+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Alexander Rodchenko Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Alexander Rodchenko Kimdir
  Alexander Rodchenko Hakkında Bilgi  Alexander Rodchenko Hakkında Genel Bilgi


  Alexander Rodchenko.jpg

  Alexander Rodchenko (1891-1956)

  1891’de St Petersburg’da doğdu; 1956’da Moskova’da öldü. Kazan Güzel Sanatlar Okulunda öğrenim gördü; 1914’te Futurist performanstan etkilendi. 1915’te Moskova’ya gitti ve Stroganov Okuluna devam etti; Kübo-fütürizmden etkilenerek ilk soyut resimlerini yaptı. 1916’ da Tatlin. tarafından “The Store” sergisine katılmaya çağrıldı. 1917’de Tatlin, Yakulov ve diğerleriyle birlikte Cafe Pittoresque’in dekorasyonuna katıldı. Yeni Ressamlar Birliğinin yapısındaki Solcu Sanatçılar Federasyonunun ‘sekreterliğine getirildi. 1918’de Artistik Kültür Müzesinin (Museum of Artistic Culture) organizasyonuna yardım etti ve buranın ilk yöneticisi oldu.  Sol Federasyon, Moskova’da kişisel sergi açarak Suprematizm’e meydan okuyan “siyah üzerine siyah” resimler, ilk uzay konstrüksiyonlarını sergiledi. 1919’da resimler, kolajlar ve fotomontajlar yaptı. Moskova atölyelerinin Endüstrial Art bölümünün yardımcı yöneticiliğine seçildi. 1920’de Devlet Sergisinde içinde 25 mimari desen de yer alan 57 çalışmasını teşhir etti. Vkhutemas’ın metal-çalışmalar bölümünde profesör olarak görev aldı. 1921’de Genç Sanatçılar Topluluğuyla birlikte yapıtlarını sergiledi. “5 x 5 25” sergisinde “son resimlerini” —yani kırmızı, mavi ve sarı tuallerini— sergiledi.

  1922’de tipogragik deneyimler ve diğer utilter desenler; Vertov’un ‘Kino-Pravda’ dünya haber filmleri için baş lıklar; 1923’te çoğu kez Mayakovsky ile birlik te afişler ve ilanlar; Mayakovsky tarafından kurulan Lef gazetesi için kapaklar; Yine aynı kimsenin Buna Dair adlı şiir kitabı için foto montajlar, deneysel fotoğrafi çalışmaları yaptı.

  1924’ten sonra giderek daha etkin bir fotografiyi gerçekleştirdi ve 1925’te Paris Dekoratif Sanatlar Sergisinde Rus pavyonu için desenler hazırladı. “İşçiler Kulübü”nü kurmak için Paris’e gitti (ülke dışına yaptığı biricik gezi). 1927-8’de Novy Lef için kapaklar, resimlemeler; 1929,’da Mayakovsky’nin Kızıl Böcek’i ve diğer oyunları için sahne desenleri yaptı. 1930-1’ de formalizm temelinde Rodchenko’ya saldırılar oldu. 1933’ten sonra Kuruluş Halindeki USSR için desenler yaptı. 1935’te tekrar resme dönerek, figüratif çalışmalara, tipografik ve fotografik yapıtlara yöneldi. 1940’tan sonra lirik soyut resimler yaptı. A.B.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Spatial Construction no. 12, Pioneer with a Hor eserlerini sahibi 1891 rusya doğumlu sanatçıdır heykeltıraş, fotoğrafçı ve grafik tasarımcısı, konstrüktivizm'in kurucusudur.
+ Yorum Gönder


alexander rodchenko kimdir,  siyahresimler gazete