+ Yorum Gönder
Sağlık - Genel Konular ve Sağlık Sözlüğü Forumunda Abomasum kayması hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Abomasum kayması hakkında kısa bilgi
  Abomasum kayması

  Abomasum deplasmanı veya Abomasum kayması, ineklerde ana karnında büyüyen yavrunun baskısıyla dördüncü midenin normal yerinden sağa veya sola doğru bükülmesi. Doğumu takip eden iki-üç hafta içinde meydana gelir. Kesif yem - kaba yem dengesizliği, kaliteli kaba yem eksikliği bu yer değiştirmeye zemin hazırlar. Abomasum çoğunlukla sola doğru yer değiştirir. genellikle 1.laktasyonda görülür.Hastalığın görülme sıklığındaki artışı bilim adamları kültür ırklarının ıslahına bağlamaktadır.Yapılan ıslah çalışmaları sonucu ırkların cüsseleri artmış ve buna bağlı olarak karın içi basınç da artmıştır.Bu de deplasman riskini artırır.Abomasum deplasmanı; organım deplase olduğu bölgeye göre iki ye ayrılır. Sola deplasman (LDA) ve sağa deplasman (RDA-RTA)Deplasmanlar içerisinde sola deplasmanın (LDA) sağa deplasmanlardan (RDA) daha sık görüldüğü belirtilmiştir.Abomasum deplasmanları genellikle yüksek süt verimli ve cüsseli kültür ırkı ineklerde, erken laktasyon döneminde tanımlanmaktadırlar.Yaş arttıkça abomasum deplasmanlarının şekillenme riskinin de arttığı, Guernsey’lerin Holstein’lara göre; dişilerin de erkeklere göre deplasmanlara daha duyarlı oldukları bildirilmiştir.Abomasum deplasmanların ortaya çıkışında mastitis, metritis, retensiyo sekundinarum, hipokalsemi ve ketozis gibi hastalıkların predispozisyon hazırladığı bilinmektedir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  İneklerin dört tane midesi bulunmaktadır ve inekler yavrularına hamile iken yavrunun yaptığı baskı nedeniyle dördüncü midenin baskı nedeniyle sola doğru bükülmesi olayına Abomasum kayması denir. Bu doğuma iki üç hafta kala oluşan bir durumdur.
+ Yorum Gönder