+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Karaciğer köpek kisti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Karaciğer köpek kisti
  KARACİĞER KÖPEK KİSTİ

  Köpek kisti (kist hidatik), köpekte asalak olarak yaşayan «tenya ekinokokus granülosus»un kurtçuğunun, insan bedeninde (yüzde 70 karaciğer, yüzde 20 akciğer, yüzde 10 beyin, vb.) gelişmesine bağlı olarak, içi sıvı ile dolu bir kist oluştur maşıdır. Uzun evrimli ve yalnızca ameliyatla tedavi edilebilen bir hastalıktır.

  NEDENLER

  Ekinokokus granülosus, erişkin halde köpek barsağında asalak yaşayan küçük (3 halkalı) bir şerittir (tenya).

  Köpeğin dışkısı içinde atılan yumurtalar genellikle koyun, bazen de öküz ya da insan gibi bir etçil tarafından alınır. Bu yumurtalar insana 2 biçimde geçer: Köpekleri elledikten sonra iyi yıkamadığı kendi elleriyle; köpek dışkısı ile bulaşan yiyecekler (sebzeler) aracılığıyla. Mide suyu, yu murtanın dışını örten kabuğu (kitin) eritir. Açığa çıkan kurtçuklar (embriyo) ince barsak mukozasını delerek damarlar içine girerler ve kapı toplardamarı dolaşımı ile karaciğere götürülürler; orada kapı toplardamarcıklarının çapı çok küçül düğünde sıkışır kalırlar. Bu asalağın konağının cinsi, bu hastalığa bazı bölgelerde ya da bazı işlerde daha çok raslanılmasını açıklar: Sözgelimi çobanlar; Kuzey Afrikalılar. Ama bu hastalığa, özellikle Türkiye. Arjantin, Avustralya, Balkanlar gibi koyun yetiştirme alanlarında da oldukça sık raslanır. Karaciğere varan kurtçuklar, orada ke seçikler haline gelirler. Karaciğerde kist en nv; sağ lobda (yüzde 80) oturur. Kurtçuğun karacigere varışından sonra, kistin oluşumu için aylarca zam.a.rv geçmesi gerekir. Kisti dışardan saran, asalak ile ilgisi olmayan ve karaciğer dokusunun yaptığı tabaka ), zamanla, kalınlaşıp, sertleşerek kireçlenme eğilimi gösterecektir.

  Kistin içinde, hafif basınç altında saydam bir sıvı bulunur. Normal olarak kist boşluğu ve safra kanalcıkları arasında ilişki yoktur: Kistin safra yollarına açılması sonucu bir ilişki oluştuğu zaman, karaciğer köpek kistinin kaçınılmaz ve tedirgin edici ihtilatları başlar.

  TEŞHİS

  Klinik belirtiler

  Karaciğer köpek kistinin belirtileri son derece değişkendir; hiç belirti vermeyebilir ve raslantıyla, başka bir nedenle yapılan fizik muayene sırasında saptanabilir; çoğunlukla tek yakınma sağ geğrek bölgesinde ağrılardır; en klasik, ama en sık olmayan belirti, karaciğer bölgesinde bir şişlik bulunmasıdır. Bu şişlik yuvarlak, düzenli, üstü düzgün, sert, ağrısızdır; karaciğer ile bir bütün oluşturur; muayenede başka bulgu saptanmaz, hastanın genel durumu bozulmamıştır.

  Ama, karaciğer köpek kistleri çok sık olarak, karaciğeraltı bölgede ciddi ağrılarla, çok yüksek bir ateşle (39-40cC), titremelerle ve bazen bir sarılık ile kendini gösteren ve kistin safra yollarının yırtılmasına bağlı olan safra ihtilatları (safra yolları iltihabı) dolayısıyle teşhis edilirler. Hastalık başka belirtilerle de ortaya çıkabilir: Yüksek ateş; kendiliğinden ortaya çıkan, çok şiddetli, üstüne parmakla vurulduğunda ya da derin soluk alındığında daha da şiddetlenen ağrılarla beliren ve kistin en-fekte olmasına bağlı karaciğer apsesi.

  Bazen bir akciğer kistinin ya da başka bir or gan kistinin bulunması karşısında, bir karaciğer köpek kisti aramaya yönelinebilir. Son olarak (ve daha ender olarak), ivegen bir ihtilat sonrasında hastalık akla gelebilir: Kistin karın boşluğuna, göğüs boşluğuna yırtılması (buralarda yeni kistler oluşur); önemli bir damar gövdesine bası yapması; kist sıvısının kana karışmasına bağlı ağır alerji belirtileri (ürtiker, soluk darlığı gibi).

