+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Sinüzit ve astım ilişkisi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sinüzit ve astım ilişkisi nedir
  Kısaca Sinüzit ve astım ilişkisi nedir 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Sinüzit ve astım ilişkisi  Astım ve sinüzit birlikteliği sık görülen bir durumdur Yapılan çalışmalarda sinüzitin astım ataklarını artırdığı gösterilmiştir. Sinüzit tedavi edildikten sonra astım atakları da azalmaktadır. Astım ve sinüzit eozinofil ve hava yolu epitelinin rol aldığı inflamatuvar bir oluşumla birbirine bağlıdır. Araştırmalarda astımlı hastaların %30'unda çekilen sinüs grafilerinde çok belirgin sinüzit bulguları saptanmıştır. Astımlı hastalarda da aynı rinit gibi sinüzitin de görülme sıklığı normal toplumdan daha yüksektir. Astımlı hastalarda uygun tedaviye yanıt alınamıyorsa altta sinüzit olabileceği düşünülmelidir. Erişkinlerde sık görülen sinüzit genellikle astıma öncülük eder. Sinüzit; allerjik rinit, astım ve nazal polip gibi birçok hastalıkla yakın ilişkiye sahiptir. Kronik sinüzitlerin % 40-67'sinde allerjik rinit saptanmaktadır. Akut sinüzitli olguların % 25-40'ında ise allerjik rinit bulunmaktadır.
  Astım tanısı konulan hastalarda kronik sinüzitin tedavisi astımın kontrolünü kolaylaştırmaktadır.

+ Yorum Gönder