+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Karl Schmidt Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Karl Schmidt Kimdir
  Karl Schmidt Hakkında Bilgi  Karl Schmidt Hakkında Genel Bilgi


  Karl Schmidt.jpg

  Karl Schmidt-Rottluff (1.12.1884-10.8.1976)

  Alman Ekspresyonist Schmidt-Rottluff, Brücke'nin (Köprü) kurucu üyeleri ara*sında yer almaktadır. Ayrıca mozaikler, duvar resimleri, yazılar, ahşap ve taştan yontular tasarlıyor ve kuyumculukla da uğraşıyordu.

  Karl Schmidt, Chemnitz yakınlarında Rottluff'ta bir değirmencinin oğlu olarak dünyaya geldi.
  Okul yıllarında tanıştığı Erich Heckel ile birlikte bir tartışma kulübüne katıldı. Birlikte sergilere gidip açık havada resim yap*makta deneyim kazandılar.

  1905'ten Sonra: Die Brücke (Köprü)
  Schmidt liseyi bitirdikten sonra 1905'te Dresden'de mimarlık eğitimi gördü. Üniversitede yeniden Heckel ile karşılaşınca onun aracılığıyla Ernst Ludwig Kirchner ile tanıştı. Schmidt tahsilini yarıda bırakıp res*sam olmaya karar verdi. 1905'te Hec*kel, Kirchner ve Fritz Sleyl ile birlik*te Brücke adlı sanatçı topluluğunu kurdu; adına bundan böyle doğduğu kasabanın adını ekledi. Otto Mueller, Emil Nolde ve Max Pechstein'in de sonradan katıldıkları bu topluluk, yerleşik sanatbiçimlerine karşı geldi. Nolde ile samimi arkadaş olan Schmidt-Rottluff, 1907-10 yıllarının yaz aylarını Dangastermoor'da ge*çirdi. Yaşamı ve çalışma hayatını ola*bildiğince özgürlük içinde ve doğaya yakın olarak geçirmeye ilişkin istek*leri diğer Brücke üyeleriyle paylaş*makla beraber, grup yaşamından mümkün olduğu kadar uzak kalıyor*du. Rahatsız edilmeksizin çalışabildi*ği atölyesine geri çekilmesiyle özgünstilini geliştirebildi. 1909'dan sonra fi*güratif ve peysaj resimlerinin somut motiflerini soyutlaştırdı. Diechdruchbruch (Bent Taşması, 1910) adlı tablosunda tamamıyla saf renklerin ifade gücüne güvendi. Ayrıntılara yer vermeyip biçimleri basitleştirdi. Renkli alanları siyah çizgilerle birbir*lerinden ayırdı. Stilin bu özelliği Brücke-Ekspresyonizmi için tipiktir.

  1911'den Sonra: Ekspresyonizm
  1911'in başında üç ay Hamburg'da çalışan Schmidt-Rottluff, başkaları yanı sıra Brücke'nin destekleyicile*rinden biri olan sanat tarihçisi Rosa Schapire'nin de portresini yaptığı (Bildnis Rosa Schapire). 27yaşındaki sanatçı yılın sonunda Brücke üyeleri*nin arkasından Berlin'e gitti. Bu sa*nat metropolünün galerilerinde Fütürizmi ve kübizmi öğrendi. Resimle*rinde önceleri geniş yüzeyli olarak uyguladığı renkleri, artık köşeli ci*simlerden oluşan biçimlerine entegre ediyordu. Örnekleri: Nach dem Bade (Yıkandıktan Sonra, 1912) ve Vier Badende am Strand (Plajda Yıkanan Dört İnsan, 1913). 1913 yılında iç çe*kişmeler Brücke'nin dağılmasına ne*den oldular.
  1918'den Sonra: Klasik Estetiğe Dö*nüş Rusya'da piyade eri olarak geçirdiği I. Dünya Savaşı bittikten sonra, Schmidt-Rottluff Berlin'e döndü ve Emmy Frisch adlı fotoğrafçı ile evlendi. Eski düzenin yıkılması karşı*sında sanatçı İncil motiflerini işleye*rek kendine manevi bir destek bul*maya çalıştı. 1918'de Ahdicedit'ten (İncil) sekiz tasvir sunan bir grafik dosyası gerçekleşti (Christus-Mappe = İsa Dosyası). Sanatçı 1919'da Sa*nat Çalışma Kurulu'na katıldı. Stil açısından savaş öncesi yıllarıyla bağ*lantı kurarak nesneyi kontürlere ve kendi değerini resmin alanında belli eden bir renkliliğe indirgedi (Blauer Mond = Mavi Ay, 1920), Schmidt-Rottluff 20'li yılların başında Georg Kolbe ve Richard Scheibe adlı hey*keltıraşlarla İtalya'ya bir yolculuk yaptı. Resmi bunun ardından Neue Sachlichkeit'e (Yeni Nesnelcilik) ve buna bağlı olarak gerçeğin olduğu gi*bi yansıtılması tekniğine yaklaştı. Schmidt-Rottluff'ın portrelerinde sa*natçının Afrika yontularına karşı duyduğu ilginin etkisi görülmekte*dir. Böylelikle doppelbildnis S. Und M.'de (S ve M'nin Çifte Portresi, 1925) figürlerini kübik biçimlerden oluşturdu.


  1933: İç Göçü Sanatçı 1931'den beri mensubu bulunduğu Güzel Sanatlar Akademisi'nden, Nasyonal Sosyalist*lerin iktidarı ele geçirmelerinin he*men ardından ayrıldı. Baltık Denizi kıyılarına çekilerek birbirine uyma*yan renklerle ezici atmosferli peysaj resimlerini gerçekleştirdi. Ruhsal du*rumunu yansıtan içi boş mekânlar da temaları arasındaydı. Schmidt-Rott*luff mümkün olduğunca kamudan uzak durduğu halde, iktidardakiler kendisine 1941'de resim yapma yasa*ğını koydular. 1943'te bir bombardımanda evi yıkılınca, sanatçı Rott*luff a döndü.

  1945'ten Sonra: Geç Dönem Yapıtı
  Schmidt-Rottluff II. Dünya Savaşı'ndan sonra yaptığı peysaj ve ölü-doğalarla 20'li yılların başında yap*tığı resimlerle bağlantı kurdu. 1946'da Almanya'nın Demokratik Yenilenmesini üstlenen Kültür Birliği'ne başkan seçildi. Bundan bir yıl sonra Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'ne profesör olarak atandı. Ya*pıtlarının birbölümünü bağışlayan Schmidt-Rottluff'un girişimi üzeri*ne, 1967 yılında Berlin'de Brücke Müzesi kuruldu. Çağdaş sanat akım*larından hiç birinden etkilenmeden geç dönem yapıtlarında, sanatçı, so*mut resme bağlı kaldı. Ekspresyo*nizmin hayatta olan son temsilcisi olarak, 70'li yıllarda ortaya çıkan Yeni Vahşiler'in resim stili üzerinde çok etkin oldu. Schmidt-Rottluff 1976 yılında, 91 yaşında Berlin'de öldü.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Karl Schmidt 1 Aralık 1884 tarihinde Almanya da dünyaya gelmiştir. Alman ressamlardan biridir. Birçok resim eserleri bulunmaktadır. Alman ressam ülkesinde en iyi ressamlardan biriydi. 10 Ağustos 1976 tarihinde ölmüştür.
+ Yorum Gönder


Ekspresyonizm,  karl Schmidt,  karl schmidt rottluff,  rottluff,  karl schmidt-rottluff,  EKSPRESYONİZM