+ Yorum Gönder
Sağlık - Genel Konular ve Sağlık Sözlüğü Forumunda Apandisit Patlaması Nedir, Apandisit Patlarsa Ne Olur, Apandisit Patladıkdan Sonra Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Apandisit Patlaması Nedir, Apandisit Patlarsa Ne Olur, Apandisit Patladıkdan Sonra
  Apandisit Hastalığı Nedenleri Ve Çözüm Yoları Nelerdir

  APANDİSİT !
  Apandisit Hastalığı.jpg
  Karnın sağ alt bölümünde apandis (apendiks) denen kalın bağırsağın uzantısı bulunur. Solucan şeklinde ve hareket kabiliyeti olan apandisin içinden herhangi bir besin geçmez. Uzunluğu çocuklarda biraz daha fazladır. Yaklaşık 9-10 cm uzunluğundadır fakat bundan daha az ya da daha fazla olabilir. Yerleştiği yer bazı kişilerde farklılık gösterebilir. Bu durum apandis rahatsızlığı olanlarda tanı koymayı zorlaştırır.

  Apendiksin (apandisin) çoğunlukla dışkı veya daha az bir ihtimalle safra taşı, tümör ya da barsak kurudyla tıkanması sonucu iltihaplanmasına apandisit denir. Apandisin vücuttaki fonksiyonu henüz bilinmemektedir. Sadece lenf dokusu bakımdan zengin bir yapıdır. Yine de apandisin iltihaplanması sonucu yırtılıp karın bölgesinde yayılmasıyla, ciddi problemler ortaya çıkar. Tedavi edilmediğinde tehlikeli bir hastalık olan apandisit, karın zarının iltihaplanmasına yol açabilir.

  KİMLERDE GÖRÜLÜR? GÖRÜLME SIKLIĞI NE KADARDIR?

  Yapılan araştırmalara göre A.B.D’de ve diğer batı ülkelerindeki insanların yaklaşık %10′unun hayatının bir döneminde apandisite yakalandığını göstermiştir. Bu hastalığın ortaya çıkmadığı yaş yoktur. 2 yaşından küçük çocuklarda görülme ihtimali nadirdir. Bu yaştan sonra görülme sıklığı artar ve en çok genç yetişkinlerde, 20 yaşından sonra görülmeye başlar. Bu dönemden sonra en sık yaşlılık döneminde ortaya çıkar.

  Erkekler, apandisite, kadınlara oranla daha fazla yakalanır. Bu oran 1.5/1′ dir. Fakat çocukluk döneminde, hem kızlarda hem de erkeklerde görülme ihtimali eşittir.

  APANDİSİTİN NEDENLERİ VE ORTAYA ÇIKIŞI

  Apandis; içi boş, kanal şeklinde dar bir yapıdır. Burada bir çok mikroorganizma yaşar. Bu mikroorganizmalar, barsakta da yaşayan mikroplardır. Apandisin içi, dışkı ya da safra taşı gibi nedenlerle tıkandığında, kalın bağırsakla bağlantısı zayıflar. Böylece mikroplar hastalık yapıcı özellik kazanırlar. Böylece burada iltihap oluşmaya başlar. Hem mikropların birikmesi, hem de iltihap oluşması apandiste basıncın artmasına yol açar ve çürüme başlar. En sonunda apandis patlar.

  Apandisin tıkanmasının nedenlerinden biride, aynı bademcikte olduğu gibi lenf dokularının şişmesidir. Fakat iltihaplı apandislerin çok az bir kısmında apandis kanalının tıkanmasının nedeni açıklanamamaktadır.

  APANDİSİTİN BELİRTİLERİ VE TİPLERİ

  İki tip apandisit vardır. Bunlardan birincisi akut apandisittir. Belirtileri şiddetli seyreder ve ameliyat olmayı gerektirir. Mukuslu, irinli ve kangrenli olmak üzere üç tipi vardır. Mukuslu apandisitte iltihap artmıştır ve apandis büyümüştür. En çok karşılaşılan tiptir. Tedavi edilmezse irinli apandisit oluşur. İrinli apandisit, apseye neden olur ve bağırsağın diğer bölümlerine yayılabilir. Ülserleşmesi sonucunda karın zarı iltihabı meydana gelir. Kangrenli akut apandisitte, kanın pıhtılaşması sonucu, apandise gelen kan miktarında azalma vardır. Sonuçta doku ölümü gerçekleşir ve apandis kopar. Yayılması sonucu daha ağır bir karın zarı iltihabı gerçekleşir.

  Akut apandisitin en önemli belirtisi, karın ağrısıdır. Bu ağrı göbek çevresinde, yavaş yavaş artan bir şiddette karnın sağ alt tarafına yayılan künt tarzda bir ağrıdır. Yaklaşık 4-5 saat sürer ve bu süre içinde şiddeti azalır ya da artar. Bu ağrı, kasık bölgesinde, sırtta ya da genital bölgede hissedilebilir.

  Ayrıca bir çok olguda iştahsızlık, bulantı, kusma meydana gelebilir. Ateş hafif yükselmiştir. İshal ya da kabızlık bazı çocuklarda görülebilir. Hastanın rengi solmuştur ve nabız yükselmiştir.

