+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Ukbe Bin âmir Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ukbe Bin âmir Kimdir
  ukbe bin âmir kimdir kısaca 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Ukbe Bin âmir

  Ukbe Bin âmir.jpg
  Eshâb-ı suffadan.


  Ukbe bin Âmir, Medîne otlaklarında koyun güderdi.
  Peygamber efendimizin Medîne'ye hicret ettiğini de dağda haber almıştı. Artık
  orada duramazdı. Gidecek, o yüce Peygamberi görecekti. Koyunları oracakta
  bıraktı, doğruca Medîne'nin yolunu tuttu. Geldi, Resûlullahı sordu. Misâfir
  kaldığı evi öğrenir öğrenmez soluğu huzurunda aldı.

  Suffa eshâbından
  oldu
  Kâinatın Efendisini karşısında görünce çok sevindi, birden dünyası
  genişledi, gönlü aydınlandı. Uçacak gibiydi. İçi içine sığmıyordu. O zamana
  kadar böyle bir heyecan yaşamamış, bu kadar sevinmemişti. Rûhundaki
  değişikliklere kendisi de inanamaz olmuştu. Dedi ki:
  - Yâ Resûlallah! Size
  bî'at edeceğim.

  Resûl-i ekrem efendimiz hakikat nûrlarından inciler
  saçtı önüne. Yüce dînin esaslarını öğretti. Ukbe en ufak bir tereddüt bile
  göstermedi. Hemen bî'at edip mü'minler arasında yer almakta gecikmedi. Ukbe
  artık bir sahâbiydi. Hem de Suffe eshâbının içinde yer alan seçkin bir
  Sahâbî.

  Ukbe bundan sonra her şeyi terkederek kendisini tamamen ilme
  verdi. Peygamberimizin hayat dolu sohbetini artık hiç kaçırmıyordu. Ondan ilim
  ve ma'rifet meyveleri derliyordu. Peygamberimiz de Ukbe'nin ilme olan aşırı
  arzûsunu bildiği için kendisiyle husûsî olarak ilgileniyordu.

  Birgün
  Hazret-i Ukbe'ye hitâben şöyle buyurdu:
  - Kur'ân-ı kerîmde bazı sû'reler
  vardır. Cenâb-ı Hak o sûrelerin bir benzerini ne Tevrât'ta, ne İncil'de, ne
  Zebûr'da ve ne de Kur'ân-ı kerîmde indirmemiştir. Hiçbir geceni onları okumadan
  geçirme. Bunlar: İhlâs, Felâk, ve Nâs sûreleridir.

  Bu sözleri
  kulaklarına küpe edinen Ukbe şöyle der:
  - O günden sonra her gece bu
  sûreleri okumadan yatmadım. Hep okudum.

  Hazret-i Ukbe bilmediklerini,
  öğrenmek istediği husûsları Peygamberimizden sormaktan çekinmezdi. Böylece pek
  çok şeyi öğrenme imkânını bulmuştu. Birgün Peygamberimizin yanına yaklaştı,
  mübârek ellerini tuttu ve şöyle dedi:
  - Yâ Resûlallah, iyilik ve ibâdetin
  üstün olanlarının hangisi olduğunu söyler misiniz?
  - Hâlini sormayanın
  hâlini sor. Sana bir şey vermeyene vermeye bak. Sana haksızlık edeni de
  affet.
  - Ya Resûlallah, kurtuluş nerededir?
  - Diline sahip ol,
  evin sana dar gelmesin. Sırrını yayma. Günâhların için ağla.

