+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Reflü nedir belirtileri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Reflü nedir belirtileri nelerdir
  kısaca reflü nedir belirtileri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Reflü nedir belirtileri nelerdir

  KISACA REFLÜ BELİRTİLERİ HAKKINDA


  Reflü Latince kökenli ve geri kaçma, geri akım anlamlarına gelen bir sözcüktür. Gıdaların ve sindirim salgılarının akışı normalde ağızdan yemek borusuna, oradan mideye ve onikiparmak barsağına doğrudur. Geriye doğru bir akım normal değildir ve olmamalıdır
  . Çünkü sindirim sisteminin her bölümünün iç yapısı, orada bulunması gereken sıvıların asidite ve diğer özelliklerine karşı dayanıklıdır. Örneğin yemek borusu mukozası daha aşağıda bulunan aside dayanıklı değildir. Aynı şekilde mide mukozası da hemen ilerisindeki onikiparmak barsağında bulunan safraya karşı dayanıksızdır. Onikiparmak barsağından mide içine safralı içerik geri kaçacak olursa alkalen reflü gastrit denilen bir tür gastrite neden olur ve ilaç tedavisi gerektirir. Uzun vadede tedavi edilmezse mide iç tabakasında barsak benzeri mukoza gelişmesine (intestinal metaplazi) neden olabilir.

  Reflü denildiğinde genellikle kastedilen gastroözofageal reflü hastalığı ise, midenin yüksek derecede asit içeren sıvılarının yemek borusuna geri akımı neticesinde oluşan bir sorundur. Midenin doğal koruyucu mekanizmaları bu asidin mide duvarına zarar vermesini önler. Fakat yemek borusu mukozası ve yemek borusu ile midenin birleştiği bölge yüksek aside karşı oldukça duyarlıdır. Bu içeriğin yemek borusuna, hatta genize kadar geri kaçması mümkündür. Bu kaçışın sürekli ve uzun süreli olması ciddi problemlere neden olabilir. Bu kronik tahriş, dayanıksız olan bu tabakalarda erozyona ve daha ileride ülserlere neden olur.

  Günümüzde reflü hastalığı non-eroziv, eroziv ve Barrett oluşmuş reflü olarak üç grupta incelenmektedir. Non-eroziv olan en sık görülen tiptir. Bu grupta, klinik olarak hasta reflü belirtileri tarif etmesine rağmen, yemek borusunda erozyon ve ülserlere rastlanmaz. Bu grupta ileri dönemde özofagus, yani yemek borusu kanseri gelişmesi gibi riskler son derece düşüktür. Tedavis prensipleri ise tüm gruplarda aynıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, eroziv tipte ise, hem hastanın ciddi yakınmaları vardır, hem de endoskopide yemek borusu alt ucunda erozyon ve ülserlere rastlanır. Bu tip tedavi edilmediği taktirde ileride ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

  Barrett özofagus adı verilen durum ise nispeten nadirdir. Kronik tahrişe bağlı olarak yemek borusu alt ucundaki mukozanın dönüşüm göstermesiyle oluşur ve yemek borusu kanseri öncülü kabul edilir. Bu nedenle hem reflü, hem de Barrett tedavi edilmesi gereken durumlardır.

+ Yorum Gönder