  Kronik apandisit, akut apandisite göre daha hafif seyreder. En çok görülen belirtisi sık sık fakat daha hafif şiddette karın ağrısıdır. Hemen ameliyat edilmesi gerekmez. Bulantı ve kusma yoktur. Kronik apandisitte ateş yüksekliği saptanmamıştır.

  APANDİSİT NASIL SEYREDER?

  Hastalığın tedavi edilmediği durumlarda, belirtiler genelde şiddetlenmekle beraber az bir hastada ise şikayetler azalır. Şiddetlendiği durumlarda, karnın sağ alt bölümünde dokunulduğunda hissedilebilen bir şişlik, kütle vardır. Dinlenmeyle ve ilaç tedavisiyle bu şişlik azalabilir. Ayrıca apandisitin şiddetlendiği durumda ortaya çıkabilecek bir diğer tehlike karın zarının iltihaplanmasıdır. (Peritonit) Acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ateş çok yükselmiştir ve karın ağrısı çok şiddetlidir. Hastanın rengi sararmıştır ve kusma görülür. Ölüme yol açar.

  APANDİSİT TANISI

  Apandisitin tanısını koymak zor olabilir. Çünkü hastalığın belirtileri bir çok hastalıkta da vardır. Özellikle apandisitin yerinin değişken olması tanıyı iyice güçleştirir. Doktor muayenesinde hastanın hareket etmekten çekinmesi, hareket sırasında ağrının artması apandisit şüphesini arttırır. Yapılan ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile apandisin yapısı hakkında bilgi elde edilir. Ayırıcı tanı için, diğer çevre organların da incelenmesi gereklidir. Ayrıca karnın sağ alt tarafına bastırılınca ağrının artması önemli bir bulgudur.

  APANDİSİT TEDAVİSİ

  Apandisit, tedavisi kolay bir hastalıktır. İlaçla yapılan tedavi, antibiyotiklerin kullanılması, hastalığın iyileşmesini sağlamaz. Apandis, antibiyotiğin zor ulaşabileceği bir yerdedir. Kesin tedavi için ameliyat şarttır. Kolay bir ameliyattır. Bu ameliyat sırasında apandisit alınır. Yaklaşık 30-40 dakika sürer ve 1 gün hastanede yatma süresi vardır.

  Apandisit, tehlikeli bir hastalık olduğundan ve ölüme yol açtığından, hasta hemen ameliyat edilmelidir. Hastalığın belirtilerinin ağırlaşmasını beklemeden yapılan bu uygulama, tanının yanlış konmasına neden olabilir. Ameliyat sırasında apandis sağlam dahi olsa, çıkarılmasında fayda vardır.

  Hastalığın şiddetlendiği ve karın zarı iltihabına neden olduğu durumlarda ise öncelikle hastanın genel sağlık durumu kontrol altına alınmalıdır. Fakat çocuklarda böyle bir durum söz konusu ise ameliyat edilmesi gerekir.

  Bazen apandis bir zarla çevrilir ve iltihap karın içine yayılmaz. Bu durumda hemen ameliyat yapılmaz. Hastanede gözetim altında tutulan hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. Durum düzeltilemezse hasta, ameliyata alınır. Apandisiti olan kişilerin kendi başlarına ağrı kesici kullanmamaları gerekir. Tedavi sonucunda ağrıları geçmeyen kişilerin doktora tekrar başvurmaları gerekir. Çünkü başka hastalıklar da varolabilir.
 2. Fatma
  Administrator

  Müzmin apandisitte; katiyetle ilaç verilmez. Apandis genellikle dışkı, yabancı bir cisim ve nadiren de bir tümör nedeniyle tıkanır. Apandisteki enfeksiyon bu organın iltihaplanmasına ve şişmesine neden olur. Apandisin iç boşluğu çok dardır. Bağırsak florasında bulunan bütün mikroorganizmalar burada da yaşar.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Apandisit Nedir

  Apandis kavramı, insan vücudunda bulunan bir organın adı olmakla birlikte, bu organ ile oluşan bazı olumsuz durumlar insan sağlığı açısından tehlikeli durumlar oluşturabilmektedir. Apandisit kavramı da, apandisle ilgili durumlar arasında yer almaktadır. Apandisin ne olduğuna bakıldığında ise karşımıza, kör bağırsağın alt tarafında yer alan ve kalınlığı 0,5-1,5 cm aralığında olan, uzunluğu ise 2 ile 20 cm arasında değişen çıkıntıya “apandis” adı verilir.

  İnsan anatomisinde bulunan apandisin iltihaplanması sonucu meydana gelen duruma ise, tıp terminolojisinde “apandisit” adı verilmektedir. Çocuk büyüdükçe görmeye başlar. 10-17 yaş arası en çoktur. Daha sonra ise azalma gösterir. Ergenlik döneminden evvel erkek ve kız çocuklarda aynı oranda görüldüğü halde, bundan sonra 25 yaşına kadar bu durumun görülmesi erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır. (erkek/kadın oranı 3/2). 25 yaşından sonraki dönemde ise erkeklerdeki sık görülme azalır ve de giderek sıklık oranı eşitlenmeye başlar.

