+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Emil Nolde Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Emil Nolde Biyografisi
  Emil Nolde Biyografisi  Emil Nolde Hakkında Bilgi


  Emil Nolde.jpg  Emil Nolde (1867-1956)

  Şiddet öğeleri içe*ren dinsel yapıtları ve ürkütücü manzarala-rıyla tanınan dışavurumcu Alman ressam ve özgün baskı sanatçısı.

  Köylü bir ana-babanın çocuğuydu. Genç*liğinde ahşap oymacılığı yaptı.
  İlk yapıtla*rından bazısı kartpostal olarak basılıp satı*lınca bir sanat okuluna gitme olanağı buldu. Paris'te bulunduğu yıllarda izlenimcilerinkileri andıran resimler yaptı. Coşkulu renk*lerine hayranlık duyan Die Brücke sanatçılarının çağrısı üzerine bu gruba katıl*dıysa da (1906) yalnızlığa düşkünlüğü ve sa*natına bağlılığı yüzünden bir buçuk yıl son*ra ayrıldı.

  Ateşli bir dindar olan Nolde günah duygu*sunun yarattığı gerginlik içinde "Altın Bu*zağının Çevresinde Dans" (1910, Bavyera Devlet Resim Koleksiyonu, Münih) ve "Azize Maria Aegyptica Efsanesi" (1912, Sanat Salonu, Hamburg) dizisinden "İsken*deriye Limanında" gibi, figürlerin erotik çıl*gınlığını ve maskeyi andıran şeytansı yüzle*rini kaba çizgiler ve uyumsuz renklerle ver*diği resimler yaptı. "İsa'nın Yaşamı"nı (1911-12, Seebüll Ada ve Emil Nolde Vak*fı) konu ettiği dokuz parçalı altar panosun*da yer alan "Şüpheci Tomas" adlı resimde İsa'nın yaralarına bakan Tomas'ın huşu içindeki sessizliği, Nolde'nin kendi dinsel kuşkularından arınışını yansıtır gibiydi. Nolde 1913-14 yıllarında Doğu Hint Adala*rında etnoloji araştırmaları yapmaya giden bir grupta yer aldı. Bu ülkede saf ve sade inancın ne kadar güçlü olduğunu görerek çok etkilendi. "Dansçı" (1913) adlı taşbaskısı bu etkinin izlerini taşıyordu.

  Avrupa'ya döndüğünde Almanya'nın Baltık kıyılarında tek başına yaşamaya baş*ladı ve kendini dünya işlerinden gittikçe da*ha çok çekti. "Bataklık Manzarası" (1916, Sanat Müzesi, Basel) gibi bu dönem ürünle*rine yansıyan yörenin boğucu görünümü onun mistik eğilimine çok uygundu. Nolde 1916'dan sonra, ilk yapıtlarına oranla daha yumuşak tonlar kullandığı manzaralar yap*tı. Bununla birlikte aynı dönemdeki çiçek resimlerinde, önceki çalışmalarının parlak renklerim korudu. Kaba bir biçimde oydu*ğu ağaçbaskılarında ise siyah-beyaz etkileri*ni ustaca kullandı.

  Nolde başlarda Nasyonal Sosyalist Parti'yi desteklemişti. Naziler iktidara geldikten sonra onun resimlerini yoz sanat ürünleri olarak nitelediler ve resim yapmasını yasak*ladılar. II. Dünya Savaşı'ndan sonra resme yeniden başlayan Nolde yalnız eski temala*rını işledi. Yaptığı son "Kendi Portresi" (1947, Seebüll Ada ve Emil Nolde Vakfı) canlı fırça vuruşlarına karşın 80 yaşındaki Nolde'nin düş kırıklığını ortaya koyuyordu.
  Alıntı
 2. Meryem
  Bayan Üye

  1867 doğumludur Emil Nolde, 20. yüzyılın en önemli yağlı boya ve sulu boya ressamlarından sayılır Alman ressam ve baskı resim sanatçısıdır
+ Yorum Gönder


emil nolde kimdir,  emil nolde biyografisi,  emil nolde hayatı,  emil nolde biyografi,  nolde hayatı