+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Hücrenin temel kısımlarının görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hücrenin temel kısımlarının görevleri nelerdir
  Hücrenin temel kısımlarının görevleri nelerdir
  Hücrenin temel kısımlarının görevleri nelerdir hakkında bilgi
  Hücrenin temel kısımlarının görevleri nelerdir.jpg

  Biçim ve görev farklılıklarına rağmen tüm hücrelerde üç temel yapı vardır.

  HÜCRE = Hücre Zarı
  Sitoplazma
  Çekirdek Bu üç temel yapının görevi hücrenin;

  Büyümesini,Gelişmesini ve çoğalmasını sağlamaktır.

  HÜCRE ZARI

  Hücreyi çepe çevre sararak şekil kazandırır.
  Hücre sitoplazmasının dağılmasını önler.
  Canlı,esnek ve saydamdır.
  Protein ve yağ moleküllerinden meydana gelmiştir.
  Hem hayvan hemde bitki hücresinde bulunur.
  Seçici geçirgendir.Kendisine gerekli olan maddelerin (besin,oksijen) girişine atık maddelerin (karbon dioksit vb.) çıkısına izin verir.

  SİTOPLAZMA

  Sitoplazma;
  Canlı,
  Renksiz,
  Yarı saydam,
  Yarı geçirgen,
  Kolloit (suda çözülmeyen zarlardan geçemeyen) bir sıvıdır.
  Çekirdek ile hücre zarı arasını doldurur.
  Hücre çoğalması (üremesi) dışındaki bütün canlılık olayları sitoplazmada gerceklesir.
  Sitoplazmanın ağırlığının %80-%95 ini su oluşturur.
  Suyun;
  Çözücü,
  Taşıyıcı,
  Kimyasal olayları hızlandırıcı etkisi vardır.

  ÇEKİRDEK

  Genel olarak her hücrede bir çekirdek bulunur.Birden fazla çekirdeği olan hücreler olduğu gibi çekirdeği olmayan hücrelerde vardır (insan kanındaki alyuvarlar,bakteriler,ve mavi algler)

  Hücre çekirdeği:
  Hücrenin kalıtsal materyalini taşır.
  Hücredeki yaşamsal olayların yönetim merkezidir.
  Hücre bölünmesini yönetir.
  Çekirdeği çıkartılan hücreler bir süre sonra ölür. 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Hücrenin temel kısımları

  Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir. İş bölümü ve doku oluşumu yoktur. Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölümü ile olur. En basit çok hücreli yada en karmaşık tek hücreli Volvox’ tur. Volvox' ta iş bölümü vardır ama doku oluşumu yoktur. Tek hücrelilerin oluşturduğu topluluğa koloni denir.

  Hücre teorisi:
  1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.
  2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler.
  3)Hücreler bölünerek çoğalırlar.

  Hücreler ikiye ayrılır:
  1-Prokaryot (çekirdeksiz) Hücreler: Bu hücrelerin çekirdeği yoktur. Örneğin bakteri, mavi- yeşil alg prokaryot hücrelidir.
  2-Ökaryot (çekirdekli) Hücreler: Bu tip hücrelerin çekirdeği, zarla çevrili organelleri vardır. Örneğin protistler, mantarlar, hayvanlar, bitkiler ökaryot hücrelidir.

  Ökaryot bir hücre dıştan içe doğru üç kısımdan oluşur:
  I- Hücre zarı II- Sitoplazma III- Çekirdek


+ Yorum Gönder


hücre zarı,  hücrenin temel kısımları,  hücrenin temel kısımlarının görevleri,  hücre zarı resmi,  hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model,  hücrenin temel kısımları nelerdir