  Ama hastalık akla geldiğinde, karaciğer kistinin öteki belirtileri aranarak, bu varsayım sağlamlaştırılmalıdır.

  Bununla birlikte, tamamlayıcı muayeneler yapılmadıkça, genellikle teşhisin doğrulanması güçtür. Gerçekten, tamamlayıcı muayeneler teşhisi doğrular ve izlenecek tutum üstüne gerekli bilgileri verir.

  Tamamlayıcı muayeneler Röntgen incelemeleri

  Karın filmi şunları gösterebilir.

  — hemen hastalığı akla getiren, eğrimsi, bazen bütünüyle yuvarlak görünümde kireçlenmeler (son derece ilgi çekicidirler; çünkü karaciğer köpek kisti, kireçlenen tek karaciğer urudur).

  Safra kesesi ve yollarının filmi (sarılık durumunda uygulanamaz) mutlaka çekilmelidir.

  Bu filmler safra kesesinin durumunu (işlev yapar ya da yapmamaktadır; içinde taş vardır ya da yoktur), aynı zamanda da, daha ince yöntemlerle karaciğer içi safra yollarının durumunu gösterirler. Karaciğer içi safra yollan, kist tarafından iti lebilirler (kist merkezde olduğu zaman; merkezde değilse görüntü vermez).

  Üç boyutlu karaciğer radyoizotop incelemesi, kistle ilgili bir ya da birkaç kist boşluğu ortaya çıkarabilir; boşlukların durumunu saptar ve karaciğer dokusunun geri kalan bölümünün büyüdüğünü gösterir; ama küçük kistleri gösteremez.

  Seçici atardamar filmi başlıca muayenedir: Yuvarlak ve damarlanmamış bir şişliğin damarları ittiğini ve bu kütlenin önemli damarlara göre tam durumunu gösterir. Bu, cerrahi bir girişim düşünüldüğünde son derece önemli bir olgudur.

  Karın içine bakma muayenesi (laparoskopi), karaciğer kistini, önde olduğunda beyazımsı bir kubbe biçiminde görünür kılar; ama bir karaciğer kisti bulunduğundan kuşkulanılan bütün durumlarda karaciğere iğneyle girmekten (örnek almak ya da başka bir şey için) mutlaka kaçınılmalıdır; çünkü kistin delinmesi ve keseciklerin iğnenin yolu boyunca ve karın boşluğu içine yayılması tehlikesi vardır.

  Biyolojik incelemeler

  Karaciğer işlevlerinin araştırılması ve BSP testi, yer kaplayan bir bozunun varlığını gösterebilir. Kan incelemesi bazen bir eyozinofil artışı (alerji belirtili durumlarda sayıları artan özel akyuvar cinsi: Astım ya da asalak kökenli enfeksiyon) gösterir.

  Karaciğer köpek kisti teşhisinde başlıca inceleme, protein elektroforezidir.- Köpek kistine özgü antikorların varlığını araştırır; bunlar, tepkimede kullanılan jeloz plakasının üstünde niteleyici bir yay biçiminde (yay 5 diye adlandırılır) bulunurlar. Bu yayın varlığı, bir karaciğer köpek kisti enfeksiyonu gerçeğini doğrular; bunun ötesinde, hastalığın tekrarlama olasılığını da ortaya koyabilir. Ayrıca Casoni ve VVeinberg tepkimeleri de araştırılmalıdır. Karaciğer köpek kisti teşhisi doğrulandığında ve kist röntgen müayeneleriyle saptandığında, tek akla yatkın davranış ameliyattır; çünkü hastalığın ihtilatları çok sayıda ve tehlikelidir.

  EVRİM

  İhtilatlarla çevrilidir. Kist ve safra yollan arasında bir açılma (ilişki) oluşur oluşmaz, mutlaka enfeksiyon başlar. Enfeksiyon belirtisiz olabilir, farkına varılmadan geçebilir ya da derin bir irinlenme tablosu gerçekleştirerek (karaciğer bölgesinde ağrılar; karaciğerin büyümesi; ateş yükselmesi; titremeler; genel durumun hızla bozulması) belirgin olabilir.

  Hastalığın safra yollarına yansıması sarılık, ateş. ağrı ile birliktedir (dışkıda köpek kisti kesecikleri bulunduğu olur).

