+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Dış gelişme yapan canlılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dış gelişme yapan canlılar
  Dış gelişme yapan canlılar

  1Vivipar:İç döllenme ve iç gelişme yapan canlılardır (memeliler)

  2Ovipar:İç döllenme yaparlar fakat gelişme kabuklu yumurta içerisinde olur (kuşlar, bazı sürüngenler)

  3Ovovivipar:Gelişme ana vücudunda ve yumurta içerisinde olur Belli bir süre sonra canlı yumurtayı ve ana vücudunu terk eder ve doğuyormuş gibi gözükür (bazı sürüngenler ve bazı balıklar)

  İç döllenme:Kara hayvanlarında görülür Döllenme dişinin vücudu içinde olur Bu nedenle az sayıdaki üreme hücresi tür sürekliliği için yeterlidir Bazı canlılar suda yaşamalarına karşın, yavru sayısını koruyabilmek için iç döllenme yapabilirler (köpek balığı, lepistes)

  d-geli-me-yapan.jpg

  Başkalaşım(metamorfoz):Çok yumurta oluşturan bazı canlılarda yumurta içindeki besin maddesi (vitellüs) çok az olduğundan embriyo gelişimini tamamlamadan yumuırta larva halinde çıkar, dışarıda gelişerek ergin birey halini alır Bu olaya metamorfoz denir Kurbağalarda görülür

  Balık ve kurbağalarda üreme: Dış döllenme görülür, yumurtalarında kabuk oluşmaz Dişilerde yumurtalıkta oluşan Müller kanalı yardımıyla kloak tan dışarı atılır Erkeklerde ise testislerde oluşan spermler Wolf kanalı yardımı ile kloaktan dışarı atılır Wolf kanalı,hem spermleri hem de boşaltım maddelerini taşır

  Sürüngen ve kuşlarda üreme:İç döllenme dış gelişme görülür Embriyo gelişimini yumurta içinde tamamlar Bazı yılan türlerinde faklılık görülebilir Erkeklerde wolf kanalı yalnız spermleri taşır Boşaltım maddeleri ise ayrı bir kanal ile kloak tan dışarı atılır
 2. Ktockn1
  ismail

  Doğanın kanunu her canlı kendine en uygun sistemde yaratılmıştır ki bunu fark etmek gerek.düşünsenize insan dışarda gelişimini yapsaydı ne kadar zor olurdu ayrıca annelerin değerini pekiştirmek için bizi karınlarında taşıdıkları hatırlatmasını yapmaları da olmayacaktı
+ Yorum Gönder


bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme,  kurbağalarda üreme,  gelişme,  bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri,  dış döllenme,  kurbağaların üremesi