+ Yorum Gönder
Özel Eğitim ve Rehberlik ve Rehberlik Forumunda Sınav Kaygısı Ölçeği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Sınav Kaygısı Ölçeği
  SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

  YÖNERGE:Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliyse, cevap kağıdındaki “doğru” anlamına gelen ( D ) harfinin üstüne X işareti, her zaman veya genellikle geçerli değilse “yanlış” anlamına gelen ( Y ) harfinin üstüne X işareti koyunuz. Çalışma davranışınızla ilgili gerçekçi bir değerlendirme ancak sizin cevaplarınızda gerçekçi olmanızla mümkündür.


  1-Sınava girmeden de sınıf geçmenin ve başarılı olmanın bir yolu olmasını
  isterdim.
  2-Bir sınavda başarılı olmak, diğer sınavlarda kendime olan güvenimin artması-
  na sebep olmaz.
  3-Çevremdekiler (Ailem, arkadaşlarım) başaracağım konusunda bana güveni-
  yorlar.
  4-Bir sınav sırasında, bazen zihnimin sınavla ilgili olmayan konulara kaydığını
  hissediyorum.,
  5-Önemli bir sınavdan önce veya sonra canım bir şey yemek istemez.
  6-Öğretmenin sık sık küçük yazılı veya sözlü yoklamalar yaptığı derslerden
  nefret ederim.
  7-Sınavların mutlaka resmi, ciddi ve gerginlik yaratan durumlar olması gerek-
  mez.
  8-Sınavlarda başarılı olanlar çoğunlukla hayatta da iyi pozisyonlara (mevkilere)
  gelirler.
  9-Önemli bir sınavdan önce veya sınav sırasında bazı arkadaşlarımın çalışırken
  daha az zorlandıklarını ve benden daha akıllı olduklarını düşünürüm.
  10-Eğer sınavlar olmasaydı, dersleri daha iyi öğreneceğimden eminim.
  11-Ne kadar başarılı olacağım konusundaki endişeler, sınava hazırlığımı ve sınav başarılarımı etkiler.
  12-Önemli bir sınava girecek olmam uykularımı bozar.
  13-Sınav sırasında çevremdeki insanların gezinmesi ve bana bakmalarından sıkıntı duyarım.
  14-Her zaman düşünmesem de, başarısız olursam çevremdekilerin bana hangi
  gözle bakacaklarından endişeliyim.
  15-Geleceğimin sınavlarda göstereceğim başarıya bağlı olduğunu bilmek beni
  üzüyor.
  16-Kendimi bir toplayabilsem, birçok kişiden daha iyi notlar alacağımı biliyo-
  rum.
  17-Başarısız olursam, insanlar benim yeteneğimden şüpheye düşecekler.
  18-Hiçbir zaman sınavlara tam olarak hazırlandığım duygusunu yaşayamam.
  19-Bir sınavdan önce bir türlü gevşeyemem.
  20-Önemli sınavlardan önce zihnim adeta durur kalır.
  21-Bir sınav sırasında dışarıdan gelen gürültüler, çevremdekilerin çıkardığı ses-
  ler, ışık, oda sıcaklığı vb. beni rahatsız eder.
  22-Sınavdan önce daima huzursuz, gergin ve sıkıntılı olurum.
  23-Sınavların insanın gelecekteki amaçlarına ulaşması konusunda ölçü olması-
  na hayret ederim.
  24-Sınavlar insanın gerçekten ne kadar bildiğini göstermez.
  25-Düşük not aldığımda, hiç kimseye notumu söyleyemem.
  26-Bir sınavdan önce çoğunlukla içimden bağırmak gelir.
  27-Önemli sınavlardan önce midem bulanır.

