+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Kan Hücreleri hakkında bilgiler, Kan Hücreleri Nelerdir, Kanın Yapısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kan Hücreleri hakkında bilgiler, Kan Hücreleri Nelerdir, Kanın Yapısı
  Kan Hücreleri hakkında bilgiler

  kanhcreleri.jpg


  Kan Hücreleri
  Kan, damarlar içerisinde sürekli hareket halinde olan canlı bir sıvıdır. Bu sıvı , iki temel kısımdan oluşmaktadır : Plazma ve Hücreler. Plazma kısmı büyük oranda sudan meydana gelir ve içerisinde, besin maddeleri, proteinler ve metabolitler gibi bir çok katı maddeyi barındırmakta ve bunların dokulara naklini sağlamaktadır. Normal bir insanda 5000-6000 mL (5-6 litre) kadar kan bulunmaktadır. Kanın % 50-60†sıvı kısım olan plazmadan ve %40-50si ise hücrelerden meydana gelmektedir.

  Plazma
  Plazmanın % 90ı sudur. Kalan %10 ise katı maddeleri içerir. Bunların % 8i proteinler , % 2si ise diğer çözünmüş maddelerdir. Kanın temel protein içeriği şöyle özetlenebilir :

  Albumin ….. % 60
  Globulinler …% 36
  Fibrinojen…..% 4

  Hücreler
  Eritrositler
  Lökositler

  Parçalı Lökositler (Granulositler, PMNL)
  Nötrofiller
  Bazofiller
  Eozinofiller

  Parçalı Olmayan Lökositler (Agranulositler, MNL)
  Lenfositler
  Monositler
  Trombositler (Platelletler)

  Hücrenin Özellikleri
  Eritrositler : Eritrositler , kanın en yoğun hücre grubudur. Kandaki ertrositlerin hacminin, kan hacmine oranına Hematokrit denir. Bu değer, kadınlarda %38-46 ; erkeklerde ise, % 40-54 arasında değişir. Eritrositler içinde bulunan hemoglobin molekülü, eritrositin temel işlevi olan gaz transportunu sağlamaktadır. Bu molekül, akciğerlerde oksijen bağlayarak, vücut hücrelerine taşımakta, oradan aldığı atık madde olan karbondioksiti de akciğerlere taşıyarak, vücuttan uzaklaştırılmasını temin etmektedir. Normal hemoglobin düzeyi, 12-16,5 gr/dL arasındadır. 12 gr altındaki hemoglobin düzeyleri, anemiyi (kansızlığı) işaret eder ve nedenlerinin araştırılması gerekir. Normalde, kanın her mikrolitresinde 4 – 6,5 milyon eritrosit bulunmaktadır

  Kan bankalarında, ağırlıklı olarak Eritrosit içeren kan komponentleri yani Eritrosit Süspansiyonları elde edilmektedir. Böylece kanın plazma kısmı ayrıştırılmış olmakta ve hastaya gereksiz olarak plazma verilmesi engellenmiş olunmaktadır.Bunun bir avantajı da, ayrıştırılmış olan plazma, dondurularak saklanabilmekte ve plazma ihtiyacı olan başka bir hastada kullanılabilmektedir. Bir kısım plazmadan da, kan ürünleri elde edilebilmekte ve bu ürünlere ihtiyaç duyan hastalara verilmektedir.
  Lökositler: Lökositler, çekirdeklerinin yapısına göre parçalı (Granülositler) ve Parçasız (Agranülositler) olarak ikiye ayrılırlar. Lökositler, kanda 4.000-10.000 hücre/mikrolitre düzeyinde bulunurlar. Bu sayının 10.000 üzerine çıkmasına lökositoz denir. Bunun nedeni genellikle enfeksiyon hastalıkları olmakla birlikte, daha pek çok sebebi olabilmektedir.Yine lökosit sayısının 4.000den düşük olmasına ise lökopeni denir. Bu durumunda pek çok sebebi vardır. Lökositlerin temel işlevi, vücudun savunmasıdır. Her lökosit biçiminin farklı özellik ve görevleri bulunmaktadır.

  Granülositler
  Nötrofiller : Bu hücrenin ana işlevi, vücuda zararlı olan yabancı materyalleri bulmak ve tahrip etmektir. Bulduğu yabancı materyali, fagositoz denen bir yöntemle içine alır ve içindeki çeşitli enzimlerle tahrip eder.

  Bazofiller : Bazofillerin de fagositoz yeteneği vardır ama asıl fonksiyonunu, çeşitli maddeler salgılayarak gösterir.

  Eozinofilller: Eozinofiller de nötrofiller gibi yabancı materyali yok etmek görevi olan hücrelerdir. Özellikle, parazitlere bağlı enfeksiyonlarda belirgin rol oynarlar.

  Agranulositler
  Monositler ve Makrofajlar : Bu hücreler fagositoz yapma yeteneğindedir ve lenfositlerle direkt veya indirekt yoldan bağışıklık sisteminin regulasyonunda önemli rol oynarlar. Monositlerin dokularda bulunan şekline makrofaj denir.

  Lenfositler : Bu hücreleri bağışıklık yanıtının humoral kısmını oluştururlar. Çok çeşitli fonksyonlara sahip bu hücrelerin en temel işlevi, mikroorganizmaları tanıyıp, onlara karşı antikor yapımını gerçekleştirmektir.

  Trombositler : Trombositler kanın en küçük hücreleridir ve eritrositler gibi çekirdeksizdirler. Normalde kanın bir mikrolitresinde 100.000-400.000 kadar trombosit vardır. Esas özellikleri, pıhtılaşmada oynadıkları önemli roldür. Kan bankalarında, tam kandan ayrıştırılmak suretiyle Trombosit Süspansiyonları elde edilmekte ve sadece bu hücreye gereksinimi olan hastalarda kullanılabilmektedir. Trombosit süspansiyonları, aferez yoluyla da elde edilebilmektedir.

  HÜCRE Yoğunluk (g/mL) Hacim (femtolitre)
  Trombositler 1,058 16
  Monositler 1,062 740
  Lenfositler 1,070 230
  Nötrofiller 1,082 270
  Eritrositler 1,100 87
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Akyuvarlar, alyuvarlar ve kan pulcukları olmaz üzere 3 çeşit kan hücresi vardır. Bunlar kana renk veren hücrelerdir.Kan pulcukları ise kanda küçük ve renksiz olan pulcuklar dır.
+ Yorum Gönder


kan hücreleri