+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Sigaranın İçinde Bulunan Maddeler Sigaranın Zararları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Sigaranın İçinde Bulunan Maddeler Sigaranın Zararları

  Sigaranın Zararları  Sigara ve sigara dumanı çok miktarda ve değişik özel-likte zararlı madde içermektedir. Yapılan araştırmalar siga-ra dumanında 4000'den fazla zararlı madde bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu maddelerin büyük bir kısmı kanser yapıcı özelliktedir.

  Sigara dumanı tütün bitkisi yapraklarının tam yanmaması sonucu oluşur. Sigara dumanının içerdiği maddeler gaz veya tanecik halinde bulunmaktadır. Sigaranın ağız kısmında içe çekilme sırasında oluşan duman "Ana Du-man" olarak tanımlanır. Yanan sigaranın ucundan ve ağız kısmından kendiliğinden çıkan duman ise "Yan Duman" olarak tanımlanmaktadır.

  Sigara dumanının ihtiva ettiği maddeler çeşitli faktör-ler tarafından etkilenir. Tütünün tipi, yanma sıcaklığı, siga-ranın uzunluğu, sigara kağıdının özellikleri (gözenekli ya-pıda olup olmaması gibi), filtre ve tütüne ilave edilen katki maddeleri bunların başlıcalarıdır. Sigaranın ucunda sı-caklık 900 °C'ye yükselir. Ağız kısmında ise 30 cC'dir. Bu ısı nedeniyle tütün yaprağında bulunan maddeler değişime uğrar ve bir çok yeni madde oluşur. Ana dumanın % 92-95'i gaz halindeki değişik maddelerden oluşur. Yapılan araştırmalar yaklaşık olarak bir nefes çekimi sigara duma-nında 300 milyon ile 3.5 milyar tanecik bulunduğunu or-taya koymuştur. Günde bir paket sigara içen bir insanın yılda 70.000 kez içe çekme yaptığı düşünülürse, sigara içenlerin maruz kaldığı zararlı madde miktarı anlaşılmış olur. Bu nedenle uzun süre değişik ve fazla miktarda zarar-lı maddeye maruz kalan sigara tiryakilerinde çok fazla hastalık ortaya çıkması da şaşırtıcı olmamalıdır.

  Nikotin sigara dumanında tanecik halinde bulunan ve bağımlılığa yol açan ana maddedir. Sinir sistemi üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Sinir sistemini etkileyerek kalb ve damarların çalışmasını bozar. Nikotine maruziyet sonucu kan basıncı ve nabız hızında artış ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kalb daha fazla kasılmakta ve kalbin oksijen ihti-yacı artmaktadır. Ayrıca nikotin damarlarda kasılmaya da neden olmaktadır. Nikotine maruziyet sonucu kan şeker ve yağ düzeylerinde de artış olmaktadır.

  Karbonmonoksit, sigara dumanında gaz halinde bulu-nan zararlı maddelerin en önemlisidir. Tütünün tam yan-maması sonucu ortaya çıkar. Sigara dumanının % 2-6'sı karbonmonoksitten oluşmuştur. Sigara içenlerin kanında-ki karbonmonoksit düzeyi sigara içmeyenlere göre 2-15 kat daha fazladır. Karbonmonoksit hücrelerin kandaki ok-sijeni kullanmasına engel olur.

  Sigaranın İçindekiler

  Sigarada Bulunan Zararlı Maddeler, Sigara Dumanı İçindeki Maddeler

  Sigarada Bulunan Maddeler; Tanecik Halinde Bulunanlar

  Aromatik hidrokarbonlar - Kanser Yapıcı
  Nikotin – Sinir Sistemini Uyarıcı
  Fenol - Kanser Yapıcı
  Krezol - Kanser Yapıcı
  Beta-Naftilamin - Kanser Yapıcı
  N-Nitrozonornikotin - Kanser Yapıcı
  Benzopiren - Kanser Yapıcı
  Metaller - Kanser Yapıcı
  (Nikel, Arsenik, Polonium 201) - Kanser Yapıcı
  İndol - Kanser Yapıcı
  Karbazol - Kanser Yapıcı
  Kateşol - Kanser Yapıcı

  Sigara Dumanındaki Gazlar (Sigara Zararlarıyla İlgili)

  Karbon Monoksit – Oksijen Kullanımını Engeller
  Hidrosiyanik asit - Silia Hareketleri Durdurur
  Asetaldehid - Silia Hareketleri Durdurur
  Akrolein - Silia Hareketleri Durdurur
  Amonyak - Silia Hareketleri Durdurur
  Formaldehid - Silia Hareketleri Durdurur
  Nitrojen oksitler – Silia Hareketleri Durdurur
  Nitrozaminler – Kanser Yapıcı
  Hidrazin – Kanser Yapıcı
  Vinil klorür – Kanser Yapıcı

  (Silia; Solunum Yollarlını Döşeyen Hücrelerin Uzantıları Olan Titrek Tüyler)

  Bu durum vücuttaki tüm organların çalışmasını kötü yönde etkiler. Kötü yönde etkilenen organlardan en önem-lisi beyindir.

