+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Facies Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Facies Nedir
  Kısaca Facies Nedir 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Facies


  (Da Costa sendro-mu). Çarpıntı, soluk kesikliği, kalp böl*gesi üzerindeki ağrı vb. gibi hasta tara*fından yanlış olarak kalp hastalığına yük*lenen bir grup semptoma verilen addır. Genellikle psikolojik nedeni olan bu du- rum, hastaya açıklanması ve organik bir bozukluğun olmadığının anlatılması ge*rekir. Tedavi için, gerçekten bir kalp hastalığının var olup olmadığı araştırıl*dıktan sonra, hastaya bol ve kuvvetli idman salık verilmeli ve asıl durumunu anlamasına yardım edilmelidir.
+ Yorum Gönder