+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Pierre Puget Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Pierre Puget Hakkında Bilgi
  Pierre Puget Hakkında Bilgi  Pierre Puget Hakkında Genel Bilgi


  Pierre Puget (1622-1694).
  Klasik üslübu benimseyen Fransız meslektaşlarından ayrılan hemen hemen tek heykeltıraş Pierre Puget’dir. Fransız Michelangelos’su diye anılan bu sanatkarın diğer Fransız heykeltraşlarından farkı muhakkak ki Marsiya’lı oluşundan ve yirmi yaşında iken İtalya’ya gidip orada üç yıl kalmasından ileri gelmektedir.

  Puget, Italya’dan Marsilya’ya 1643 yılında dönmüş, orada ve Toulon’da kilise ve harp gemileri için dekorasyonlar çizmiştir. 1656 da Toulon Belediye binasının kapısında çalışmış, kapının hatılını taşıyan figürleri yapmıştır. Barok’taki taşıyıcı figürlerde görülen zorlanma ve ağırlık altında ezilme ifadesi bunlarda da hissedilir. 1659 da XIV. Louis’nin maliye bakanı Nicolas Fouquet’nin dikkatini çeken Puget ondan ‘Dinlenen Herkül’ siparişi aldı.


  Pierre Puget.jpg


  Cenova’ya giderek heykeli için kendi eliyle ve dikkatle mermerini seçti ve çalışmaya başladı. Fakat daha eserini bitirmeden Fouquet işinden uzaklaştırıldı, ömür boyu hapse mahkum edildi. Bu olay Puget için büyük bir şanssızlık oldu. Yeni gelen bakan sanatkârı Versailles’a yanaştırmadığı gibi, hiç bir önemli sipariş alması imkanı da olamadı. Bir müddet Cenova’da kalarak orada Sauli ailesi için iki heykel yaptı.

  Toulon rıhtımında bulduğu ve maliye bakan lığından güçlükle kullanma izni aldığı iki mermer bloktan birini meşhur Crotona Milo’su (1671-82, Louvre, Paris) diğerini de İskender ile Diyojen kabartması (1671-93. Louvre, Paris) için kullandı. Milo’da ızdırap içinde kıvranan insan vücudunu göstermekteki kudretini ortaya koymuştur. Bu eseri kral tarafından kabul edilmiş ve Versailles’a konulmuş ise de Puget sarayda pek ilgi görmemiş, diğer eserlerini kabul ettirememiştir. Çünkü romantik tabiatlı sanatkâr saray çevresinin klasik ve tutucu zevkine karşı kendi şahsi sanat zevki ve üslubunda israr etmiştir.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Pierre Puget Klasik üslübu uygulayan meslektaşlarından ayrılan tek heykettraştır. Farnsansız mikelenjelosu olarak anılan Pierre Puget diğer heykeltraşlardan marsiyalı olması nedeni ile ayrılmaktadır. Pierre Puget üç yıl itqalyada kalmış ve italyadan döndüğünde marsiyada gemi dekorasyonları yapmıştır.
+ Yorum Gönder