+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Savunma Birimleri Forumunda Hizmet Damgalı Pasaportlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Hizmet Damgalı Pasaportlar
  Hizmet Damgalı Pasaportlar

  Hizmet Damgalı Pasaportlar Hakkında Bilgi


  Dört seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tesbit edilecek süreyle sınırlı olarak, yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoluslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi İl Emniyet Müdürlükleri üstlenmiştir.
  Kimler Alabilir:
  Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderilen veya dış memleketlerde görevlendirilenler,

  Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu Milletlerarası Kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar,

  Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenler,
  Bunların eşleri,

  Bu durumda olanların, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yine yanlarında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları.
  Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
  Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış pasaport talep formu,

  Görevlendirme onayı,

  Nüfus cüzdanı,

  Üç adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için bir adet),

  Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli" (1996 yılı için bir milyon TL.- Temditler için istenmez),

  Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,

  Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir)

 2. naat-i şerif
  Devamlı Üye

  Damgalı Pasaport Resimleri

  Damgalı Pasaportlar Görsel


  Damgalı Pasaportlar1.jpg

  damgal-pasaportlar2.jpg

  Damgalı Pasaportlar3.jpg

  damgal-pasaportlar4.jpg

+ Yorum Gönder