  Sen
  hüküm ver
  Bunlar zor işlerdi. Nefse ağır gelen hizmetlerdi, fakat
  Cennete kavuşturuyordu. Bunun için herşeyden önce böyle nefse zor gelen amelleri
  işliyerek Allahü teâlânın rızâsını elde etmek lâzımdı. Hazret-i Ukbe'nin öğrenme
  husûsundaki bu gayreti onun kısa zamanda âlim Sahâbîler arasına girmesine sebep
  oldu. Öyle ki, Hazret-i Ukbe, Peygamberimizin zamanında ictihâd edebilecek
  seviyeye geldi. Hattâ bir defasında Peygamberimiz kendisine müracaat eden iki
  dâvâlı hakkında hüküm verme işini ona bıraktı. Ukbe:
  - Siz daha lâyıksınız
  yâ Resûlallah! Anam, babam size fedâ olsun, dedi.

  Fakat Resûlullah
  efendimiz buyurdu ki:
  - Sen hüküm ver!

  - Neye göre hüküm
  vereyim yâ Resûlallah?
  - Kendi ictihâdına göre hüküm ver. Eğer hükmünde
  isâbet edersen sana on sevâb verilir. İsâbet etmezsen bir sevâb kazanırsın.


  Hazret-i Ukbe birgün on iki arkadaşıyla birlikte Peygamberimizden
  birşeyler öğrenmek düşüncesiyle yola çıktı. Yanlarında develeri de vardı. Onları
  başı boş bırakmak istemediler. Dediler ki:
  - İçimizden birisi develerimizi
  otlatsa da, kalanımız Resûlullah efendimizle sohbet etsek. Sonra
  öğrendiklerimizi ona bildiririz.

  Hazret-i Ukbe gerçi Peygamberimizin
  sohbetinde bulunmayı çok arzuluyordu. Fakat develerin yanında birisinin kalması
  gerektiğine de inanıyordu. Arkadaşlarını kendi nefsine tercih ederek, "Siz
  gidin. Develeri ben otlatırım" dedi. Sonrasını kendisi şöyle anlatır:


  Kim güzelce abdest alırsa
  "Arkadaşlarım gideli bir hayli
  olmuştu. Kendi kendime dedim ki:

  - Galiba aldandım. Arkadaşlarım
  Resûlullahtan benim duymadıklarımı dinliyor, öğrenmediklerimi öğreniyorlar.


  Sonra şehre gittim. Yolda sahâbîlerden bir grupla karşılaştım.
  İçlerinden biri, Peygamberimizin, "Kim güzelce abdest alırsa, günâhından
  temizlenerek annesinden yeni doğmuş gibi olur" buyurduğunu söyledi. Hayret
  etim. Benim hayretimi fark eden Ömer bin Hattâb dedi ki:
  - Hele sen ondan
  önceki hadîsi dinlemeliydin. Ondaki müjde daha fazla idi.
  - Ne olur, onu da
  sen söyle!

  Bunun üzerine O da, Resûlullahın, "Kim Allaha hiçbir şeyi
  ortak koşmadan ölürse, Allah ona Cennet kapılarını açar. O da istediği kapıdan
  Cennete girer. Cennetin sekiz kapısı vardır" buyurduğunu söyledi.


  Tam bu sırada Resûlullah efendimiz geldi. Ben de tam karşısında oturdum,
  dinlemeye başladım. Fakat benden yüzünü çevirdi. Dedim ki:
  - Ey Allahın
  Resûlü! Anam babam size fedâ olsun. Niçin benden yüzünüzü çeviriyorsunuz?


  Resûl-i ekrem efendimiz buyurdu ki:
  - Sence bir kişinin
  istifâdesi mi daha kıymetli, yoksa on iki kişinin mi?

  Hatâmı
  anlamıştım."

  Hazret-i Ukbe, Peygamber efendimize karşı son derece
  hürmetkârdı. Öyle ki, Resûlullahın huzurunda deveye binmeyi hürmetsizlik
  sayardı. Birgün Peygamberimizle birlikte bir yere gidiyordu. Peygamberimiz
  deveye binmişti. Kendisi yaya idi.

  Resûlullah efendimiz onu terkisine
  almak istedi.
  - Ey Ukbe! Binmiyor musun? buyurdu.+ Yorum Gönder