+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda HZ.Ömer döneminde yapılan savaşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  HZ.Ömer döneminde yapılan savaşlar

  HZ.Ömer döneminde yapılan savaşlar ilgili bilgi


  prü Savaşı ( 634 )
  ( Sasaniler- Müslüman Araplar ) : Müslümanların , Kufe yakınlarında Fırat nehri üzerinde bir köprü kurarak , Sasanilere saldırması ile başlayan savaşı Müslümanlar kaybettiler. * İlk fetihler sırasındaki en ağır yenilgi olarak kabul edilir. Ancak Sasanilerdeki karışıklıklar üzerine Sasani ordusu çekilmiş, Araplar Fırat’ı geçip, Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.  KADİSİYE SAVAŞI

  Tarih: 636
  Taraflar: Müslümanlar X Sasaniler
  Sebep: Sasaniler Müslümanların İran ve Irak’a yayılmasını istememeleri
  Sonuç: Irak Müslümanların eline geçti. İran yolu Müslümanlara açıldı.
  Irak’ta Basra ve Kufe kentleri kurularak Müslümanlar buralara yerleştirildiler.
  hz.-mer.jpg
  NİHAVEND SAVAŞI
  Tarih:642
  Taraflar: Müslümanlar X Sasaniler
  Sebep: Sasaniler İran’ı Müslümanlara bırakmak istemiyorlardı.
  Sonuç: İran Müslümanların eline geçti.
  Sasani devleti yıkılma sürecine girmiştir.

  ECNADEYN SAVAŞI

  Tarih: 636
  Taraflar: Müslümanlar X Bizans
  Sebep: Bizans’ın Suriye, Filistin ve Kudüs’ü Müslümanlardan korumak istemesi
  Sonuç: Suriye ve Filistin’de Müslümanlara karşı çıkabilecek Bizans gücü kalmadı. Zafer sonrası Kudüs’ü kuşatan İslam ordusu, şehri ele geçirdi.

  Mısır’ ın Fethi : Mısır’ ın ekonomik durumunun zenginliği ve Bizans’tan gelebilecek tehlikelere açık olması nedeniyle, bölgenin fethi gerekiyordu. Amr bin As komutasındaki ordu, Mısır’ a yönelerek , Babylon ( Babilon ) ( 641) ve İskenderiye kentini ( 642 ) ele geçirdi. Kahire yakınlarında ordugah kent olarak “ Fustat “ kenti kuruldu.


  Devlet Örgütlenmesi :
  Devletin geniş bir coğrafi bölgeye yayılması, yönetim-siyasi-ekonomik-askeri alanlarda örgütlenilmeyi zorunlu hale getirmiştir.Devlet örgütlenmesi alanında yapılan faaliyetler:
  1- İlk kez Düzenli ordu kuruldu. Askerlere maaş bağlandı.
  2 - Suriye ve Filistin’ de ordugahlar oluşturuldu.
  3 - Orduya ait kayıtların tutulması amacıyla ilk kez ordu divanı oluşturuldu.
  4 - Devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü meclis oluşturuldu. (DİVAN)
  5 - Müslüman olmayanlardan “ Haraç “ vergisi ( Toprak ) alınmaya başladı.
  6 - İlk kez “ Beytü’l-Mal ( Devlet Hazinesi) oluşturuldu.
  7 - Ülke yönetim birimlerine ayrıldı. Büyük iller oluşturuldu.(AMİLLİK)
  8 - Yeni şehirler kuruldu.
  9 - Tımar sistemi oluşturuldu.
  10-Bakır ve bronzdan ilk paralar bastırıldı.(FELS)
  11-Valiler ve Halife’ye bağlı olarak Kadılar atandı.
  12-İlk kez adalet işlerinde kadıların görevlendirilmesiyle, yönetim ve adalet işleri birbirinden
  ayrıldı.
  13-Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim uygulamaya konuldu.
  Değerlendirme :
  1- Yaşamı süresince sade bir yaşam sürmüş, adalet ve doğruluktan ayrılmamıştır.
  2- İslamiyet’in en parlak dönemlerindendir.
  3- Arabistan dışında büyük fetih hareketleri yapılarak, Irak, İran, Horasan, Suriye, Filistin,
  Mısır ele geçirilmiştir.
  4- Devletin yönetim, askeri, adalet, siyasi alanlarında örgütlenmesini gerçekleştirmiştir.
  5- Türklerle Araplar arasında ilk savaşlar başladı.
  *Hz.Ömer, ödediği verginin azaltılmasını isteyen Firuz adlı bir köle tarafından hançerlenerek
  öldürülmüştür.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  hz. ömer döneminde bir çok savaş çıkmıştır bu savaşlarda müslümanlar bir olup müşrikler karşısında birlik halinde savaşmışlardır.
 3. Abdulnasır
  Devamlı Üye
  Hz.Ebu Bekir'den sonra halifeliğe seçilmiş olan Hz.Ömer döneminde birçok savaş yapılmış ve bu savaşlar sonrasında ganimetler elde edilmiştir.yani Hz.Ömer dönemi İslamiyetin en fazla yayıldığı ve müslümanların rahata kavuşması için Hz.Ömer hep adaletli davranır ve hiç kimsenin malına hiyanet etmezdi.Hz.Peygamberin bildirdiğine göre"eğer benden sonra bir peygamber çıkacak olsa muhakak Hz.Ömer olurdu"diye eklemiştir.Hz.Ömer çok adaletli ve alçak gönüllülüğü için Hz.Peygamber ona hep Ömer Furkan derdi.Hz.Ömer döneminde İslamiyet büyük bir güç ve kabiliyet kazanmıştır.
+ Yorum Gönder


hz ömerin yaptığı savaşlar,  hz ömer döneminde yapılan savaşlar,  hz ömer döneminde bizan ile yapılan savaş,  hz ömer zamanında yapılan savaşlar,  hz ömerin katıldığı savaşlar