  Kistin yırtılması karın ‘boşluğuna olabilir. O zaman, oldukça apansız bir ağrı, atardamar basıncı düşmesi ve nabzın hızlanması ile öldürücü «şok durumu»nu gerçekleştirerek yansır.

  Akciğer zarı boşluğuna yırtıldığında, aşağı biçimlerde bir irinli zatülcenp gelişebilir:

  — bir bronş içine (ender bir olasılıktır; kist sıvısının balgamla çıkması biçiminde kendini gösterir) ;

  — alt ana toplardamar içine (çok önemli akciğer ambolisi tehlikesi vardır).

  Kistin kapı toplardamarına bası yapması, bir kapı toplardamarı yüksek basıncı oluşturur; alt ana toplardamarın bası altında kalması, bacak ve ayaklarda ödemlere yolaçar.

  Sık raslanan başka bir ihtilat, hastalığın tekrarlamasıdır ve hastanın gözetim altında tutulmasını gerektirir.

  TEDAVİ

  Yalnızca cerrahidir.

  Ameliyattan önce hastanın genel durumunun tam bir bilançosu hazırlanmalı ve göğüs yolundan girişim tasarlandığında, bazı daha kesin muayeneleri kapsamalıdır. Bu ameliyat, ağır bir ameliyattır; yalnızca özel donatımlı hastanelerde ve uzman cerrahlar tarafından uygulanmalıdır.

  Girişim yolu kistin yerine ve hastaya göre değişir. Şunlar olabilir; Göbekaltı beden orta çizgisi ya da sağ kaburgaaltı kesileriyle karın açma; karın çeperi, diyafram ve göğsün alt bölümünden geçen kesiyle (göğüs kafesi karın açma) karın açma. Karaciğer bölgesine varıldığında kist bulunur ve safra yolları incelenir; çünkü bunların durumu, izlenecek tutumu etkileyebilir. Daha sonra asıl ameliyat başlar. Birinci evre asalağın yokedilmesidir. Ameliyat alanı her türlü tehlikeden korunduktan sonra, asalağın yayılmaması için kistin çevresine ıslak bezler konur; kist sıvısı alındıktan sonra, içine iğneyle sulandırılmış formol ya da «hipertonik tuzlu serum» verilir; birkaç dakika beklendikten sonra, kistin kapsamı boşaltılır.

  İkinci evre, kist boşluğunun tedavisidir: Gerçekten, boşluğu olduğu gibi bırakmak, sürekli bir irinlenme tehlikesine yolaçar; bunun için, her türlü irinlenmeden koruyacak kökten yöntemler uygulanır.

  Kistin çıkarılması (kistektomi)

  Kist yüzeysel olduğu ve karaciğer yüzeyinde çıkıntı yaptığı zaman uygulanır. Kisti açmadan tümünün çıkarılmasına dayanır. Böylece gerçekleştirilen boşluk, her türlü irinlenmeyi önlemeye yetecek kadar açıktır; ama kist ile safra yolları arasında hiç bir ilişki olmadığını kesinlikle saptamak gerekir; böyle bir bağlantı varsa, safra yolları içine iğneyle metilen mavisi verilir.

  Kisti çevresiyle çıkarma (perikistektomi)

  Bu girişim, kist ile çevresindeki karaciğer dokusu bölümünün çıkarılmasına dayanır; çıkarılan karaciğer dokusu dilimi daha kalınsa, girişim «kist ve çevresini kesme» diye adlandırılır.

  Kisti açarak ya da açmadan gerçekleştirilebilir; güç bir ameliyattır; çünkü, çoğunlukla kistin yerinden ayırılması zordur. Zaten bu girişim, kist önemli bir damar-safra yolu yakınında bulunduğu zaman (atardamar filmiyle görülür) uygulanmamalıdır.

  Karaciğerin bir bölümünün kesilip çıkarılması

  Kist, bir alanı bütünüyle yıktığı ya da aynı lob içinde birçok kist toplandığı- zaman yapılır. Kist ya da kistleri kapsayan karaciğer bölümünün çıkarılmasına dayanır. Kesilip çıkarılacak parçanın sınırlarını, karaciğer atardamarının dağılımı ve atardamar filmi belirtir.

  Ayrıca, kist boşluğunun kendi üstüne dikilerek kapatıldığı (kapitonaj) ve kistin karın ya da göğüs çeperine dikilerek dışarı açıldığı (marsupiya-lizasyon) yöntemler de vardır. Karaciğer kistinin çıkarılması için yapılacak girişimler, özel donatımlı bir hastanede uygulanmalıdır.

