+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Mevlananın Evrensel Ahlak Anlayışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mevlananın Evrensel Ahlak Anlayışı
  mevlananın evrensel ahlak anlayışı nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  Mevlananın Evrensel Ahlak Anlayışı İle İlgili Bilgi

  Mevlâna Celâlettin Rumî, Orta Asya'nın Horasan bölgesin deki Belh kentinde doğmuş, daha sonra ailesiyle birlikte Kon*ya'ya gelmiş, orada yaşamış ve ölmüştür. Farsça olan ve yaklaşık 26 bin beyitten oluşan

  Mevlananın Evrensel Ahlak Anlayışı.jpg


  "Mesnevî" en önemli eseridir.
  Mevlâna Celâlettin Rumî (1207-1273), öbür mutasavvıflar gibi öncelikle şu iki soruya yanıt aramıştır:
  1) Evrenin varlık nedeni nedir? Başka bir deyişle neden ve nasıl oluyor da bu evren vardır?
  2) İnsanın bu evrendeki yeri ve değeri nedir?
  Mevlana birinci soruyu vahdetivücut (varlığın birliği) daha açık bir deyişle "Tanrı, evrenin özü; öteki canlı ve cansız varlıklar da onun belirtileridir" inancı içinde yanıtlamaktadır. Ona göre de gerçek ve mutlak varlık yalnızca Tanrı'dır. Tanrı'nın "gizli bir hazine" olmaktan çıkıp bilinmeyi istemesi, iyilik ve güzelliğini göstermeyi arzulaması evrenin varlık nede*nidir. Başka bir deyişle Tanrı, güç ve yüceliğini göstermek için evreni yaratmıştır. Bu bakımdan evren bir görüntüler alanından başka bir şey değildir.
  Mevlana'ya göre insanın evrendeki yeri ve değeri diğer yaratıklardan üstündür; çünkü "bilgi"ye erişmiş tek varlık odur. Her ne kadar evrendeki tüm varlıklar aynı varlığın (Tanrı'nın) belirtileri olsalar da bunlar arasında kendisine ilahi ruh üflenmiş olan yalnızca insandır. Bu nedenle bütün varlıklar içerisinde sadece o, tek varlığın (Tanrı'nın) özünü, güzellik ve iyiliğini sezebilir. Ne var ki birtakım bedensel ve toplumsal zevkler bu "sezgi"ye ulaşmayı engeller. O za*man insana düşen görev onlarla savaşmaktır. Kişinin bu savaşta başarılı olması onu, kendi kendini tanımaya, giderek Tanrı'yı bilmeye ve sevmeye götürür.
  Mevlana'ya göre gelip geçici bedensel ve toplumsal zevkleri yenmenin ve Tanrı'yla bütünleşmenin biricik yolu aşktır. Aşk, yaratılmış her varlığın Tanrı adına sevilmesidir. O halde evrensel ahlak yasasının temelini oluşturan aşk, eş deyişle sevgidir. Bu sevgi insana yapıp etmelerinde uyacağı ahlak yasasını gösterir:
  "Yaratılmış her varlığı sevmek iyi, sevmemek kötüdür."

+ Yorum Gönder


mevlananın ahlak anlayışı,  mevlananın ahlak felsefesi,  mevlananin ahlak felsefesi,  mevlana ahlak felsefesi,  mevlananın ahlak anlayışı nedir,  mevlananin ahlak anlayişi