+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Neşe Erdok Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Neşe Erdok Hakkında Bilgi
  Neşe Erdok Hakkında Bilgi  Neşe Erdok Hakkında Genel Bilgi

  İfadeyi resmin anıtsal plastiğiyle bütünleştiren az sayıdaki sanatçıdan biridir Neş’e Erdok

  Sezer Tansuğ
  1960’lar boyunca, o yıllardaki ortam koşullarının, az çok ideolojik çalkantılara yetenek değerlerinin elverişli yanıtları verilebildiği oranda oldukça yoğun atölye deneyimleri kazanan ressam kuşağı yetişti. Bu kuşak, 1970 başlarındaki birkaç yıllık Avrupa, daha doğrusu Paris yaşantısından sonra, çağdaş Türk sanatının tarihsel bir değişim atağını gerçekleştirdi. Figüratif formasyona ifadeci, içerik boyutları geniş, bir yenilenmenin izlerini düşürmeyi başardı. Kentsel oluşum, yeni demografik patlamalara da yolaçan o döneminde, ekonomik sistemlerin büyüme temposuna yatkın bir işlev kazandı. Aynı dönemde liberal yatırımlara imkan veren bir stok bilincinin sermaye kesiminde yaygınlaşması da gözlemlenebilirdi. Nitekim, bu olgular dolaylı bir biçimde de olsa, sanatsal ortam ilişkilerine yansıdı ve 1980li yılların başına doğru uzanan bir gerilim süreci, şiddetlenerek yabancılaşan toplumsal ölçütlerin tam bir ekseni haline geldi.

  Birkaç yetenekli sanatçının üslup başarılarını sürekli kılmak suretiyle temsile yöneldikleri figüratif yenilenmenin koşulları, yukarıda kısaca özetlenen genel çerçeve tablosu dışına pek çıkmamaktaydı. Ancak bu tabloya, sanatçıların çocukluk yaşantılarına değin uzanan ruhsal ve düşünsel serüvenlerinin yanısıra, Avrupa yaşantısı içinde elde ede bildikleri olanaklar da belli bir katkıda bulunuyordu.  Neşe Erdok.jpg  İddialı olmaya hak kazanan kişilikli bir üsluplar grubunun, ortak tema ve biçim eğilimlerini yansıtan küçük gruplaşmalarından da elbette sözedilebilirdi. Ama söz konusu figüratif yenilenmenin, ilerde sürüp gidecek bir üsluplar polemiği ötesinde bağımsızca gerçekleşebileceği yoğun kişisel doğrultuları da yok sayılmazdı. Nitekim, bağımsız özgünlüğü, figüratif bir güç kaynağı olarak taşıyıp koruyan Neşe Erdokun konumu, bu yönelişin tipik bir örneği idi.

  Neşe Erdok, 1970li yılların sonlarında ortak grup hareketini oluşturan bazı karma etkinliklerden sonra, figür üslubunun yeni ifadeci arayışları doğrultusunda, kent ortamının dramatik oluşumlarını irdeleyen, bu oluşumların toplumsal katmanlara sızmış bazı uç noktalarını dikkatle yansıtarak bunların anlatımcı işlevlerini benimsemişti. Sanatçının çağdaş Türk figür ressamlığı içinde tartışılmaz bir yer kazandığı ifadeci ölçütler, kişisel bir iç dünyanın ince ayrıntılarıyla, toplumsal kent yaşantısının vizüel sürprizlerini keşfeden üstün bir gözlem çabasını biraraya getirmeyi amaçlıyordu.

  Neşe Erdok, ancak kendi ruhsal iç yapısının özgün bireysel derinliklerinde gezinen ve simgesel görünümlere indirgenmiş bir kent ortamı yaratmıştır. O, bu ortamı korkusuz bir figür cesaretinin özgür sevdalarıyla kuşatabilen müstesna kişiliğiyle, çağdaş evrensel duyarlılığın tüm insancıl cephelerine açık bir iradenin temsiline hak kazanmıştır. Neşe Erdokun figüratif form ve ifadenin gelişmesine özgün katkıları olmuştur. Evrensel sanatın her alandaki çağdaş ustalarını, engin passionlar taşıyan kadınlarının ruhuyla yücelten bir dizi resimde, görsel süblimasyonun ülkemiz sanatında ulaşabildiği en yüksek düzeylerden birini de kapsamına almaktadır.

  Bu açıdan bir kez daha bakıldığında, Neşe Erdok’un resmi, çağdaş figürasyonun bu yöresel kesimde yoğunlaşarak nitelikli duyuş incelikleri yansıtan bir uzantısı görünümündedir.

  İfade olgusunu duygusal yönde yabancılaştıran ve böylece duyarlılığın sıcak içtenliğini soğuk ve yalnız bir kategoride paylaşmayı bilen bir sanatçı iradesi, resimde metalaşmayı reddeden gerçek bir direncin de göstergesidir. Pazar olgusunun yozlaşmasına verilen en doğru ve kesin yanıt, tuvali inkara kalkışan ve çoğu ancak yeteneksizliğin komplekslerinde temellenen hırslarla, malzeme ve teknik istismarına yönelmiş sözde konseptüel zanaat zıpırlıkları değil, üslup bir tuval yeteneğinde metalaşmayı reddederek pazar olgusunu ıslaha yönelten bu tür dürüst ve soylu yaklaşımlardır.

  Neşe Erdok, ressam yaşantısının tüm aşamalarında ifadeci anlatım yönündeki özgün çabalarını, figüratif formasyona sıkıca maledilmiş bir aşkınlık içinde gerçekleştirmiştir. Neşe Erdok’un resimleri sürekli bir trajiğin anlık episodlarla yolu kesilen şaşmaz kararlılığını simgeler. İçerik sorunsalının karmaşık yığılımlarını, beklenmedik, meçhul uzantıları yakalayarak reel algılamanın hakkettiği çözümlere ulaştıran ve böylece ifadeyi resmin anıtsal plastiğiyle bütünleştiren az sayıda sanatçıdan biridir Neşe Erdok. İfadeciliğin en çarpıcı boyutlarda işleyen duyarlılığı, ifade olgusuna kişiliğin dürüst ve mustakim ölçütleriyle benzersiz değerler kazandırmıştır. Neşe Erdok’un resmi, seyredeni içeriğin ağına çekebilecek kadar haşin, ama aynı ölçüde munis bir ruhsal büyünün göstergesidir.
 2. Acil

  Neşe Erdok Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


neşe erdok,  nese erdok,  neşe erdok sanatı hakkında bilgi