmesiyle olur Başta ana okulu öğretmenlerine öğretmenlere,rehber öğretmenlere çok görev düşmektedir  2-Çevreyi tanıma:

  Çocuk kendine yararlı ve gerekli donanımları kazanabilmesi için faydalanacağı araç kişi ve kuruluşları tanımalı  3-Okul ve meslek seçimi:

  Çocuklar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirMeslekler de çeşitli niteliklere sahip olmayı gerektirirÇocuk kendisine açık olan meslekleri çeşitli yönleri ile değerlendirip kendi ihtiyaçları ve beklentileri açısından değerlendirmeli

  Çocuklukta çevresindeki insanların farklı uğraşları olduğunu,çeşitli meslekler olduğunu görmeye ve anlamaya başlarBeşinci sınıfta;kendisi ve diğer insanlar arasında ilgiler,yetenekler, amaçlar ve motivasyon yönünde farklılıkların ve benzerliklerin farkına varmaya başlarSekizinci sınıfta;bu farklı niteliklerin üzerinde daha çok bilgi sahibi olmaya, yeni yönleri keşfetmeye ve anlamaya başlarmeslekleri keşfetme, inceleme ve araştırma dönemi bir bakıma çocuğumuz için ömür boyu sürer  4-Kitap okuma:

  Kitap okuma alışkanlığının kazanmanın sonrasında yoğun olarak çeşitli türde kitaplar okumak(roman,şiir, macera, bilimsel, deneme, makale,öykü vs)zamanı en iyi değerlendirmenin yolu olduğunu bilmeli  5-Gazete okuma:

  Düzenli olarak fanatizme kaçmayan gazeteleri (gazetelerin sadece beğendiği değil gelişimini sağlayabilecek diğer köşelerini de okuyabilmek)okuma alışkanlığı edinmeli  6-Bulmaca çözmek:

  Kelime bilgisi ve hazinesinin gelişimine yarar sağlar Entelektüel bilginin temeli atılırKendi bulmacalarını yapması tavsiye edilmeli  7-Televizyon izleme:

  Televizyonda izlenebilecek programı seçmek ve izleme zamanını tayin etmek kişisel gelişimin olması noktasında çok önemlidirEğitime dönük yayınları izlemek ve ayrıca tv haberlerini takip etme alışkanlığı kazanmalı  8-Sinema ve tiyatroya gitme:

  Sanatsal mesajları olan yaşına uygun oyun ve filmlerin izlenilmesi de kişisel bir kazançtır  9-Müzik dileme:

  Çocuk ve gençlerimizin akıl sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek,hayata daha iyimser gözle bakılması konusunda mesajları olan konusu ahlaki prensiplere duyarlı müzik türlerini dinlemeli  10-Koleksiyon yapma:

  Çeşitli türde kolleksiyonlar(pul,kelebek,atasözü,vecize,kartpost al,kitap,para vs) yapmak araştırmacı bir kişilik kazanımına yardım eder ve alınan bilginin hazzı koleksiyon yapan kişiyi mutlu ederÇocuğa bu yönde teşvik ve yardım etmeli  11-Bir işte çalışmak:

  Sevebileceği ve yapmasında hiçbir sakıncanın olmadığı bir işte çalışmak hem mesleksel yetenekler kazanmasına hem maddi doyumu gerçekleştirmesine hem de dinamik bir kişiliğin yerleşmesini sağlarAncak yoğun emek ya da aşırı yüklenme gerektiren işlerden korunması önemlidir  12-Sanatsal çalışmalar yapma:

  Plastik,seramik,heykel, yontma işleri,vssanatlarla yoğunlaşmak amatör olarak yazarlık çalışmaları gibi etkinlikler de zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlarÖzllikle günlük tutma alışkanlığı kazandırılmalı  13-Spor yapmak:

  Hoşlandığımızı düşündüğümüz bireysel ya da toplu olarak yapabileceğimiz sportif faaliyetlerimizin olması fiziksel,ruhsal ve düşünsel gelişime ve sosyal kaynaşıma yardım eder  14-Ev işlerine yardım etmek:

  Anne ve babaya ev işlerinde yardım etmesi paylaşım ve sorumluluk alma yetilerinin gelişimini sağlar  Çocuk ve gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiği gelecekleri için önemli bir konudurDerslerinden ve ev işlerinden arta kalan zamanlarda duyusal ve düşünsel gelişimlerini ve hatta bedensel beceri gelişimini sağlayacak uygun faaliyetlerin seçimi, olumlu yeni özellikler edinmeleri sağlayacaktır  Bu anlamda tavsiye edebileceğimiz etkinliklerle zamanın en iyi değerlendirimi onlar açısından daha verimli olacaktır
 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  Genellikle öğrenciler boş ders olduğunda dışarı çıkıp futbol veya boş boş dolanırlar aslında bu boş dersi değerlendirmek gerekir mesela soru çözmek gibi ya da kitap okumak gibi ama öğrencilerimiz bu konuları fazla takmıyorlar.
+ Yorum Gönder