+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Kalp Krizi Teşhisi Nasıl Yapılıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kalp Krizi Teşhisi Nasıl Yapılıyor
  Kalp krizi teşhisi nasıl yapılıyor kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Kalp Krizi Teşhisi Hakkında Bilgi

  Kalp Krizinin Tanısı (teşhisi)


  Kalp krizi geçirmekte olan hastaların temel şikayeti göğüs ağrısıdır:
  Göğüs ağrısı: Göğüs kemiğinin arkasındaki göğüs ağrısı kalp krizinin en önemli belirtisidir; fakat, özellikle diyabet hastalarında ve yaşlılarda, bu ağrı çok belirsiz olabilir yada hiç hissedilmeyebilir (sessiz kalp krizi). Ağrı sıklıkla göğüsten omuz yada kollara, ense, dişler, çene, karın veya sırta doğru yayılır. Bazen ağrı sadece bu bölgelerden birinde hissedilir.

  Göğüs Ağrısının özellikleri: Ağrı 20 dakikadan fazla genellikle saatlerce sürer ve genelde dinlenme yada nitrogliserinle geçmez,
  Ağrı, şiddetli ve künt vasıftadır. Fakat keskin veya belirsiz olabilir,
  Ağrı, sıkıştıran, ağırlık, baskı yapıcı tarzda olabilir,
  Göğüste daralma hissi uyandırabilir,
  “Göğüsde fil oturuyormuş” gibi veya

  Hazımsızlık olarak da hissedilebilir. Beraberinde sıklıkla soğuk terleme ve ölüm korkusu da vardır.

  Kendi başına yada göğüsteki ağrıyla birlikte hissedilebilen diğer belirtiler şunlardır:Nefes darlığı
  Öksürük
  Baş dönmesi ve sersemleme
  Bayılma
  Mide bulantısı ve kusma
  “Kıyametin geldiği” hissi
  Sıkıntı.  Göğüs ağrısı olduğunda özellikle risk faktörlerine de sahipseniz mutlaka doktorunuza veya bir sağlık kuruluşuna gitmelisiniz. Kalp krizi tanısını mutlaka doktor koymalıdır. Tanıda 3 önemli bulgudan yararlanılır:
  1.Hastanın şikayeti: bunu esas itibarıyla göğüs ağrısı oluşturur.
  2.EKG (elektrokardiyogram): kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğunda EKG'de kalp krizine özgü değişiklikler olur. Bu değişiklikleri saptamak için sık aralıklarla EKG alınır.
  3.Laboratuarda yapılan kan testleri: bununla infarktüsle birlikte kana karışan bazı enzimlerin (CPK, CPK-MB, Troponin T ve I, myoglobin) düzeyi ölçülerek tanı kesin olarak konur.

  Kalp krizi tanısı koymak için yukarıdaki bulgulardan en az 2'si olmalıdır. Dolayısı ile 1 bulgu tek başına tanı koymak için yeterli değildir.  Ayrıca aşağıdaki testler, kalp krizi geçiren hastalarda kalpte gelişen hasarın büyüklüğünü ortaya koymak için (genellikle kriz dönemi atladıldıktan sonra) kullanılır:
  Ekokardiyografi
  Koroner anjiyografi ve sol ventrikülografi
  Nükleer ventrikülografi (MUGA veya RNV)

+ Yorum Gönder