+ Yorum Gönder
Sağlık - Genel Konular ve Sağlık Sözlüğü Forumunda Gırtlağın Görevi nedir, Gırtlağın Görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Gırtlağın Görevi nedir, Gırtlağın Görevleri nelerdir
  Gırtlağın Görevi nedir
  Soluk alma sırasında, hava ağız ya da burundan farenkse geçer. Farenks hem yiyecekler hem de hava için ortak bir geçiş yoludur. Farinks 2 tüpe ayrılır, birisi özafagustur ve buradan yiyecekler mideye geçer, diğeri ise larinksdir ve bu da havayolunun bir parçasıdır. Farenks sesin çıkartıldığı yerdir. Ses telleri larinkste bulunur, geçen havanın bu telleri titretmesi ile ses oluşur. Larinks trakea denilen uzun bir tüpe açılır.

  Gırtlak yutak ile soluk borusu arasındaki bağlantıyı kuran organımızdır. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir.
 2. Ziyaretçi

  bizim işlediğimiz konu böyle değil
 3. Ziyaretçi
  gırtlak soluk borusunun üstünde bir organdır.
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Gırtlak ne demektir

  Gırtlak;
  omurgalıların çoğunda ve insanda boynun ortasında yer alan içi boş organdır. Yutaktan sonra, soluk borusuyla süren, çift göreve sahip bir organdır. Bir yandan derin nefes yolları için bir koruma aygıtı, öte yandan da ses ve sözün oluşmasıyla yükümlüdür. Bir koruma organı olarak, nefes yoluyla yiyecek yolunun çarprazlaştığı yerde yabancı cisimlerin nefes borusuna kaçmamasını sağlayarak nefes yolunu denetim altına alır. Yutkunma sırasında gırtlak (larinks) yukarı doğru kalkar ve giriş deliğe gırtlak kapağıyla (epiglottis) kapanır. Bir ses aygıtı olarak, ses aralığım sınırlandıran ses dudaklarını birbirlerine yaklaştırıp gererek akciğer körüğünden üflenen havanın sese dönüşmesini sağlar. Bu çift işlevini, gırtlak iskeletinin hareket edebilir biçimde birbirlerine kirişlerle bağlanan kıkırdaklarıyla bu kıkırdakları birbirine doğru hareket ettirebilen ve böylece uyumlu parçalarının biçimiyle gerginliğini değiştiren çizgili kaslar sağlar. Kalkansı kıkırdaklı halkamsı kıkırdağın tümü, çift olan ibriksi kıkırdakların büyük bölümü “hyalin” kıkırdak dokusundan oluşan larinks kıkırdakları ise, özellikle gırtlağın giriş bölümünde bulunur; bunlar da gırtlak kapağı kıkırdağı, çift olan boynuzcuklu kıkırdak ve yine çift olan kama biçim kıkırdaktır. Hyalin olan larinks kıkırdakları genellikle erkekte dişi cinse oranla daha erken başlamak ve daha büyük bir boyuta ulaşmak üzere, normal bir kemikleşmeye uğrar. Halkamsı kıkırdak 50 yaşındaki erkekte ve 75 aşındaki kadında; buna karşın ibriksi kıkırdak 75 yaşındaki erkekte ve 85 yaşındaki kadında tümüyle kemikleşmiş olarak bulunur. Esnek kıkırdak dokusundan oluşan larinks (gırtlak) kıkırdakları ise normal olarak ileri yaşlarda bile kemikleşmezler. Gırtlak kasları, tümüyle çizgili kas liflerinden oluşmuştur ve yapı bakımından öteki iskelet kaslarından ayrılmaz. Gırtlak boşluğu bir kum saatini anımsatan biçimde üç kata ayrılır: üst kat, ara kat ve alt kattır

  Gırtlak ne demektir.jpg


 5. Zühre
  Devamlı Üye
  Gırtlağın Görevleri

  Soluk alma sırasında, hava ağız ya da burundan farenkse geçer. Farenks hem yiyecekler hem de hava için ortak bir geçiş yoludur. Farinks 2 tüpe ayrılır, birisi özafagustur ve buradan yiyecekler mideye geçer, diğeri ise larinksdir ve bu da havayolunun bir parçasıdır. Farenks sesin çıkartıldığı yerdir. Ses telleri larinkste bulunur, geçen havanın bu telleri titretmesi ile ses oluşur. Larinks trakea denilen uzun bir tüpe açılır.

  Gırtlak yutak ile soluk borusu arasındaki bağlantıyı kuran organımızdır. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir.+ Yorum Gönder


gırtlağın görevi,  gırtlağın görevleri nelerdir,  gırtlağın görevi nedir,  gırtlak görevi nedir,  gırtlağın görevi nelerdir,  girtlak gorevi