  Sigara dumanında ayrıca çok fazla miktarda kanser yapıcı madde bulunmaktadır. Polisiklik aromatik hidrokar-bonlar, aromatik aminler ve nitrozaminler kanser yapıcı maddelerin başlıcalarıdır. Bu maddelerin çeşitli deney hayvanlarında değişik organ kanserlerine yol açtığı sap-tanmıştır.

  Bunlara ilaveten sigara dumanında solunum yollarını tahriş eden ve solunum yollarını döşeyen epitel hücreleri-nin uzantıları olan titrek tüylerin (silia) işlevini bozan pek çok madde bulunmaktadır.

  Dr. Serhat Fındık
 2. Mesport
  Moderators  Sigara İçenlerin Yaşadıkları
  Bağımlılık zarar verdiğini bile bile yapmak, hem vücuduna hem ailene, hem de kesene eziyet etmektir. Bu bağımlıklardan en yaygını en normal karşılananı nedense en fazla zarar verenlerden biri olan sigaradır.

  Hiç gecenin bir vakti sigarası bittiği için bakkal arayan birisini gördünüz mü? Aslında düştüğü durum çok da acınasıdır. Duman ve kül yığınına dönüşen bir tütün çubuğu olmadan geceyi geçiremeyeceğini düşünmek ve sırf bu yüzden dolayı strese girmek normal şartlarda hayatında hiç sigara içmeyen birisine çok garip gelir. Oysa ki bağımlı kendisini zehirleyeceğini bile bile o tütün çubuğunu arar, onun için para verir ve aldatan keyfinden mutlu olur.

  Sigara sağlığa zararlıdır. Bu çok yaygın bir slogan hatta artık sigara paketlerinin üstünde bile mevcut. Okullarda bu konuda bilinçlendirme çalışmaları, televizyonda bu konuda reklamlar var. Hepimiz bir şekilde sigara ile kanserin, kalp rahatsızlıklarının hatta cilde yaptığı zararların artık farkındayız. Aslında bunu en çok da sigara içenler bilir. Çünkü onlar sigara kullanmaya başladıktan bir müddet sonra hafif hafif zararlarını hissetmeye de başlarlar. Artık eskisi kadar kolay merdiven çıkamamakla başlar herşey sonra da öksürük ve tıkanma… Kullanılan sigara miktarına göre sürer gider. Ne zaman ki birey yeter artık der o dakika anlar ki artık sigarasız kahve içemiyor, yemek sonrasından zevk alamıyor, stresli anında yada üzgün olduğunda yanında arkadaşı! sigarayı arıyor. Artık sigara onun efendisi olmuştur.

  Böylesine sinsi bir düşmanı hayatına sokmakla ne kadar yanlış bir yaklaşımda bulunduğunu anlar ama artık bundan kurtulmak için çok daha fazla bir efor sarfetmek zorundadır. O yüzden sigarayı bırakmak değil hiç başlamamak yapılabilecek en doğru iştir. Yıllar boyu bırakıp zayıf anında tekrar başlayan binlerce insan vardır. Sigara sinsice o anı bekler. Artık kurtuldum dediğiniz zaman bile sabırlıdır.

  Bu bahsi geçen rahatsızlıkların yanı sıra, buz gibi soğuk, cehennem gibi sıcak havalarda dahi sigara içmek uğruna katlanılan eziyetler de cabası. Kapalı alanlarda sigara yasağının gelmesinin toplum sağlığı için atılan önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu gibi adımların atılması ile en azından çocuklarımızı sigaranın zararlı dumanından koruyarak, küçük yaşta pasif içicilikten uzak tutabilmek mümkün oluyor. Böylelikle sadece sigaranın zararlarını anlatmakla kalmayıp, bizzat görerek öğrenmelerini de sağlamış oluyoruz. Sigarasız günlere….

 3. Fatma
  Administrator
  Sigara içinde nikotin olan ve sağlığa çok zararlı olan bir içecek maddesidir. Sigara insanların özellikle akciğer kanseri olmasına neden olur ve her yıl dünya da milyonlarca insan sigaradan ölür.
+ Yorum Gönder


sigaranın içindeki maddeler ve zararları,  sigaranın içinde bulunan maddeler,  sigaranın zararları ve içindeki maddeler,  sigaranın içindeki zararlı maddeler ve zararları,  sigaranın içinde bulunan zararlı maddeler,  sigaranın içindeki gazlar ve zararları