+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Akciğer Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Akciğer Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir
  Akciğer Hastalıklarının Belirtileri ile ilgili bilgiler


  Hasta tarafından fark edilen belirtilerin en önemlisi göğüs ağrılarıdır. Bu ağrılar-la ilgili bir yorum yapmak çoğu kez güç-tür. Ancak ağrılar solunum bozuklukları ile ilgili başka birtakım belirtilerle görül-dükleri için teşhis bir derece kolaylaşır. Bu ağrıların çok belirginleşmesi akciğer yangısı (zatürree) gibi tehlikeli bir rahat-sızlığa işaret eder. Ağrılar hafit olmakla birlikte sürekli bir nitelik taş.yoriarsa özellikle önem kazanırlar. Çünkü bu tür ağrılara akciğer ve soluk borusu kanser-lerinde, veremde, akciğer zarı yansısından sonra başgösteren birtakım hasta-lıklarda rastlanır. Göğüs ağrıları mutla-ka akciğer hastalıkları nedeniyle ortaya çıkmazlar. Ancak göğüs ağrısına önem vermek gerekir. Ağrının teşhisi ile yetin-memeli, ayrıca tamamlayıcı nitelikte in-celemeler ve özellikle röntgen muaye-nesi uygulamalıdır.
  Solunum güçlüğü de bir başka önemli belirtidir. Yetersiz, ağrılı ve çoğu kere yürek darlığına yolaçan sıkıntılı solu-num giderek süreğen olabilir veya şid-detli bir başlangıçla ivegen nitelik kaza-nabilir. Solunum güçlüğü, şeker hasta-lığı, üremi ve kimi beyin hastalıklarında da görülebilir. Ancak bunlar özel du-rumlardır. Çünkü solunum güçlükleri-nin çoğu solunum bozukluklarından ileri gelir.
  Birtakım gırtlak hastalıkları da solunu-mu güçleştirirler ve ses bozukluklarına yolaçarlar. Çocuklarda gırtlakta yabancı bir nesnenin varlığı ve anjin solunum güçlüğüne neden olabilir. Solunum güç-lüğü yetişkinlerde daha çok alerjik bir tepkinin sebep olduğu gırtlak ödemin-den ileri gelir.
  Solunum güçlüğü bronşlardaki bir ra-hatsızlıktan ileri geliyorsa astıma işaret eder. Astım çoğu kere geceleri daha çok sıkıntı verir ve etkisi dönemlere bağlı olarak azalır veya çoğalır. İvegen ve sü-reğen bronşitler ve kanser de solunum güçlüğüne neden olabilir. Öte yandan amfizem ve amboluslar da tıpkı ivegen akciğer hastalıkları gibi so-lunum güçlüklerine yolaçabilirler. Akci-ğer zarı yangısında da solunum güçlük-lerine rastlanır.
  Bir başka belirti de öksürüktür. Refleks veya istemli bir hareket olan öksürüğün amacı solunum yollarında bulunan ya-bancı nesneleri veya sümüksü maddele-ri dışarı atmaktır, öksürüğün zamanı, sıklığı, yokluğu ve nitelikleri (kuru, bal-gamlı, hırıltılı gibi) hastalık hakkında açıklayıcı birtakım bilgiler sağlar. Bu konuda iki noktaya dikkat etmek gerekir,.
  * öksürük çok sık ise kanser, verem veya akciğer zarı yangısı belirtisi olabi-lir. Bu tür öksürükleri önemsemeyip tü-tün alışkanlığından veya eskiden geçi-rilmiş bir bronşitten ileri geldiğini san-mak çok yanlıştır. Öksürükler sıklaştığında hemen röntgen muayenesine baş-vurmak gerekir.
  * öksürük birtakım önemli komplikasyonların kaynağı da olabilir. Nitekim öksürme sırasında karın kaslarının yüklendiği aşırı çaba fıtığa yolaçabilir. öksürük çoğu kez balgam atılmasıylç birlikte görülür. Bu balgamın miktarı, görünüşü ve kokusu hastalığın teşhisine yön verebilir. Tükürüğün kimyasal ve bakteriyolojik incelemesi çok önemlidir. Çünkü bu inceleme balgamın nedenini ortaya çıkardığı gibi hastalığa etkili olacak bir antibiyotiğin saptanmasında da yardımcı olur. örneğin balgamda Koch basillerinin varlığı verem belirtisidir. Akciğer hastalıklarının en endişe verici belirtilerinden biri de kan tükürmedir. Kan tükürme, öksürük nöbeti sırasında ağızdan kan gelmesidir. Kan tükürme kimi zaman terleme, yürek darlığı, na-bız yavaşlamasıyle birlikte görülür. Kan tükürme çoğu kere verem, kanser, bronşların genişlemesi, akciğer ambolu-su veya kalbin mitral kapakçığında gö-rülen daralma belirtisidir. Ayrıca, daha önemsiz bazı hastalıkların belirtisi de olabilir. Ancak nedeni ne olursa olsun kan tükürme olaylarında hemen bir he-kime başvurmak gerekir. Solunum aygıtındaki aksaklıkları ortaya koyan bu temel belirtilerin yanı sıra siyanoza, yani vücudun yeterince oksijen alamaması nedeniyle, derinin mavi bir renk almasına ve ses bozukluklarına da rastlanır. Ses bozukluklarına da önem vermek gerekir. 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Akciğer Hastalık Belirtileri

  Göğüs Ağrısı

  Göğüs ağrısının başlıca nedenleri kalp hastalığı, kanser, pnömoni, tü-berküloz ve plörezidir. Bundan başka trakeobronşit, pulmoner emboli, pnömotoraks, pulmoner hipertansiyon, Tietze sendromu (kondritis) gibi hastalıklar göğüs ağrısına sebep olabilir.

