+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Pankreas Nedir Görevi Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Pankreas Nedir Görevi Nelerdir
  Pankreas Nedir ?


  Pankreas:Bir karma salgıbezi olan pankreas, karın boşluğunda midenin arkasında yer alır. İşlevi uzun süre tam olarak bilinmeyen pankreas son yıllarda araştırıcıların büyük ilgisini çekmektedir. Bu ilginin doğ-masında pankreas yangılanmasının da (pankreatit) yaygınlaşmasının da rolü vardır.
  Pankreas yangılanmasj ivegen ya da sü-reğen olur. Genellikle kırk yaşlarındaki kişilerde ortaya çıkar. Hasta genellikle midesine aşırı düşkün ve alkoliktir. Al-kolizm pankreasdaki doku sertleşmele-rinin başlıca etkenidir. Pankreas yangı-lanması, genellikle ülser kökenli bir gastrit belirtisi gösterir. Ancak ağrı ülser ağrısının belirdiği zamanlarda görül-mez. Ayrıca hastayı güçsüz bırakır ve zayıflatır. Süreğen pankreas yangılan-masında ağrı, zaman zaman şiddetli olup süreklidir. İvegen pankreas yangı-lanması Özellikle erkeklerde görülür. Ağrı kolik ağrısı gibi kesik kesik ve şid-detlidir. Ağrıyla birlikte kusma da görü-lür. Hastanın genel .durumu beklenme-yen bir hızla bozulur.
 2. Zarafet
  Üye

  Pankreas kolay kolay hastalanmayan bir organdır. Her a aynı hastalığın bir oluşma ve ilerleme süreci olduğu gibi Pankreasta da aynı süreç vardır. Pankreas kanseri de belirli evreler halinde ilerleyen bir hastalıktır. En tehlikelisi evresi Pankreas kanserinin dördüncü evresidir. Çünkü bu evrede kanser karaciere kadar ulaşmış demektir. Ve yayılmasıda oldukça hızlıdır.
+ Yorum Gönder