+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Renato Guttuso Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Renato Guttuso Biyografisi
  Renato Guttuso Biyografisi  Renato Guttuso Hayatı


  Renato Guttuso (1912-1987)
  Bir çiftlik işletmecisinin oğlu olarak Sicilya'da Palermo yakınlarında Bagheria'da dünyaya gelen Guttu*so, henüz okula devam ederken fu*turist ressam Pippo Rizzo'dan resim dersleri aldı. 1930'da Palermo Üni*versitesinde başladığı hukuk eğiti*mini bir yıl sonra bıraktı.

  Renato Guttuso.jpg

  1938'den Sonra: Siyasal İçerikler
  Guttuso 1935/36'da askerlik hizme*tini Milano'da yerine getirmeden önce, Napoli ve Roma'da yaşadı. 1937'de Roma'ya taşındı ve burada antifaşist harekete katıldı. İlk dö*nem yapıtlarındaki geleneksel nü ve peysaj tablolarını bırakarak, bun*dan böyle başlıca siyasal içerikli re*simlere yöneldi. Açık Alanda Vu*rulma (1938) adlı tablosunu, İspan*yol İç Savaşı başladıktan birkaç gün sonra, faşist Falanjistlerce katledi*len İspanyol şairi Federico Garcia Lorca'ya adadı.
  Guttuso aynı yıl içinde, diktatör Be*nito Mussolini'nin rejimine karşı sa*vaşan, Corrente adlı antifaşist sanat*çı birliğinin kurucuları arasında yer aldı.

  1943'ten Sonra: Direniş'te Köylüle*rin dizginsiz güçlere karşı isyanını gözler önüne seren Etna'nın Patlamasından Kaçış (1939) adlı yapıtı, şifreli bir propaganda tablosu olarak kabul edilmektedir. Guttuso bun*dan bir yıl sonra İtalya'da yasaklan*mış olan İtalya Komünist Partisine katıldı ve bir lisede resim öğretmen*liğine atandı. 1941'de yaptığı Çarmı*ha Geriliş adlı tablosuyla insanlık dı*şı hareketlere baş kaldırdı. Yapıtı*nın odak noktasında bir şaki figü-rüyle kısmen kapatılmış İsa, onun yaralarını sarmaya çalışan çıplak bir kadın figürü ve mavi bir at üstünde çıplak bir binici görülmektedir. Ekspresif (dışavurumcu) renklerle boyanan bu tablo kübist biçimlere yer vermiştir. Kilisenin Guttuso'yu aforoz etme tehditlerine varan, gele*neksel ve katolik basının sert eleşti*rilerinden sonra, 30 yaşındaki res*sam yeraltına indi. 1943'te Abruzzen'dedireniş harekâtına katıldı ve bu örgüt için sayısız propaganda afi*şi tasarladı.

  1947'den Sonra: Toplumsal Konular
  Guttuso 2. Dünya Savaşının hemen ardından, faşist katliamları hatırlat*tığı Tanrı Bizimle adı altında bir di*zi resim yaptı. 1947'de, sanatla top*lumsal ihtilalin birleşmesine önayak olan Fronte Nuovo dell'Arte (Yeni Sanat Cephesi) adlı topluluğa katıldı. Guttuso, İtalyan sinemasının Neorealizminden (Yeni Gerçekçilik) akımından etkilenmeden önce, Or*manda Balta (1948) gibi bir dizi kübist-ekspresyonist resim yaptı ve ar*dından ülkesinin toplumsal sorunla*rına yoğunlaştı.

  Böylece Cinayet (1947 sıraları) ve Mafya (1948 sıra*ları) gibi yapıtlarında yurdu Sicilya'daki şiddet eylemine dikkatleri çekti. Ekilmemiş Toprakları İşgal Eden Sicilyalı Tarım İşçileri (1950) adlı tablosunda tarım işçilerinin ve gündelikçilerin durumlarını göster*di. Bunların yanısıra teknik ve stille*ri açısından Sosyalist gerçekçiliğe uyan Schlacht am Ponte dell'Ammi*raglio (1951) gibi tarihi tablolara da imza attı.

  Guttuso 50'li yılların başında bazı peysaj, ölüdoğa ve iç doktorlarında yeniden kübizme yaklaştı. Yaklaşık olarak iki yılı bulan bu dönemin ar*dından, Fransız ressamı Gustave Courbet'nin realist stiline uyan, işçi ve köylülerin yaşantısını tuvale dök*tü.
  50'li yılların ortasından sonra Guttuso'nun yapıtları, politik angajma-nıyla salt biçimlerle oyunu arasında gidip geldi. Örneğin Denizde yıka*nanlarla ilgili yaptığı tablolar da, sırf insan figürlerini göstermekteki ilgi*sinden kaynaklanmaktadır. Örn. Der Strand (Plaj) (1956); Fünf Figuren am Strand (Plajda Beş Fi*gür) (1957) gibi. Buna karşın (Mayıs 1968) ve Duvar Gazetesi (1968) gibi kolajımsı yapıtlarında, Guttuso siysal düşüncesini açıklamaktadır.

  1970'den Sonra: Ünlü Tablolar Üzerine Çeşitlemeler Guttuso 70'li yıllarda özyaşamöyküsel konularayönelerek Sicilya manzaralarına ve arkadaş portrelerine yer verdi. Bu*nun yanısıra tanınmış tabloları ken*dine yorumladı, ya da ünlü ressam*lardan alaylı alıntılar yaptı. Konuk atölyede karşılıklı oturmaktalar. arles (1978) adlı tablosunda Vin-cent van Gogh kesilmiş kulağını bir genelev götürür. Burada van Gogh'u kendi otoportresi stilinde göstermekle beraber, genelev per*sonelini Henri Toulouse-Lautrec ile Georges Seurat'nın tarzında çiz*di.

  Yemeklerinin servisini her zaman livreli bir uşağa yaptıran Guttuso, 1976'da İtalya Komünist Partisi se*natosuna aday olarak seçildi. Aynı yıl içinde ölmüş sanatçıları Romalı gençlerle turistler ortasında göster*diği geç dönem yapıtı olan Cafe Greco'yu tamamladı. Yüzyılın 100Ressamı

  Alıntı
 2. Acil

  Renato Guttuso Biyografisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder