+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Friedensreich Hundertwasser Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Friedensreich Hundertwasser Kimdir
  Friedensreich Hundertwasser Hakkında Bilgi  Friedensreich Hundertwasser Hakkında Genel Bilgi


  Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser (d.15 Aralık 1928 - ö.19 Şubat 2000) Avusturyalı ressam ve mimar. Viyana'da Friedrich Stowasser adıyla doğdu. 20.yy sonlarında, tartışmalı da olsa, Avusturya'nın en bilinen çağdaş ressamları arasına girdi.

  Friedensreich Hundertwasser.jpg

  Hundertwasser'ın babası Ernst Stowasser, oğlunun doğumundan üç ay sonra öldü. İkinci Dünya Savaşı, Hundertwasser ve annesi için çok zor zamanlardı. Çünkü annesi Yahudi'ydi. Zulümlerden korunmak için Katolikler gibi davrandılar. Babası da bir Katolik olduğu için, buna inanılabilirdi. Göze batmamak için de Hitler Gençliği 'ne katıldı.

  Hundertwasser, sanat yeteneklerini erken yaşta geliştirdi. Savaştan sonra, üç ayını Viyana'da, Güzel Sanatlar Akademisi'nde geçirdi. Burada, resimlerini "Stowasser" yerine "Hundertwasser" olarak imzalamaya başladı. Seyahate çıktı. Gördüğü bir şeyleri çizmek için yanında her zaman küçük bir boya seti bulundururdu. İlk kârlı başarısını, 1952-53 yıllarında Viyana'da bir sergide elde etti.

  Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)

  Avusturyalı ressam ve mimar. Gerek figüratif, gerek soyut anlatımlı yapıtlarıyla iç dünyasının anlamlarım ve*ren, hemen tüm çağdaş sanat akımların*dan ayrı, değişik bu resim anlayışı yaratmıştır.

  Asıl adı Friedrich Stowasser olan Hunndertwasser, 1936 da Viyanada Montessori Okuluna girmiş, bu dönemde teknik ressam ve suluboyacı olarak do*ğal bir yetenek ve duyarlık sergilemiştir. 1948'de Viyana Akademisine giren sa*natçı, burada kaldığı üç ay boyunca 19.yy geleneksel suluboya manzara anlayışı üzerinde temel bilgiler edinmiştir. 1949'da Fransız sanata René Bro'yla bir*likte İtalya'ya gitmiş, Paris'e dönüşünde de onunla duvar resmi konusunda işbir*liği yapmıştır Sanata aynı yıl Çekçe'de 100 anlamına gelen sto hecesini Alman*ca Hunderte çevirerek "Hundertwasser" adını almış, 1969 dolayında da yapıtları*nı, izleyiciyi yeni biz bakış ve mutluluk dünyasına sokmayı amaçladığı için "ba*rış ülkesi" anlamına gelen Friedensreich sözcüğüyle imzalamaya başladığı gibi, sık sık da adına "yağmurlu gün" anlamı*na gelen Regenstag sözcüğünü eklemiş*tir. Bunun nedeni de, yağmurlu günleri sevmesi ve böyle havalarda renkleri da*ha panltılı ve ateşli olarak duyumsamasıdır. 1951 de Viyana Sanat Kulübü'nün üyesi olan Hundertwasser, bu dönemde anlatımcı soyutlamay'la serbest biçimli sanatı tanımış ve radikal bir biçimde dışavurumculuk'a yönelmiş*tir. Giderek daha soyutlaşan yapıtları, ay*nı zamanda simgesel ve düşsel figüratif öğeleri de içermekteydi.

  1953 dolayında kullanmaya başladığı sarmal biçim, bu tarihten sonra sanatçının üslubunda sü*rekli yer alan bir öğe durumuna gelmiş*tir. Bu sarmallar, kendisince yaratılış, ya*şam, kan dolaşımı gibi birtakım simgesel anlamlar yüklüdür. Giderek, Hundertwasser'in simgesel dünyasında sarmalın yönünün de, saat yönü ya da tersi olmak üzere ayrı anlamları ortaya çıkmıştır. Bu simgesel anlatımlar tümüyle kişiseldir ve izleyicinin söz konusu nitelikleri bir açıklama olmadan bulması güçtür. Bu sarmallar Klimt'ın çizgileriyle karşılaştırıldığında, Hundertwasser'in sert ve sıkı*şık sarmallarının jugendstil’in kıvrımlı dekoratif ritmiyle epey farklı olduğu görülmektedir.
 2. Acil

  Friedensreich Hundertwasser Kimdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hundertwasser kimdir