+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Cézanne ve XX. yy. sanatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Cézanne ve XX. yy. sanatı
  Cézanne ve XX. yy. Sanatı  Cézanne ve XX. yy. Sanatı Hakkında Bilgi


  Cézanne’a ölümünden beri büyük önem verilmektedir; bunun nedeni, resim alanındaki buluşlarıyla yüzyılımızın sanatını etkilemiş olmasıdır. Çoğunlukla çiğ rengi kullanan fovistler ve kübistler onun çizdiği yolda ilerlemişlerdir. Mesela, kübistler, özellikle de Braque ve Picasso, www.alasayvan.net/ 1904’te Cézanne’ın ortaya attığı parolanın uygulamaya konması gibi gözüken, biçimlerin geometrikleştirilmesini savundular. Cézanne, dostu «sentezci» ressam Émile Bernard’a yazdığı bir mektupta «doğayı silindirle, küreyle, koniyle işleme»yi arzuluyordu ve eserlerinde bu ilkeden yararlanmıştı. Evler veya manzaralar çoğu kez küplere veya üç boyut biçimlere dönüşmüştür Kırmızı Kayalık (1900); Cézanne, Cezveli Kadın (1892) gibi portrelerinde bile geometrik hacimler üstünde oynamış, bu hacimlerin birbiri içine geçmesiyle insan bedenini oluşturmuştur.

  Cézanne ve XX. yy. sanatı1.jpg

  Konunun yalın olmasına rağmen tablo, ölçülü ve dikkat çekici özellikteki kompozisyonundan dolayı son derece güçlüdür. Giyimleri sıradan iki figür, yalın geometrik biçimler halinde düzenlenmiştir. Renk öğesinin kullanımı da önemli bir yenilik oluşturur. Ressam kalın tuşlarla www.alasayvan.net/ çalışır. Soğuk renklerle sıcak renklerin karşıtlığından (bir yanda yeşil, öte yanda toprak sarısı ve kahverengi) yararlanarak derinlik etkileri yaratmayı sever.


  Ancak Cézanne’ın mirasını, soyut resimde de aramak gerekir. Kuşkusuz, eserleri figüratif doğrultudadır ve sanatçının doğa incelenmesine ne kadar önem verdiği herkesçe bilinen bir gerçek tir. Özellikle açık havada çalışmış olduğu sıralarda bu apaçık gözlenir. Ne var ki, konu bunalımına ışık tutmuş olduğu için, Cézanne herhangi bir sanatçıdan daha çok saygı gösterilebilir. Çoğu kez edebi temaları önemsemeyen ressamın, neredeyse bütün eserlerini aynı konularda gerçekleştirdiği, portreler, manzaralar ve natümortlar yaptığı bir gerçektir. Sık sık resimlerini yapmaktan zevk aldığı o ünlü elmalar, hacimleri, renkleri ve maddeleri resme aktarma bahanesinden başka nedir ki? Resimde önemli olanın, biçim, renk ve kompozisyon sorunlarına bağlı olduğunu, konunun ise bir eser yaratma fırsatından başka bir şey olmadığını Cézanne’dan daha iyi gösteren biri çıkmamıştır. Picasso, 1906’dan itibaren Cézanne’ın etkisini anımsatarak bunu vurgulamıştır: «Resmin, nesnelerin temsil edilmesinden bağımsız olarak kendi yapısından kaynaklanan bir değeri olduğunu anlıyordum.

  Resmin temsil ettiği şeye değil de, kendisine tanınan bu öncelikte Cézanne, sanatsal yaratının maddi boyutuna önem vererek modern olduğunu da ortaya koymuştur. Kendisiyle uzun süre dostluk etmiş olan şair Joachim Gasquet şöyle der: «İyi bir işçi olmak, mesleğini tam olarak yapmak ona göre her şeyin temeliydi.» Gerçekten de Cézanne renk öğesine, hem titreşim olarak, hem fırçayla konmuş malzeme olarak yeni bir yer vermiştir. Sırça darbelerindeki özgürlükte bunu kanıtlar. 1880 tarihli Kendi Portresi’nde tuvalin pürtüklü yüzeyinin bile eserde önemli rol oynadığı görülür.

  Cézanne böylece, malzeme ve biçimlerin oyununa benzersiz bir değer verilmesine dayanan XX. yy sanat akımlarının haberci si olmuştur. Özellikle resmi, kendine özgü bir dile sahip olan ve kendi maddesi içinde en soylu serüvenleri taşıyan bir sanat olarak ilk kabul edenlerdendir.
  Axis
 2. Acil

  Cézanne ve XX. yy. sanatı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder