+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda William Blake Hayatı, William Blake Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  William Blake Hayatı, William Blake Biyografisi
  William Blake Hayatı  William Blake Biyografisi


  William Blake.jpg


  William Blake (1757-1827)
  İngiliz şair, res*sam, oymabaskı ustası ve mistik. Songs of In*nocence (1789; Masumluk Şarkıları) ve ünlü "Tyger! Tyger! burning bright" şiirinin yer al*dığı Songs of Expérience (1794; Olgunluk Sar*kıları) ile başlayan lirik şiir kitaplannın çoğu*nu kendisi resimlemiştir. Sanatta yeni, yalın ve duyguların doğrudan aktarıldığı bir düşünce ve anlatım tarzı yaratan Blake, günümüzde olağanüstü özgün ve güçlü bir sanatçı olarak kabul edilir. Oysa yaşadığı dönemde göz ardı edilmiş, onu tanıyan birkaç şair ve çizim ustasınca da, kendisini bütünüyle sanatma adamış, dünyayla ilgilenmeyen biri olduğundan, deli sayılmıştır. Yoksulluğun sınırında yaşayan Blake, terk edilmiş bir durumda ölmüştür.

  Eğitimi ve meslek yaşamının ilk yılları.Wil*liam Blake beş çocuklu, orta halli bir küçük esnaf ailesinin çocuğuydu. Babası çorapçıydı; Blake ailesi, dükkânlarının bulunduğu Picca-dilly Meydanı yakınlanndaki seçkin bir böl*gede oturuyordu. Blake okula gitmedi, eğiti*mini annesinden aldı.

  18. yüzyılın ikinci yansında Londra, köylerle ve Londra pazannı besleyen tarlalarla çevrili küçük bir kentti. Blake, Londra'nın kalabalık bir bölgesinde yetişti; bu ona, kendinden önce taşrada yetişmiş birçok İngiliz şairinkinden farklı bir birikim sağladı. Sık sık Londra dışın*daki köylere yürüyüşler yaptı; sonraki yaşa*mında da tek başına çıktığı bu gezintilerden aldığı zevki yeniden yakalamaya çalıştı. Daha 10 yaşında yokken Peckham Rye'a yaptığı bu yürüyüşlerden birinden dönüp üstü melekler*le dolu bir ağaç gördüğünü anlattığında, anne*si, babasından daha yakın bir ilgi göstermişti.

  Zihninin görsel yanı hep ağır basan Blake, tasarladıklarını canlandırabilirle yeteneğine sahipti. Orta yaşlannda düşsel kişiler canlan*dırdığını anlatanların gözlemleri, Blake'in bu*gün silinişiz imge adı verilen imgeleri kura*bildiğini, yani kafada canlandırılan imgeleri gerçekten varmış gibi üç boyutlu olarak göre*bilme ve bunlan gerçek varlıklarmış gibi izle*yebilme yeteneği olduğunu ortaya koymakta*dır. Blake imgeleri, sanki kafasının içinde de*ğil, gözünün önündeymişler gibi çok canlı bir biçimde aktarırdı. Şiirleri, neredeyse elle tutu*labilir hale gelen bu imgelerle yüklüdür.

  Blake 10 yaşındayken çizim okuluna gönde*rildi; 14 yaşında da James Basire adlı bir oy*mabaskı ustasının yanına çırak verildi. Yedi yıllık çıraklık döneminden sonra 1779'da, Kraliyet Akademisi'ne girdi. Akademinin başkanı Sir Joshua Reynolds'dan hiç hoşlan*madı ve orada yeteneklerinin harcandığı ka*nısına kapıldı. Bu sıralarda, o dönemde ingil*tere'de gelişmeye başlayan yeni aydın sınıfın bazı üyeleriyle dostluk kurmuştu. Aralarında Blake ile aynı akademide okuyan ressam John Flaxman'in da bulunduğu, dinsel görüş*lerinde kiliseye bağlı olmayan bu aydınların bir bölümü mistik Swedenborg tarikatına gir*mişti. Bunların çoğu Üniteryen ve usçuydu. Siyasal görüşleri ise liberal, hatta cumhuriyet*çiydi. İngiliz hükümetinin Amerika kolonile*rine baskı uyguladığını düşünüyorlardı Eğiti*me çok önem vermekle birlikte geleneksel uygulamalara karşıydılar. İngiltere'nin kuze*yindeki fabrika sahiplerinin oğullarına ilk kez çağdaş ve bilimsel eğitim veren "karşıt" okul*lardan yanaydılar. O dönemde uygulamaya yönelik çağdaş anlayışı temsil eden bu aydın*lar Quaker mezhebine yakındılar. Blake, pa*paz Anthony Mathew ve kültürlü karısının evinde bunların bazılarıyla düzenli olarak bir araya geldi; devrimci coşkunun arttığı sonra*ki yıllarda, radikal yayımcı Joseph Johnson'ın evi buluşma yeri oldu. O dönemde yalnızca bu aydınlar Blake'in şiirlerine ilgi göstererek yayımlatmak istediler. 1783'te Mathew ve karısı, John Flaxman'in da yardımıyla Blake'in çocukluk şiirlerini Poetical Sketches by W. B. (W. B.'nin Şiir Taslakları) adıyla küçük bir ki*tapta yayımlattılar.

  Blake, 1782'de evlendiği Catherine Sophia Boucher ile Londra'da Leicester Meydanı ya*kınlarına yerleşti. Karısı okuma yazma bilme*yen, imza yerine haç işaretini kullanan bir ka*dındı. Blake onun eğitimini üstlendi; sonunda Catherine, Blake'in oymabaskı tekniğiyle bastığı şiir kitaplarının basımında ve boyan*masında ona yardım edebilecek düzeye geldi. 1784'te Blake, Basire'ın yanında çalıştığı bir oymabaskı ustasıyla ortak bir basımevi açtı, ama dükkân iş yapamayıp kapandı.

  Gene de o yıllarda Blake oyma baskıyla geçi*mini sağlamış, başta Flaxman ve Henry Fuseli olmak üzere küçük bir ressam grubunun öv*güsünü toplamıştı. 1784'te yeniden şiir yazma*ya başladı. Bu dönemde yazdığı An Island in the Moon (Ay'da Bir Ada) adlı yergiyi bitiremediyse de, bu şiir 1789'da Songs of Innocen*ce (Masumiyet Şarkıları) adıyla yayımla*yacağı şiirlerdeki bazı temaların hazırlayıcısı oldu. Blake şiirlerini, yaptığı süslemelerle bir*likte kendi bulduğu bir teknikle küçük bakır levhalar üzerine kazıdı, bastı ve elle boyadı.

  Songs of Innocence ve Songs of Experience. Songs of Innocence ve 1794'te yayımlanan de*vamı Songs of Experience çığır açacak yapıt*lardı, ama Blake'in yaptığı ilk basımları hiçbir yankı uyandırmadı; Blake'in ölümünden 50 yıl sonraya değin iki kitap da hemen hemen hiç okunmamıştı, hiç bilinmiyordu. Gene de bu iki kitabın 20. yüzyıl Avrupa ve Amerika kültürü üzerindeki etkisi, daha önceki yüzyıl*larda Kitabı Mukaddes ile John Bünyan'ın The Pilgrim's Progress'ininki (1678, 1684, 2 bölüm; Hac Yolunda, 1932) kadar belirleyici olmuştur. Birkaç yıl sonra William Words*worth ile Samuel Taylor Coleridge'ın birlikte yayımladıkları Lyrical Ballads'ın (1798; Lirik Baladlar) yol açtığı romantik fırtınanın neden Songs of Innocence ile başlamadığı açık değil*dir.
 2. Acil

  William Blake Hayatı, William Blake Biyografisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


william blake hayatı ,  william blake kimdir