+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Georges Rouault Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Georges Rouault Kimdir
  Georges Rouault Hakkında Bilgi  Georges Rouault Hakkında Genel Bilgi  Georges Rouault.jpg


  Georges Rouault (1871-1958)

  Kaya Özsezgin

  Çağdaş sanatta yeni anlatımcılığın, görsel gizemciliğin ya da görsel “catolicisme”in, insani durumlara ilişkin dokunaklı (pathétigue) üslubun en güçlü ustalarından biri olan Georges Rouault’nun sanatım, yirminci yüzyılın ilk yarısı içindeki gelişmelerden ayırma olanağı yoktur. Kimi kaynaklar onu, Fransa’da anlatımcı resmin en büyük temsilcisi sayıyorlar.

  Esnaf bir aileden geliyordu Rouault. 27 Mayıs 1871’de “Commune” hareketi sırasında, Paris, Versailles’dan gelen askerler tarafından bombalanırken bir mahzende dünyaya gelmişti. Babası, bir marangoz ustasıydı. Ona bütün yaşamı boyunca çalışma beğenisi ve malzeme bilinci aşılayacak olan ilk bilgilerini babasından almıştı. On dört yaşında ortaçağ vitraylarını onaran Hirsch adlı bir camcı ustasının yanına çırak olarak girdi. Burada bir yandan cam onarımının inceliklerini öğreniyor, öte yandan Dekoratif Sanatlar Okulu’nun akşam kurslarını izliyordu. 1890’da resimle ilgilenmeye karar verdi ve ertesi yıl, Güzel Sanatlar Okulu’na Elie Delaunay’ın atölyesine katıldı, bir yıl sonra da, bütün yaşamı boyunca kendisini etkileyecek, sanat yolunu çizecek olan Gustave Moreau (1826-1898) yanına girdi. Moreau, öğrencilerine resmi yalınlaştırma kurallarını öğretiyordu. İzlenimci resme karşı, daha çok simgeci sanat anlayışını savunan bir kişiliğe sahipti.

  Rouault, Moreau’nun atölyesinde Matisse, Marquet, Lehmann gibi sanatçılarla tanışma olanağı bulmuştu Moreau ona, sıcak kanlı, çıplak dinsel bir sanatı sevdiğini ve bu yolda yürümesi gerektiğini söylüyor ve böylece ondaki kalıcı yönü önceden görmüş oluyordu. Rouault’yu 1893’te Roma ödülü için düzenlenen yarışmaya katılma yolunda zorlayan da gene Moreau’ dur.

  Onun bu yarışma nedeniyle yaptığı “Değirmeni Çeviren Samson” adlı, tablosu, bir bakıma ilk önemli yapıtı sayılır. Ne var, 1896’ ta ikinci kez katıldığı bu yarışmaların hiçbirinde başarı elde edemedi Rouault ödül, Mitrecey adlı tanınmamış bir sanatçıya verilmişti. Ama bu başarısızlıktan kısa bir süre sonra 1894’te “Doktorlar Arasında Çocuk İsa” adlı yapıtıyla “Chanevard” ödülünü kazanınca, adından söz edilmeye başlandı. Moreau’nun öğütlerine uyarak okulu bıraktı. Sıkı bir çalışmaya girişti. 1896 Salonu’nda sergilediği “Azizelerin Ağladığı Ölü Isa” tablosuyla çevresinde ilgi topladı.

  Rembrant’ın Etkisinde

  1897-98 yılları dışında, Salon’un tüm sergilerine katıldı. Bu dönem resimlerini daha çok, banyo yapan kadınlar, peyzajlar, mitolojik ve dinsel konulu tablolar oluşturur. Klasik ve gölgeli karanlık bir anlatım özelliği. taşıyan bu dönem resimleri, yer yer Rembrandt’ı anımsatır, ondan esin izleri taşır. Anıtsal ve içli bir aksanın simgeci yorumları, gizemsel ve karanlık bir üslup biçimi, modleye yönelmiş bir desen anlayışı egemendir. 1897’ye doğru yaptığı “Gece Görünümü” tablosunda olduğu gibi, romantik ve trajik bir atmosfere yöneldiği resimler de olmuştur.

  Mutsuzluk Dönemi

  Hocası ve yakın dostu Moreau’nun ölümü, Rouault’nun yaşamında mutsuzluk döneminin de başlangıcıdır. Pek etkilemişti bu olay Rouault’yu; bir ara ölmeyi bile düşünmüştü. Aynı yıl kurulan Moreau Müzesi’ne yönetici olarak atandı. Geçim sıkıntısı ve çeşitli bunalımlar onu bir hayli sarsmıştı. 1914’e kadar sürecek olan bu dönem, onun resimlerinde yeni konuların belirmesine yol açtı. Kağıt üzerine guaş ve akvaral tekniğiyle yaptığı bu dönem resimlerinde İtalyan komedyenleri, cambazhane soytarıları ve genç kızlar görülür. 1901’de sık sık Ligugé Manastırına gidiyor, kendini dinselliğin çekiciliğine kaptırıyordu. O tarihlerde karşılaştığı iki ünlü yazarın görüşlerinden, Huysmans ve Léon Bloy’un dostluklarından etkilendi. Sonradan bütün yaşamına sinecek olan dinsellik bağıntıları, biraz da bu etkiler sonucudur. 1902-12 arasın da Bağımsızlar Salonu’nun, 1903-1908 arasında ise kurucuları arasında bulunduğu Sonbahar- Salonu’nun tüm sergilerine katıldı. Resimlerinde siyahlar ve derin maviler dikkati çekmeye başladı. Yoksul kız figürlerini konu aldığı resimlerinde, korkunç ve dramatik bir büyüklük sezilir. Şimdi Modern Sanat Müzesi’nde bulunan 1906 tarihli “Aynada” ve 1907 tarihli “Kesilen Başlar” tablosunda izlenebilir bu üslup biçimi

  Resmin yanı sıra seramikle de ilgilendi; 1906-12 arasında Matthey için çok sayıda seramik yaptı. Paletindeki ısırıcı sertlik, onu “fauve” akımının temsilcileri arasına sokmakta gecikmedi. Bu tür resimlerinde mavilerin üstünlüğü morarmış kırmızılarla bozulur, okrlarla öldürülür, siyahlarla canlandırılır. Anlatımın yeğinliği, konunun özüne oturur. Léon Bloy’un “Fakir Kadın”ından esinlenerek yaptığı “Bay ve Bayan Poulot” adli yapıtı, 1905’te Sonbahar Salonu’nda Fauve’ların yanıbaşında sergilendi. Picasso’nun Kübizm öncesi yapıtlarıyla da yakınlığı vardır bu dönem resimlerinin. Dostu Granier onu yargıçlar kuruluyla tanıştırınca, bu kez resimlerine mahkeme sahneleri (“Kararlar”, 1908), fakir adamlar, köylüler,. işçiler (“Kaçaklar”, 1911) girdi.

  Tablo alım satımcısı Ambroise Vollard’la tanışması, 1910’da Druet Galerisi’nde düzenlediği ilk kişisel sergisinden, üç yıl sonradır. Rouault’nun tüm atölyesini satın alan Vollard, onun özellikle 1914’lerden sonra kesinlikle gravüre ve baskıresme yönelmesinde çok etkili oldu. Vollard için kitaplar resimledi. “Savaş ve Yoksulluk” (1917-27), , “Ubu Baba” (1918-19) ve “La Passion” (1938), bu kitapların başlıcalarıdır. Vollard, sonradan basılan ünlü anılarında, Laffite Sokağında ilk sergilerini düzenlerken, kısa kızıl sakallı, agraf yerine iki büyük gümüş kaplama toka taşıyan, kukuleteli pelerin giyen genç bir adamın dikkati çektiğini, bunun sonradan Moreau’ nun en tanınmış “müridi” Rouault olduğunu öğrendiğini yazar. Vollard, onda eski vitrayların tadını bulmuştur. Rouault ise ona, bunun asil nedeninin ilk mesleği camcılık olduğunu söyler ve şöyle der: “Babam beni bir camcı ustasının yanına çırak olarak verdiğinde, görevim pişirmeye nezaret etmek ve özellikle bize tamir için getirilen vitraylardan düşen küçük parçaları toplamaktı. Böylece eski vitraylar için duyduğum ve duymakta olduğum aşırı bağlılık hissine tutuldum.”

  Ünlü yazar Jarry’den esinlenerek yazdığı “Ubu Baba’nın Yeniden Canlanması” adlı yapıtından da uzun uzun söz eder Vollard anılarında. Savaş sırasındaki kimi olaylar nedeniyle Ubu’nun kişili yergi yapmaktan çok, politikacılar çevresinin çelişkilerini ve kusurlarımnı sergilemeyi amaçladığını yazar Vollard. Kitabı resimlemek için önce Jean Puy’a, arkasından Rauault’ya başvurur. “Zenci ruhunun patetik ve nostaljik tarafını ona bir destan niteliği veren çizgilerle” canlandıracak olan metin dışı 22 ofort ve yüzden fazla tahta üzerine gravürüyle Rouault’nun çalışmasını, başyapıt niteliğin de bir” infolio” olarak adlandırır Vollard. Resimlerin basıldığı özel kâğıtları heykelci Maillol hazırlamış ve böylece ortaya baskıresmin başyapıtlarından biri çıkmıştır.

  Yağlıboyaya dönüş

  Rouault’nun yeniden yağlıboyaya dönüşü 1918’ dedir. Gene dinsel konuları içeren bu resimlerinde, yakın dostluğunu kazandığı Katolik düşünür Maritain’in de katkısı vardır. Parlak bir renk değişkenliği, zengin bir boya dokusu ve çok ciddi bir anlatım biçimi, bu dönem resimlerinin başlıca nitelikleridir. Dikkate değer görsel araştırmalar içindedir artık sanatçımız. Süslemeci soyutlama ile anlatımcılık arasındaki dengeleme, 1925’te yaptığı “Çırak” adli yapıtında izlenebilir. Çok sayıdaki “Eco Homo”larda İsa figürü, Pierrot’nun din dışı konuları ile derin bir özdeşlik kurar. Her ikisinde de gülünçleştirme öğesi kendini gösterir.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Georges Rouault 27 Mayıs 1871 tarihinde Fransa da dünyaya gelmiştir. Fransız ressam en iyi ressamlar grubunda yer almaktadır. Başarılı resim eserleri bulunmaktadır. 13 Şubat 1958 tarihinde ölmüştür.
+ Yorum Gönder


georges rouault eserleri,  georges rouault hayatı,  Georges Rouault,  georges rouault gece görünümü,  georges rouault kimdir