+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Protein nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Protein nedir
  protein nedir kısaca

  Protein;canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle kükürt, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit bileşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal maddedir. Proteinler hücre içinde bol miktarda bulunurlar ve hücrenin kuru ağırlığının % 50′sini oluştururlar. Tümünde karbon, hidrojen, azot ve oksijen, çoğunda da kükürt vardır. Bazı proteinlerin yapılarında bu elementlerin yanı sıra demir, fosfor, bakır ve çinko da bulunur. proteinler genellikle arı kristal olarak izole edilebilirler. Molekül ağırlıklar; da oldukça fazladır. Proteinlerin yapıtaşları, sayıları yirmi olan amino asitlerdir. Proteinler besinler arasında organizmaya gerekli en önemli maddelerdir. Büyümeyi ve gelişmeyi sağlarlar. Hücrelerin çoğalması görevini de proteinler yerine getirir. Proteinler besin olarak en çok et, süt, yumurta, balık, kümes hayvanlarının eti, baklagillerde bulunur. Sebzelerle yapılan beslenme yeterli değildir. Protein açısından zengin besinlerin yeterince alınmaması büyümeyi ve gelişmeyi engellediğinden ciddi sorunlar ortaya çıkarır.
  Proteinlerin sınıflandırılması: Proteinler iki temel gruba ayrılırlar: Basit ve bileşik proteinler. Basit proteinler yapı elemanlarına ayrıldıklarında amino asitler dışında organik ve inorganik kalıntıları olmayan proteinlerdir. Genellikle yapılarının % 50′sini karbon, % 23′ünü de oksijen, kalan bölümü de azot ve kükürt gibi elementler oluşturur. Bileşik proteinler ise yapı elemanlarına parçalandıklarında amino asitlerin dışında organik ve inorganik bileşenler içerirler. Bu tür proteinlere örnek olarak, yapılarında nükleik asit içeren nükleoproteinler, lipidleri içeren hipodproteinler, fosfoproteinler, metalloproteinler ve glukoproteinler sayılabilir. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Proteinler hücrelerin yapı taşlarını oluşturur ve hücreleri yeniler. Proteinler hayvansal ve bitkisel olarak ikiye ayrılırlar.
+ Yorum Gönder