+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Kis hastalığı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kis hastalığı nedir
  kis hastalığı nedir kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  KİST HASTALIĞI NEDİR?

  Kist hidatid, Echinococcus granulosus adı verilen parazitin larva formlarının insan ve hayvanlarda oluşturduğu bir hastalıktır. Bu parazit başta köpekler olmak üzere kurt, çakal, tilki gibi hayvanların ince bağırsaklarında yaşar. Bağırsakta bulunan ergin parazit halka veya yumurtalarını dışkısıyla dışarı atmaktadır. Birçok hayvan (özellikle koyun, keçi, sığır, manda gibi kasaplık hayvanlar ile diğer hayvanlar) ve insanlar bu yumurtaları ağız yoluyla alarak enfeksiyona yakalanır. Böylece karaciğer ve akciğer başta olmak üzere birçok iç organda (dalak, kalp, böbrek, beyin, pankreas) parazitin larva formu olan ?hidatid kist?ler meydana gelir. Köpekler kistli organları yiyerek tekrar ergin parazitler oluşur. Anlaşılacağı gibi bu hastalık için esas kaynak bağırsaklarında parazit taşıyan köpek ve diğer yabani et yiyen hayvanlardır. Ülkemizde bu döngü daha çok köpek-koyun arasında geçmektedir. Parazitin ergin formu, sahipsiz sokak köpeklerinde sıkça bulunduğu gibi sahipli çoban köpeklerinin de parazitle enfekte olma ihtimali yüksektir.Hastalığın insan ve hayvanlara bulaşmasında birçok yol etkilidir. Bunlardan bazılarını Enfekte dışkının gıda ve sulara bulaşması,o Yumurtaların kuruması ve toz haline gelip çevreye yayılması,o Enfekte dışkının sebze ve meyvelere bulaşması ve bunların iyice yıkanmadan yenmesi,o Çocukların köpeklerin dışkıladığı kum havuzlarında oynadıktan sonra bulaşık ellerini ağızlarına götürmeleri olarak sayabiliriz.Klinik tablo kistlerin yerleştiği organa, yerleşim bölgesine, kistin büyüklüğü ve sayısına göre değişiklik gösterir. Karaciğerde yerleşirse iştahta düzensizlik, sindirim bozuklukları, ishal, sarılık, karaciğerde büyüme ve ağrı; akciğere yerleşirse öksürük, hırıltı, hızlı solunum, solunum güçlüğü; kalbe yerleşirse dolaşım bozukluğu, nabızda değişim, aritmi, kollaps; beyine yerleşirse hareketlerde koordinasyonsuzluk, görme ve çiğneme bozuklukları ve genel semptom olarak kilo kaybı, dermansızlık ve durgunluk görülür. Hayvanlarda kistli organların imhası sonucu büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Tüm bunlara et, süt, yapağı, iş gücü ve verimlilikteki azalmalar, tanı, ilaç ve ameliyat masrafları ve insanların yaşam kalitesini bozarak meydana gelen sosyo-ekonomik kayıplar da eklenince hastalığın bölge ve ülke ekonomisine ne kadar zarar verdiği görülmektedir. Türkiye'de sadece bu hastalığa bağlı oluşan yıllık ekonomik kayıbın 20 milyon doları bulduğu sanılmaktadır.Karadeniz Bölgesi'nde 2001 ile 2006 yılının ilk yarısı arasında toplamda 3433 kişide kist hidatid olgusu saptanmıştır. Samsun 1063 vaka ile bölgemizde hastalığın en yaygın görüldüğü ildir.Hidatik kisttten korunmak için yukarıda bahsedilen bulaşma yolları konusunda önlem alınmalı ve parazitin yaşam çemberi kırılmalıdır.
+ Yorum Gönder