+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Beni haşim hakkında bilgi, Beni haşim ile ilgili bilgi, Beni haşim anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Beni haşim hakkında bilgi, Beni haşim ile ilgili bilgi, Beni haşim anlamı

  Beni haşim hakkında bilgi  Peygamber efendimizin dedesi Hâşim bin Abdi Menâf’ın soyundan gelenler.
  Allahü teâlâ, İsmâil (aleyhisselâm) evlâdından Kinâne ismindeki kimseyi ve onun sülâlesinden, Kureyş adlı zâtı beğenip, seçti. Kureyş evlâdından da, Benî Hâşim’i seçti. Onlardan da, beni beğenip seçti. (Hadîs-i şerîf-İmâm-ı Müslim)

  Hâşim bin Abdi Menâf.jpg


  …Ey Benî Hâşim! Nefslerinizi ateşten (Cehennem’den) koruyunuz. Ey kızım Fâtıma, nefsini ateşten kurtar. Çünkü sizleri kurtarmak için Allahü teâlânın sizinle ilgili irâdesini önleyecek hiçbir şeye sâhib değilim. ( Hadîs-i şerîf-Mişkât)
  Kureyş kabîlesi; Hâşimî, Emevî, Nevfel, Abdüddâr, Esed, Teym, Mahzûm, Adiy, Cumah ve Sehm adında on kola ayrılmıştı. Zemzem dağıtmak ve Kâbe’yi tâmir ve tezyîn (süsleme) işi, Benî Hâşim’e verilmişti… (Muhammed Nişancı)
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Peygamber efendimizin dedesinin babasının soyundan olanlara Beni Haşim denirdi. İlk peygamber olan Ademden beri en temiz olan insan soyundan biridir Beni Haşim ailesi.
+ Yorum Gönder