  Plevra ağrısı

  Akciğer parenkiması ve viseral plevrada sinir uçları olmadığından has-talık parietal plevraya kadar yayılmamışsa göğüs ağrısı duyulmaz. Plevra ağrısı inspirasyonda veya öksürükle bıçak saplar gibi olabildiği gibi ancak maksimal inspirasyonda belli belirsiz veya gerginlik niteliğinde hafif olur. Plevra ağrısı ekspirasyonda veya soluk tutunca kaybolur veya azalır. Plevra ağrısının duyul-duğu interkostal bölgeye bastırıldığı zaman belirli bir ağrı duyulmaz, buna kar-şın göğüs duvarı ile ilgili ağrıda, örneğin Tietze sendromunda, o bölgeye yapı-lan baskıda şiddetli bir ağrı duyulur. Diyafrağma plevrasının santral iritasyonu omuza ve boyuna yayılan ağrıya sebep olur. Diyafrağma plevrasının perifer iritasyonu ise alt toraks, lomber ve karın bölgesinde ağrıya sebep olur.

  Kardiyovasküler hastalıklarda göğüs ağrısı

  Kardiyovasküler hastalıklarda göğüs ağrısının başlıca nedenleri angina pektoris, myokard infarktüsü, perikardit, valvüler kalp hastalıkları, kardiyom-yopatiler ve aort anevrizmasıdır.

  Göğüs duvarı ağrısı

  Başlıca nedenleri nörojen kökenli hastalıklar (interkostal ve frenik si-nirle ilgili nöropati, Pancoast tümörü, herpes zoster), kaburga kırığı, Tietze sendromu, miyaljiler (kas hastalıkları) ve posttorakotomiyle ilgilidir.

  Travma veya uzun süreli ciddi öksürüklerin sebep oldukları kaburga kırıkları göğüs duvarında ağrı oluştururlar. Herpes zoster ağrısı yakıcı tiptedir, bir veya birkaç interkostal sinir yolu boyunca yayılır ve ilgili ağrı bölgesinde herpes deri lezyonları vardır.

  Ekstratorasik göğüs ağrısı

  Gastro intestinal, safra kesesi, pankreas, dalak hastalıkları ve subfrenik abseler göğüs duvarında ağrıya sebep olabilirler

 3. Ziyaretçi
  Mrhb.Ben 20 yasindayim ara sira nefes darligi ve mide arisi cekiyorum.Ikisi ayni anda oluyor.Ayrica bazen kan tukuruyorum.Cok fazla deyil ama.Oksuruk falan yok.
 4. Ziyaretçi
  bende 2 gündür çok az kan tükürüyorum ağrı yok sizce kanser miyim

 5. ELMAS
  Bayan Üye
  Kan tükürmenin tek nedeni kanser değildir. Dişeti kanamaları , verem, bronşit zatürre gibi hastalıklardan dolayı da kan tükürebilirsiniz. En kısa zamanda doktora başvurmanızı öneririz.

 6. Ziyaretçi
  Meraba.ben.mermer.ocağında.çalısıyorum.son.4.aydır .halsizlik.ve.bitkinlik.var.ara.ara.öksürük.oluyo. .halsizlikle.bir.alakası.olabirmi

 7. Ziyaretçi
  bende panik atak var ve nefsim daralıyor kalbim hızlı atyor ve daha neler neler geçenlerde nefesim daralmaya başladı ve inanılmaz bir korku sardı içimi acamı diye araştırıpdurdum sürekli olarak göğüs ğrım yok ağrı gelse bile ufacık gelip geçiyor nefesim daralıyor kan tükürmüyorum hırıltıda yok korkuyorum acamamı diye yardımcı olurmusunuz.

 8. Ziyaretçi
  Kalbimde agrim vae nefes alirken batmalar oluyor nefes darligi goguste agri midemde agri ve surekli hickirik var bunlar neye bagli acaba kalp doktoruna gttim fakat zayifliktan olablcgni syledi yardimci olurmusunuz.

 9. Fatma
  Administrator
  Kalbimde agrim vae nefes alirken batmalar oluyor nefes darligi goguste agri midemde agri ve surekli hickirik var bunlar neye bagli acaba kalp doktoruna gttim fakat zayifliktan olablcgni syledi yardimci olurmusunuz.
  Geçmiş olsun, bu belirtilere göre teşhis koyamayız. İçinizi rahatlatmak için başka bir doktora görünün.

 10. Ziyaretçi
  Oksururken akcigerimden hirilti geliyor ve oksurdukce başım ağrıyor surekli atesim cikiyor bazen başım dönüyor ve midem bulaniyor karnimin ac olduğunu hissediyorum ama yemek bogazimdan gecmiyor fakat genelde istahsiz oluyorum ve çabuk yoruluyorum.
  Cevabinizi bekliyoruM.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu


akciğer hastalıkları belirtileri,  akciğer hastalıklarının belirtileri,  Akciğer hastalığı belirtileri,  akciğer hastalığının belirtileri,  akciğer hastalık belirtileri,  akciğer hastalıkları ve belirtileri