+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda İpek Aksüğür Duben Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İpek Aksüğür Duben Kimdir








  İpek Aksüğür Duben Hakkında Bilgi




  İpek Aksüğür Duben.jpg

  İpek Aksüğür Duben (1941, İstanbul)
  Türk ressam.


  Yapısal ve düşünsel araştırmanın aşamalarını yansıtan FİGÜR ve PORTRE'leriyle tanınır.
  1961'de Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra 1963'te ABD'de Agnes Scott College'de felsefe ve sanat tarihi dallarında eğitim görmüş, 1965'te Chicago Üniversitesi'nde siyaset bilimi dalında lisansüstü çalışmasını tamamlamış, 1971'de de New York'ta Sanat Öğrencileri Birliği'nde Robert Hale ile çizim ve anatomi çalışmıştır.
  1972–76 arasında eğitim gördüğü New York Çizim, Resim ve Heykel Atölye Okulu'nda (Studio Scbool) Leyland Bell, Mercedes Matter, Nicholas Corone ile figüratif, George Mc Neil, Esteban Vincente ile soyut resim çalışmış; 1984'te de İstanbul'da M. S. Ü.'de "Türk Resmi Eleştirisi: 1900–1950" adlı teziyle doktora derecesi almıştır. Aksüğür 1970'lerde insan bedeninden hareketle biçimlendirdiği ve "Şerife" adını verdiği bir dizi elbise gerçekleştirmiş, ardından bu arayış çerçevesinde portre çalışmalarına yönelmiştir. 1991'deyse kendi bedeninden hareketle yaptığı "şablon" figürleriyle yetkin bir anlatıma ulaşmıştır. Aksüğür, biçimsel ve düşünsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkardığı bu "şablon" figürleri çoğaltarak kökü Osmanlı'ya dayanan geleneksel bezeme öğeleriyle bir arada kullanmıştır. Hem toplumun hem de bireyin iç derinliğine inerken bir yandan da Doğu ve Batı'yı karşıtlıklarıyla gündeme getirmiştir. Aksüğür, 1994'te kendi fotoğraflarından yola çıkarak biçimlendirdiği yapıtlarında fotoğraf üstüne karışık malzemelerle müdahalelerde bulunmuş; ayrıca ofset ve bilgisayar tekniklerinden yararlanarak kimlik sorununu gündeme getirmiştir. Çeşitli tekniklerle çalışan, kâğıt ya da tuval üstüne renkli kalem, alçı, akrilik, füzen gibi malzemeler kullanan ve kolaj'lar da yapan Aksüğür, 1980'de I. Günümüz İstanbul Sanatçıları Sergisi'nde Başarı Ödülü'nü almıştır.

  Duben, 1980 başlarında insan hede*finden hareketle biçimlendirdiği ve "Şe*rife(1962) adını verdiği bir din resim gerçekieştirmiş. ardından bu arayış çer*çevesinde portre çahşmalarına yönelmiştir. Sosyolojik açıdan kadının Türk oplumundaki yetini sorguladığı "Şeri*fe" dilişinin ardından kimlik torununu erkek cinsiyeti üzerinden ele aldığı "Adale Adam" (1987) dizisini ger,
  çekleş*tirmiştir. 1991'dekı "Kayıtlar ve İzler" di*zisinde, kendi bedeninden hareketle yaptığı "şablon',1 figürleriyle yetkin bir anlatıma ulaşmışta. Biçimsel ve düşün*sel araştırmalar sonucunda ortaya çıkar*dığı bu "şablon" figürleri çoğaltarak kö*kü Osmanlı'ya dayanan geleneksel be*zeme öğeierîyle bir arada kullanmıştır. Hem toplumun hem de bireyin iç derin*liğine inerken bir yandan da Doğu ve Batı'yı üslup karşıttıkıanyla yan yana getirerek» resimlerde postmodernist çözümleri gündeme getirmiştir.

  1994'te kendi fotoğrafların*dan yola çıkarak biçimlendirdiği Ma*nuscript 1994 yerleştirmesinde» fotoğraf üstüne karışık malzemelerle müdahale*lerde bulunmuş: ayrıca ofset ve bilgisa*yar tekniklerinden yararlanarak kimlik sorununu irdelemeyi sürdürmüştür, Ma*nuscript 1994'te kullandığı bir imgeden yola çıkarak, "Hayali Tarih" sergisi kap*samında Efes'te gerçekleştirdiği Artemıs (I.n, 1995) çalışmasında, geçmişten gü*nümüze, kadını hem bir tanrıça hem de kurban olarak sunan toplumsal tavra gönderme yapmıştır.







 2. Meryem
  Bayan Üye





  1940 larda doğdu İstanbul'da English High School ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi'nde 1965 yılında siyaset bilimi dalında master almıştır




+ Yorum Gönder


İpek Aksügür Duben eserleri