+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Ahmet Yesevi Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ahmet Yesevi Kimdir

  Ahmet Yesevi Kimdir Hakkında Bilgi

  Büyük Türk manevi önderi Ahmet Yesevî, Kazakistan'ın YESİ şehrinde, yaygın görüşe göre 1093 yılında doğmuş ve 1166 yılında ölmüştür İlk hocası Arslan Baba olmuş, sonra Yusuf Hemadanî'ye bağlanmıştır
  Yesevî, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilmesine rağmen, eserlerini Türkçe veriştir
  Yesevî, eski Türk geleneklerini İslâmiyet ile uzlaştırmaya çalışan, İslâm'ı yeni kabul etmiş insanlara bu dinin sıcak, samimi, hoşgörülü, insan ve Allah sevgisine dayalı gerçek yüzünü tanıtmaya çalışmıştır

  HİKMET adını verdiği dörtlüklerinde Yesevî;

  Benim hikmetlerim hadis hazinesidir
  Kişi pay görmese, bil habistir
  Benim hikmetlerim Süphan’ın fermanı
  Okuyup bilsen, hepsi Kur'an'ın anlamı

  demektedir
  (Hadis: Peygamberimizin sözleri - Habis: Kötü – Hikmet: Anlamlı, güzel söz – Süphan: Allah – Ferman: Buyruk, emir)

  Büyük Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevî, Türk dünyasının yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden ve Türklüğün sembol isimlerinden biridir

  Ahmet Yesevî'nin Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu olması ve kendisinden sonraki büyük mutasavvıflar, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli ve diğerleri üzerindeki etkisi, böylece Anadolu'nun bir Türk Yurdu haline gelmesindeki manevi rolü, İslamiyet'i dosdoğru anlayan ve anlatan, sade ve temiz üslubu, güzel Türkçe'mizin mimarlarından oluşu, insanlığın ihtiyacı olan yüksek değerleri daha o zamanlar dile getirdiği kardeşliğe, dostluğa, sevgi ve hoşgörüye dayalı düşünceleri bilinmektedir

  Ahmet Yesevî'nin türbesini Sultan Timur'un yaptırdığı bilinmektedir Timur Türkistan zaferinden sonra Yesi'ye gelir ve Hoca'nın kabrinin üstüne, bir şükran ifadesi olarak, türbe yaptırır Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra, Türkistan şehrindeki bu türbenin restorasyon çalışmaları Türkiye tarafından yapılmıştır

  Ahmet Yesevî, Anadolu'ya hiç gelmemiş olmasına rağmen Anadolu'da tanınmış ve sevilmiştir Bektaşîlik, Mevlevilik, Yunus Emre ekolü Yesevi'den çok etkilenmiştir
  Anadolu'ya gitmediği bilinmesine rağmen Pülümür'ün Kangallı Köyü'nde Ahmet Yesevî’ye atfedilen bir türbe vardır Pülümür'deki bu mezar, Yesevî’nin makamı olarak, halkın muhayyilesinde gelişmiş ve türbe ona atfedilmiştir

  Ahmet Yesevi, öteki mutasavvıflar gibi, âlemi ve âlemde var olan her şeyi ilâhi aşkın eseri olarak gördüğü için her şeyi gönülden sevmekte, ancak bu sevgi ile Allah'a ulaşılabileceğini söylemektedir O'na göre ilahi aşk olmaksızın, Mevlâyı bulmak mümkün değildir

  Aşk davasını bana kılma, sahte aşık,
  Aşık olsan, bağrın içinde göz kanı yok,
  Muhabbetin şevki ile can vermese,
  Boşa geçer ömrü onun, yalanı yok

  Yesevî, ilim üzerinde çok durmuş, inananların aydın kişiler olduğunu, bunların bilgisizlikten ve bilgisizlerden kısaca cahillikten uzak durduklarını anlatmıştır Ayrıca bir başka Hikmet'inde: " Bilgisizlik her kötülüğün kaynağıdır " demiştir Bir başka Hikmet'inde ise:

  İlim, iki inci, beden ve cana rehberdir
  Can âlimi Hazret'ine yakındır
  Muhabbetin şarabından içer
  Öyle âlim, gerçek âlim olur dostlarım, demiştir
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Türk Halk Sufiliğinin kurucusu olan Yesevi Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden bir yazardır. Türk Dili ile yazdığı eserlerinde dilimizin zenginleşmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca Tasavvufi Halk şiirinin öncüsü olmuş ve eğitimini babasından almıştır.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Ahmet Yesevi Hayatı

  Hoca Ahmet Yesevi 1093 yılında Kazakistan'ın Sayram şehrinde dünyaya gelmiştir. Mutasavvıf ve aynı zamanda Şair'dir. Tarihte bilinen ilk Türk Mutasavvıf olma ünvanını taşımaktadır.

  Hoca Ahmet Yesevi'nin tam adı ''Ahmed bin İbrahim bin İlyas Yesevi'' dir.

  Hanefi mezhebine mensup bir alimdir. Ortaya koyduğu öğreti ve eserleriyle Alevi-Bektaşi ve Sünni-Nakşibendî Tarikatı'nı oldukça derinden etkilemeyi başarmıştır.

  Çok iyi bir eğitim almış, dini eğitimin yanında ayrıca tasavvuf eğitimini de layığıyla öğrenmiştir. Kendini sadece belirli bir alanda değil, birçok farklı branşta eğitmiş ve öğrendiklerini çevresindeki insanların anlayabileceği şekilde onlara aktarmıştır.

  Hoca Ahmet Yesevi, İslam ahlakını, şeriatı, tasavvuf esaslarını, tarikat adap ve erkanını öğrenmeye çalışırken diğer yandan da Türklere İslam dinini sevdirmek ve İslamın Türkler arasında yaygınlaşmasını sağlamak için birçok çaba sarf etmiş ve bunu kendine bir vazife bilmiştir.

  Ahmet Yesevi Arapça ve Farsça dillerini çok iyi bilmesine rağmen tüm eserlerini Türkçe olarak kaleme almıştır.

  Yahya Kemal Beyatlı, Hoca Ahmet Yesevi hakkında şöyle demiştir. ''Şu Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl O'nda bulacaksınız''

  hoca-ahmed-yesevi.jpg

+ Yorum Gönder