  28-Önemli bir sınava çalışırken çok kere olumsuz düşüncelerle peşin bir yenil-
  giyi yaşarım.
  29-Sınav sonuçlarını almadan önce kendimi çok endişeli ve huzursuz hissede-
  rim.
  30-Sınava başlarken, bir sınav veya teste ihtiyaç duyulmayan bir işe girebilmeyi
  çok isterim.
  31-Bir sınavda başarılı olamazsam, zaman zaman zannettiğim kadar akıllı olma-
  dığımı düşünürüm.
  32-Eğer kırık not alırsam, annem ve babam müthiş hayal kırıklığına uğrar.
  33-Sınavlarla ilgili endişelerim çoğunlukla tam olarak hazırlanmamı engeller
  ve bu durum beni daha çok endişelendirir.
  34-Sınav sırasında, bacağımı salladığımı, parmaklarımı sıraya vurduğumu fark
  ediyorum.
  35- Bir sınavdan sonra çoğunlukla yapmış olduğumdan daha iyi yapabileceğimi
  düşünürüm.
  36-Bir sınav sırasında duygularım dikkatimin dağılmasına sebep olur.
  37-Bir sınava ne kadar çok çalışırsam, o kadar çok karıştırıyorum.
  38-Başarısız olursam, kendimle ilgili görüşlerim değişir.
  39-Bir sınav sırasında bedenimin belirli yerlerindeki kaslar kasılır.
  40-Bir sınavdan önce ne kendime tam olarak güvenebilirim, ne de zihinsel ola-
  rak gevşeyebilirim.
  41-Başarısız olursam arkadaşlarımın gözünde değerimin düşeceğini biliyorum.
  42-Önemli problemlerimden biri, bir sınava tam olarak hazırlanıp hazırlanmadı-
  ğımı bilmemektir.
  43-Gerçekten önemli bir sınava girerken çoğunlukla bedensel olarak panik
  içinde olurum.
  44-Testi değerlendirenlerin, bazı öğrencilerin sınavda çok heyecanlandıklarını
  bilmelerini ve bunu testi değerlendirirken hesaba katmalarını isterdim.
  45-Sınıf geçmek için sınava girmektense, ödev hazırlamayı tercih ederim.
  46-Kendi notumu söylemeden önce arkadaşlarımın kaç aldığını bilmek isterim.
  47-Kırık not aldığım zaman, tanıdığım bazı insanların benimle alay edeceğini
  biliyorum ve bu beni rahatsız ediyor.
  48-Eğer sınavlara yalnız başıma girsem ve zamanla sınırlanmamış olsam çok
  daha başarılı olacağımı biliyorum.
  49-Sınavdaki sonuçların hayat başarım ve güvenliğimle doğrudan ilgili oldu-
  ğunu düşünürüm.
  50-Sınavlar sırasında bazen gerçekten bildiklerimi unutacak kadar heyecan-
  lanıyorum.
 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  CEVAP ANAHTARI


  Aşağıda aynı endişeleri ilgilendiren sorular gruplandırılmıştır. Her gruptan ( D ) Doğru olarak işaretlediğiniz soru sayısı o gruptan aldığınız puanı belirler. Bu puanlara göre Yorum Anahtarına girerek endişelerinizi değerlendirebilirsiniz.  1-Başkalarının sizi nasıl gördüğü ile ilgili endişeler:

  3, 14, 17, 25, 32, 41, 46, 37

  2-Kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili endişeler:

  2, 9, 16, 24, 31, 38, 40

  3-Gelecekle ilgili endişeler:

  1, 8, 15, 23, 30, 49

  4-Yeterince hazırlanamamakla ilgili endişeler:

  6, 11, 18, 26, 33, 42

  5-Bedensel tepkiler:

  5, 12, 19, 27, 34, 39, 43

  6-Zihinsel tepkiler:

  4, 13, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 48, 50

  7-Genel sınav kaygısı:

  7, 10, 22, 29, 44, 45

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YORUM ANAHTARI

  1- Başkalarının görüşü
  8-4 Başkalarının sizi nasıl gördüğü sizin için büyük önem taşıyor. Çevrenizdeki insanların değerlendirmeleri bir sınav durumunda zihinsel faaliyetinizi olumsuz etkiliyor ve sınav başarınızı tehlikeye atıyor.
  3-0 Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için fazla önem taşımıyor. Bu sebeple sınavlara hazırlanırken çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji kaybetmiyorsunuz.


  2- Kendi görüşünüz
  7-4 Sınavlardaki başarınızla kendinize olan saygınızı eşdeğer görüyorsunuz. Sınavlarda ölçülerin kişilik değeriniz olmayıp bilgi düzeyiniz olduğunu kabullenmeniz gerekir. Düşünce biçiminiz problemleri çözmek konusunda size yardımcı olmadığı gibi, endişelerinizi arttırıp elinizi kolunuzu bağlıyor.
  3-0 Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz problemleri daha etkili bir biçimde çözmenize imkan vermekte, okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.


  3- Gelecekle ilgili endişeler:
  6-3 Sınavlardaki başarınızı gelecekteki mutluluğunuz ve başarınızın tek ölçüsü olarak görüyorsunuz. Bu yaklaşım biçiminin sonucu olarak sınavların güvenliğiniz ve amaçlarınıza ulaşmanız konusunda engel olduğunu düşünüyorsunuz. Bu düşünceler bilginizi yeterince ortaya koymayı güçleştiriyor ve başarınızı tehdit ediyor.
  2-0 Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakmanız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.


