+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Kur'an ve sünnete göre Hz. Meryem'in manevi derecesi nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Kur'an ve sünnete göre Hz. Meryem'in manevi derecesi nasıldır

  Hz. Meryem'de görülen olağanüstü haller mucize veya keramet midir?


  Kur'ân'da Hz. Meryem'le ilgili kıssa, annesi Hanna'nın doğacak olan çocuğunu, Mescid-i Aksa hizmetine adaması ile başlar. Ancak çocuğun, kız olarak doğması üzerine, bu adağın nasıl uygulanacağı konusunda tereddüde düşünce, dönemin peygamberi olan Zekeriyya'ya (aleyhisselâm) durumu iletir ve kız çocuğu da olsa adağın yerine getirilmesi istenir. Bu arada Hz. Zekeriyya da Meryem'le ilgilenme ve onu koruma ile görevlendirilir. Meryem'in kaldığı kısma her gidişinde Zekeriyya (aleyhisselâm), mükellef bir sofranın kurulduğunu görür ve Meryem'e meleklerin hizmet etmekte olduklarını anlar.90

  hz.-meryem.jpg

  Kıssa ayetlerde şöyle anlatılır:
  "Hani İmrân'm karısı: Ey Rabbim! Karnımdakini sadece Sana hizmet etmek üzere adadım. Adağımı kabul et! Hiç kuşkusuz Sen, çok iyi işiten, çok iyi bilensin, demişti." (Âl-i imrân, 3/35)

  "Onu doğurduğunda, Allah onun ne doğurduğunu (ondan) daha iyi bildiği halde, yine de o: Ey Rabbim! Ben onu kız doğurdum. Oysa erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş olan şeytana karşı, onu ve soynınu Senin korumana havale ediyorum, demişti." (Âl-i imrân, 3/36)

  "Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etmiş ve onu güzel bir bitki gibi yetinirmiş ve Zekeriyya 'yı da onu bakmakla görevlendirmişti. Zekeriyya her onun yanma, Mihrab'a girişinde, yanında bir rızık bulur ve ona: Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor? diye sorardı. O da: Bu, Allah kaündandır. Çünkü Allah, dilediğine hesapsız rızık verir, derdi." (Âl-i imrân, 3/3"?)

  "Hani melekler de şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün kadınların üzerinde bir konuma yüksekti." (Âi-i imtân, 3/42)

  Hz. Peygamber şöyle buyurur: "Erkeklerden kemâle erenler çoktur. Kadınlardan ise Meryem binti İmrân ile Firavun'un karısı Asiye'den başka kemâle eren yoktur.'"91 Çoğunluk İslâm bilginleri kadınlardan peygamber gelmediğini, ancak, Kur'ân'da onun meleklerle uzun görüşmesini ve meleklerin Allah'tan kendisine haberler getirdiğinin bildirilmesini dikkate alarak, Hz. Meryem'in, kerametleri Kur'ân ayederi ile sabit bir "evliya (azize)" olduğunu söylemişlerdir.92

  Buna göre, Hz. Meryem'in İslâm'ın ölçüleri içinde "Allah'ın sevgili kulu" olan, Yüce Allah'a nazı ve niyazı geçebilen önemli ve saygın bir kişiliktir. Ancak ilâhlıkla ilgili bir yönü bulunmaz. O, bir kuldur ve Allah'a ibadet etmekle yükümlü tutulmuştur. Üstelik yapması istenen ibadet de, İslâm'da sürdürülen rükûlu ve sec-deli bir namazdır. Aşağıdaki ayet bunu açıklıkla ifade eder. "Ey Meryem! O halde, Rabbine gönülden boyun büküp divan dur, secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et!" (Âi-i imrân, 3/43)

  İncil nüshalarında Hz. Meryem'den şöyle söz edilir: "Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu."93 "Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi, kızın adı Meryem idi. Onun yanma giren melek, "Selâm, ey Tanrı'nm lütfuna erişen kız! Rab seninledir." dedi. 94 Bundan sonra, meleğin, Hz. Meryem'le Kur'ân'dakine benzer şekilde konuşmaları yer alır.93


  90 İbn Kesir, Muhtasar Tefsir, I, 359.
  91 Buhârî, enbiyâ, 32, 46; Müslim, fezâüü's-sahâbe, 70; Tkmizî, et'jme, 31.
  92 bk. Kurtubî, Cami', IV, 53,54; Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Terceme ve Şerhi, İst. 1979, X, 286.
  93 Matta, 1/16.
  94 Luka, 1/26-28.
  95 Luka, 1/29-38.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Hz Meryem mescidi aksaya adanmış bir çocuktur. Hz. Meryem Zekeriya As. koruması altındadır. Hz. Meryem melekler tarafından korunmakta ve meleklerin getirdiği nimetler ile karnını doyurmuştur. Hz. Meryem aynı zamanda Hz. bir erkeğe gerek duymadan bakire olmasına rağmen doğurmuştur. Hz. İsa ise bebekliğinden göğe yükseldiği güne kadar konuşmuş ve annesi ile halkına yardımlarda bulunmuştur.
+ Yorum Gönder