  Genellikle hasta, ameliyattan sonra 1 ay hastanede yatar ve nekahet dönemi 2-3 ay sürer. Kist küçük ve önde olduğu zaman, bu süreler büyük ölçüde kısalır.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Karaciğer köpek kisti adından da anlaşıldığı gibi köpekten insana bulaşan bir hastalıktır.Köpeklere dokunmakla veya dışkısı ile insana geçen bu hastalık ölümcül dahi olabiliyor.
 3. Ziyaretçi
  Bende bu operasyonu oldum dren takıldı ama bir hafta OLMASINA rağmen kataterden gelen safra sızısı henüz durmadı çok en endişeleniyorum
 4. Ziyaretçi
  Diskoda parazit görüyorum arada karaciğer kisti olma ihtimali olabilir mi

 5. Fatma
  Administrator
  Diskoda parazit görüyorum arada karaciğer kisti olma ihtimali olabilir mi
  Geçmiş olsun. Endişeleniyorsanız bir doktora gidip test yaptırın.

 6. Ziyaretçi
  Benimde karaciyerimde kopek kisti var öldürme riski varmi

 7. Fatma
  Administrator
  Hastalığın standart tedavisi cerrahidir. Cerrahi yöntem ise, kistin büyüklüğü, karaciğerdeki yeri, sayısı, komplikasyon olup olmaması gibi değişkenlere göre belirlenir. Uygun vakalarda iğne ile aspirasyon, laparoskopi gibi teknikler denenebilir.

  Kist kendi haline bırakılırsa ne olur?

  Genellikle giderek büyür ve istenmeyen olaylara neden olur. Bunlar kistin içinde bakterilerin üremesi, sarılık ile delinme ve yırtılmadır. Bunların ortaya çıkması, hastalıkla mücadeleyi güçleştiren riskleri artırır.

 8. Ziyaretçi
  Slm bende karaciğer kist hidatik açık ameliyatı oldum.karaciğer sağ lob 20 cm ve 7 cm olmak üzere iki kist vardı.ameliyat öncesi hastanede 15 gün kist iltihabından dolayı gastroenteroloji de tedavi gördükten sonra.ameliyata girdim.Ameliyatta kistim karacigerimdeki ana damara yapışık olduğundan doktorlar kisti çıkartamadıAmeliyat sonrası hastahanede 2 hafta yattım doktorum direnaj takılı halde eve taburcu ettiler.direnaj dan gelen iltihap evde 2 hafta geçmesine rağmen kesilmedi direnajım kendiliğinden çıktı bunun üzerine doktorum direnajın çıktığı deliğe torba taktılar ama torbaya iltihap gelmedi hic 1 Hafta böyle geçti bir sabah saat 07 sularında aniden şiddetli karın ağrısıyla uykumdan uyandım.zor Nefes alıyordum.Hemen SAMSUN eğitim araştırma hastanesi ne Acil gittim Orada doktorlara Daha önce 19 mayıs tıp fakültesin de karaciğer kist hidatik ameliyatı olduğumu söyledim bilgi vermek açısından.Eğitim ve araştırma hastahanesinde Doktor Gaz sıkışması deyip bana lavman yaptırmak istedi.Bende gaz sıkışması değil Dedim doktorun verdiği lavmanı istemedim hiç ilgilenende olmadı zaten.Bunun üzerine hemen SAMSUN 19 mayıs tıp fakültesine Acil gittim Doktora durumu anlattım ateşimi ölçtü 40 derece kan tahlili aldı enzimler yüksek çıkmıştı Beni ameliyat eden genel cerrah bölümüyle telefonda görüştü o gün tesadüfen benim amaliyatımda bulunan doktorum nöbetçiydi yanıma gelip beni muayene etti ve hastahaneye yatış verdi iki gün sonra ulturasyon sonucu karaciğer iltihap birikmiş sonra radyoloji de girişim yapıldı Tekrar Şırnak takıldı 200 CC kadar iltihap geldi tam 33 gün direnaj takılı kaldım sonrasında iltihap kurudu çok şükür şu an genel durumum iyi 2 sene oldu normal iş hayatına devam ediyorum.

+ Yorum Gönder


karaciğer kisti ameliyatı kaç saat sürer,  karaciğer kist hidatik ameliyatı ne kadar sürer,  ekinokokus granulosus,  karaciğer köpek kisti,  köpek kisti,  karaciğer kist ameliyatı kaç saat sürer