  4- Hazırlanmakla ilgili endişeler:
  6-3 Sınavları kişiliğiniz konusundaki değerleriniz ve gelecekteki güvenliğinizin bir ölçüsü olarak gördüğünüz için herhangi bir sınava hazırlık dönemi sizin için bir kriz dönemi oluyor. Sınavda başarılı olmanızı sağlayacak olan hazırlama tekniklerinizi öğrenirseniz, kendinize güveniniz artacak, endişelerinizi kontrol etmek için önemli bir adım atmış olacaksınız.
  2-0 Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlamanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamanıza ve sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarmanızın yükselmesine imkan veriyor.


  5- Bedensel tepkiler
  7-4 Bir sınava hazırlanırken iştahsızlık, uykusuzluk, gerginlik gibi birçok bedensel rahatsızlıkla mücadele etmek zorunda kaldığınız anlaşılmaktadır. Bu rahatsızlıklar sınavla ilgili hazırlığınızı güçleştirmekte ve başarınızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bedensel tepkilerini kontrol etmeyi başarmanız zihinsel olarak hem hazırlığınızı, hem de sınavda bildiklerinizi ortaya koymanızı kolaylaştıracaktır.
  3-0 Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz anlaşılmaktadır.


  6- Zihinsel Tepkiler
  10-4 Sınava hazırlanırken veya sınav arasında çevrenizde olan bitenden fazlasıyla etkilenmeniz ve dikkatinizi toplamakta güçlük çekmeniz yüksek sınav kaygısının işaretidir. Bu durum düşünce akışını yavaşlatır ve başarıyı engeller. Zihinsel ve bedensel rahatsızlığınız birbirini körükler ve sınava hazırlığınızı zorlaştırır. Sınavlarda başarılı olabilmek için zihinsel tepkilerinizi kontrol altına almayı öğrenmeniz gerekmektedir.
  4-0 Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol etmeniz, zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı artırmaktadır.


  7- Genel Sınav kaygısı:
  6-3 Sınavlarda kendinize güvenemediğiniz, sınavları varlığınız ve geleceğiniz için bir tehdit olarak gördüğünüz anlaşılmaktadır. Sınavlara sahip oldukları önemin çok üzerinde değer vermekte ve belki de bu sebeple çok fazla heyecanlanmaktasınız. Sınav kaygınızı azaltacak teknikleri öğrenmeniz, hem eğitim başarınızı yükseltecek, hem hayattan aldığınız zevki artıracak, hem de sizi daha etkili bir insan yapacaktır.
  2-0 Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görerek hazırlandığınız anlaşılmaktadır. Eğitim hayatındaki sınavların, hayatın bir parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak, eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ CEVAP KAĞIDI

  Okulu.:

  Adı, soyadı.:

  Sınıfı..:

  Cinsiyeti..: Tarih://

  Soru No DOĞRU YANLIŞ Soru No DOĞRU YANLIŞ
  1 ( ) ( ) 26 ( ) ( )
  2 ( ) ( ) 27 ( ) ( )
  3 ( ) ( ) 28 ( ) ( )
  4 ( ) ( ) 29 ( ) ( )
  5 ( ) ( ) 30 ( ) ( )
  6 ( ) ( ) 31 ( ) ( )
  7 ( ) ( ) 32 ( ) ( )
  8 ( ) ( ) 33 ( ) ( )
  9 ( ) ( ) 34 ( ) ( )
  10 ( ) ( ) 35 ( ) ( )
  11 ( ) ( ) 36 ( ) ( )
  12 ( ) ( ) 37 ( ) ( )
  13 ( ) ( ) 38 ( ) ( )
  14 ( ) ( ) 39 ( ) ( )
  15 ( ) ( ) 40 ( ) ( )
  16 ( ) ( ) 41 ( ) ( )
  17 ( ) ( ) 42 ( ) ( )
  18 ( ) ( ) 43 ( ) ( )
  19 ( ) ( ) 44 ( ) ( )
  20 ( ) ( ) 45 ( ) ( )
  21 ( ) ( ) 46 ( ) ( )
  22 ( ) ( ) 47 ( ) ( )
  23 ( ) ( ) 48 ( ) ( )
  24 ( ) ( ) 49 ( ) ( )
  25 ( ) ( ) 50 ( ) ( )


 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ TOPLU SONUÇLAR ÇİZELGESİ  SINIF VE ŞUBE:

  SINIF REH. ÖĞRT: TARİH:/../.

  ADI VE SOYADI 1 2 3 4 5 6 7
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38


  NOT: Ölçekleri word'de tablolar halinde yaparsanız daha güzel olacaktır kolay gelsin


 6. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Sınavlarda ister istemez kaygı oluyor bundan dolayı fazla kaygı sınavı kaybetmenize neden olur az kaygıda sizin sınavı kaybetmenize neden olur kaygı düzeyinizin normal derecede olması gerekir ki sınavı kazanabilesiniz.

+ Yorum Gönder