  Apandisit iltihaplanmasının çeşitli belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler incelendiği takdirde karşımıza ilk olarak, hastalığın başlangıcında ağrı göbek çevresinde, karnın üst tarafında ya da tüm karın bölgesinde yaygın olabilir. Bu ağrının oluşma nedeni, appendisin cidarlarının gerilmesidir. Ağrı orta şiddette ve sürekli bir şekilde kendini gösterir. Akut apandisit başladıktan 6-8 saat ya da daha çok bir zaman geçtikten sonra ağrı, karnın sağ alt bölgesine yerleşmektedir. Bu ağrı, apandisitin ilk belirtilerinden birisidir. Apandisitin bir diğer erken belirtisi ise, iştahsızlıktır. Apandisit sorunu yaşayan hastalara sorulduğunda, hastalar belirtilerin başlamasından önceki öğünde ve hatta daha önceki öğünlerde de iştah sorunu yaşadıklarını ve de bunun neticesinde yemek yiyemediklerini anlatırlar. Bazen hasta, iştahının yerinde olduğunu da söyleyebilir. Bu tür durumlarda apandisit olma olasılığı azalır.

  Apandisitin üçüncü sıradaki erken belirtisi incelendiğinde ise karşımıza, bazı hastaların devamlı dışkılama ihtiyacı duyması çıkmaktadır. Fakat burada önemli olan nokta, hastanın bunu yapsa bile rahatlayamaması durumudur. Bazı hastalar bu olayı kabızlık olarak nitelemekte ve rahatsızlığın kabızlıktan ileri geldiğini zannetmektedirler. Böyle bir durum yaşandığında, dışkı bağırsak taşı, meyve çekirdekleri, bağırsak kurtları, yutulmuş yabancı cisimler apandis kanalını tıkarlar. Bu tıkanma sonucunda, bu kanal içerisinde salgı, dışkı ve de mukus birikmesi meydana gelir. Bu nedenden dolayı da, mikroplar daha kolay yerleşir ve ürerler. Burada kolayca üreyen mikroplar ise, apandis duvarına yerleşecek zamanı beklemektedirler.

  Bu ilk belirtilerin ardından, bulantı ve kusmalar başlar. Akut apandisit durumunda yaşanan belirtilerin meydana çıkış sırası da, önem taşımaktadır. Öncelikle; iştahsızlık ve yalancı kabızlık, ardından ağrı ve de bulantı meydana gelmiş olur. Kusmalar eğer ağrıdan önce başlarsa, apandisit teşhisi şüpheye düşmektedir. İshal olma durumu da teşhisi şüpheye düşüren durumlar arasında yer almaktadır. Yüksek ama düzensiz bir ateşin varlığı, apandisit durumlarında sıkça görülen rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Had apandisit iltihabı, oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Bazı durumlarda bu hastalık ölüme dahi neden olabilmektedir. Bu nedende dolayı, apandisit belirtilerinin görüldüğü durumlarda kesinlikle doktora başvurulmalıdır

 4. Ziyaretçi
  Sey agrim benim suan sağ alt kasigimda başladı sonra birden deneme amaçlı basınca cok şiddetli bir ağrı hissettim.apandist olabileceğiniden şüpheleniyorum doktora gitmeliyimiyim acil cevap lutfen ve patlarsa ne olur ???? :'(:'(:'(:'(:'(

 5. Fatma
  Administrator
  Sey agrim benim suan sağ alt kasigimda başladı sonra birden deneme amaçlı basınca cok şiddetli bir ağrı hissettim.apandist olabileceğiniden şüpheleniyorum doktora gitmeliyimiyim acil cevap lutfen ve patlarsa ne olur ?
  Apandist ise doktora gitmeniz gerekiyor. Apandisin tıkanması, apandisit denilen sancılı ve zaman zaman da tehlikeli rahatsızlığa sebeb olur. Patlamış bir apandisit ameliyat edilmezse ölüme kadar gidebilen, ameliyat edilse bile vücuda oldukça fazla zarar veren acil bir durumdur. Patlayan apandiksin içindeki iltihap karın boşluğuna yayılır, karın boşluğu doğrudan irinle, dışkıyla kirlenir. Bu durum çok şiddetli bir iltihap hâlidir.

 6. Ziyaretçi
  Benim şuan sağ alt köşede şiddetli bir ağrım var apandisit olduğundan şüpheleniyorum. Nasıl anlayacağım?

 7. Fatma
  Administrator
  Benim şuan sağ alt köşede şiddetli bir ağrım var apandisit olduğundan şüpheleniyorum. Nasıl anlayacağım?
  Geçmiş olsun. Anlayamazsınız, anlamak için doktora gitmeniz gerekiyor.

+ Yorum Gönder


apandisit patlarsa ne olur,  apandisit patlarsa,  apandisit patlarsa nolur,  apandis patlarsa ne olur,  apandist patlarsa ne olur,  apandist patlarsa