+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Bakteriler fotosentezi nasıl yapar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bakteriler fotosentezi nasıl yapar
  Bakterilerin Fotosentez yapması


  Bütün enerjilerin kaynağı Güneş’tir. Hiçbir canlı Güneş’in ışık enerjisini doğrudan kullanamaz; ancak onu başka enerji şekillerine dönüştürerek Güneş’in ışık enerjisinden yararlanabilir. Biyosferin en önemli enerji dönüşümü fotosentezle gerçekleştirilir. Dünyamıza ulaşan Güneş ışığı bitkiler tarafından emilerek fotosentezde kullanılır. Klorofil gibi özel pigmentlere sahip bitkiler, algler, bakteriler Güneş enerjisini tutarak hücrelerin yararlanabileceği enerji şekline dönüştürür. Yeşil bitkilerin Güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin maddesi sentezlemesi olayına fotosentez denir.Foto: ışık; sentez ise birleşme anlamına gelir.

  Bakteriler fotosentezi nasıl yapar.jpg

  Fotosentezle ilgili ilk çalışmalar 1772 yılında, Joseph Priestley (Yosef Prestliy) tarafından yapılmıştır. Priestley, fanus içinde yanan bir mumun kirlettiği havayı aynı yerdeki bitkinin temizlediğini göstermiştir.


  Bitkilerin büyük çoğunluğu ototroftur; bulunduğu ortamdan su, mineral tuzlar, karbondioksit gibi maddeleri doğrudan alıp, fotosentez yardımıyla organik besin maddelerine dönüştürerek yaşamını sürdürebilir. Fotosentez, üstün yapılı bitkilerde genellikle yapraklarda gerçekleştirilmekle birlikte, kaktüs gibi yaprağı az bitkilerde sap bölümünde de gerçekleştirilebilir. “Bitkinin kimya fabrikası” olan yapraklar, görevlerine uygun özellikler taşır. Yaprakların yüzeylerinin geniş olması, fotosentez için gerekli gaz alışverişlerine uygun ortam yaratır. Yaprağın yassı biçimi, tüm hücrelerin dış ortamayakınolmasını sağlar; böylece gaz alışverişi kolaylaşır ve Güneş ışığı fotosentez yapan bütün hücrelere ulaşabilir. Ayrıca yaprakların birçok gözeneğe sahip olması gaz alışverişini kolaylaştırır. Bitki büyürken, yaprakları fotosentez yapmaya uygun biçimde düzenlenir. Evlerimizdeki çiçeklerinyapraklarını pencereye doğru çevirdiğini görmüşüzdür. İşte bunun sebebi; bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için gerekli olan Güneş ışığını alabilmeleridir.

  Yaprakların birçok işlevi vardır. Yaprakların geniş olan yüzeyleri, Güneş ışığından kaynaklanan fazla ısının atılmasını sağlar. Su kaybını önlemek için, yaprakların Güneş’e dönük olan üst yüzü çoğunlukla “kutikula” adı verilen bir tür su geçirmez, koruyucu cilayla örtülüdür. Yaprakların alt yüzünde ise gaz alışverişini sağlamakla görevli özel deri hücreleri olan gözeneklerbulunur. Gözeneklerin açılıp kapanması, karbondioksit alıp oksijen vermeye yetecek; ancak su kaybına yol açmayacak biçimde bitki tarafından düzenlenir. Fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlayan yaprağı yakından tanıyalım. 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Fotosentez ile bakteriler canlılığın en önemli ihtiyacı olan oksijeni atmosferde bulunan karbondioksiti bünyelerine alarak dışarı veriyorlar. Ayrıca atmosferdeki karbondioksitten karbon moleküllerini sentezleyebilmek için, güneşten gelen ışık enerjisini kullanırlar.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Bitkiler fotosentezi ne zaman yapar

  Bitkinin yassılaşmış, yeşil organına yaprak denir. Fotosentez olayı burada olur.Bitkiler besinlerini üretmekte zorundadır. Bütün canlılar devamlı yaşamları boyunca enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji, aldıkları besinlerden karşılanır. Bitkilerkarbondioksit,su ve güneş enerjisi kullanarak besinlerini yaparlar. Bu bitkilerin gençgövdelerinde,dallarında ve yapraklarında bulunan klorofil maddesi besin yapma işini gerçekleştirir. Bu nedenle yeşil bitkilere üreticiler(ototrof) canlılar denir.Hayvanlar,insanlar ve yeşil olmayan bitkiler besin yapamaz. Kendileri besinyapamadığı için hazır besinlerle beslenirler. Bu canlılara tüketiciler(hetotrof) canlılardenir.Yeşil bitkiler,yapraklarındaki klorofil aracılığı ile güneş ışığını toplarlar. Toplanangüneş ışığı kimyasal enerjiye dönüştürülerek, genelde nişasta olarak depolanır vegelişmek,büyümek için yakıt olarak kullanılır. Bitki güneşten aldığı ışık enerjisi ilekarbondioksit ve sudan yararlanarak zengin içerikli bir besin olarak glikoz(şeker) eldeetmektedir. Besin elde etme adına gerçekleşen bütün bu kimyasal süreç fotosentezolarak ifade edilir.Foto,ışık anlamına gelir, ışık özümlemesi sonucu doğanın enerji dönüşümünü sağlayan olay fotosentezdir ve bu harika olay bitki yapraklarından besin yapımıdır.Fotosentez, bilim adamlarının tam olarak çözemedikleri eşsiz bir tasarımdır. Bu işlemi çıplak gözle asla göremeyiz. Çünkü bu mekanizma çalışmak için elektronları,atomlarıve molekülleri kullanır. Fotosentezin nasıl olduğu bugün bile hala kesin kullanılmamaktadır .Bitkilerdeki klorofil adlı yeşil renkli madde,havadaki karbondioksiti alır.Yapraklarda gece,ışık olmadığından dolayı fotosentez gerçekleşemez. Bu nedenle gece sadece solunum yaparlar,yani gece bulundukları çevreden oksijenalıp,karbondioksit veriler. Ancak ışık karşıda hem fotosentez hem solunum yapalar

+ Yorum Gönder


ışık enerjisi,  bakteriler fotosentez yapar mı,  IŞIK ENERJİSİ,  bakteriler fotosentezi nasıl yapar,  bakteriler nasıl fotosentez yapar,  fotosentezle ilgili resimler