+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Ebu hanife'nin kısaca hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ebu hanife'nin kısaca hayatı

  Ebu Hanife


  Ebu Hanife : (asıl adı: Numan bin Sabit) 699 yılında Kufe’de doğup, 767'de Bağdat'ta öldü Ehl-i sünnet itikadının lideri kabul edilir Hanefi Mezhebinin kurucusudur Müslüman inancında olanların % 45-50'i Hanefi mezhebindedir
  Ebu Hanife.jpg
  Küçük yaşta Kuranıkerim'i ezberlemiş ve Arapça’nın inceliklerini öğrenmiştir Gençliğinin ilk yıllarında başta Enes bin Malik olmak üzere birçok sahabiyi görmüş, onlardan hadis dinlemiştir

  Hocası Hammad’ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaz’a gidip Mekke ve Medine’de çoğu Tabiinden olan âlimler ile görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardıEhlibeytten Zeyd bin Ali ve Muhammed Bakır’dan ilim öğrendi

  Tasavvuf bilgilerini Muhammed Bakır, ondan sonra da İmam Cafer-i Sadık'tan öğrendi

  İmamı Azam, İslam dinine yaptığı hizmetleriyle İslamiyet’i iman, amel ve ahlak esasları olarak bir bütün halinde insanlara yeniden duyurmuş, şüphe ve bozuk düşüncelere sahip olanlara cevaplar vermiş, önce itikatta birlik ve beraberliği sağlamış; ibadetlerde, günlük işlerde İslam fıkhının esaslarını ve şeklini tespit etmiştir

  İşte İmamı Azam Ebu Hanife, ileri düzeyde yöntemlerle yaptığı uzun çalışmaları ve içtihadı neticesinde çözdüğü ve bir araya getirdiği fıkıh (hukuk) bilgileri ile Müslümanların ibadetlerinde ve diğer işlerinde İslamiyet'e doğru bir şekilde uymak için takip edecekleri bir yol gösterdi ve bu yola “Hanefi Mezhebi” denildi

  Ebu Hanife, talebelerine verdiği dersleri mükemmel bir yöntemle yürütürdü Bir taraftan fıkhın eski olaylara ait bilinen hükümleri anlatılır ve müzakere yapılır, diğer taraftan yeni olaylara ait hükümler bulunurdu Geçmiş ve yaşanmakta olan olayların hükümleri karara bağlanırken, bunlara benzeyen veya aynı cinsten olup da gelecekte meydana gelebilecek olaylara ait hükümler de araştırılıp bulunurdu

  İmam-ı Azam, fıkıh ilmini ilk defa branşlara ayırıp her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış, usuller koymuştur
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  İslam Dininin dört Mezhebinden olan Hanefi Mezhebinin kurucusu ve Hadis Bilginidir. İlk başlarda Tüccarlık yapmış ancak daha sonra İmam Şabinin tavsiyesiyle İlim öğrenmeye başlamıştır. Hadis bilgini olarak görüldüğü kadar bir çok Alim tarafından da din yıkıcı olarak görülmektedir.
+ Yorum Gönder