+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Savunma Birimleri Forumunda e-Pasaport Harç ve Defter Bedelleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_MEncH
  Özel Üye

  e-Pasaport Harç ve Defter Bedelleri
  e-Pasaport Harç ve Defter Bedelleri

  e-Pasaport Harç ve Defter Bedelleri Hakkında Genel Bilgi

  Pasaport harç ve defter bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

  20 Haziran 2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.06.2010 tarihli ve 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifede yer alan pasaport harçları 20.06.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

  Yeni harç ve defter bedellerini öğrenmek için Harç Tutarları linkini tıklayabilirsiniz.

  * 05.07.2010 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/1 sayılı iç genelge uyarınca, 20 Haziran 2010 tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten (20.06.2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarının başvuru sahiplerine iadesi mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, 20.06.2010 tarihinden önce düzenlenmiş veya temdit edilmiş pasaportlara ilişkin olarak ödenen harçlarda söz konusu farka isabet harcın ise iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.

  Bu çerçevede, pasaport harçlarına ilişkin iade talepleri için pasaport aslı ve harcın ödenmiş olduğuna ilişkin alındının aslı veya tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından onaylanmış örneği ile tahsilatı yapan veya adına tahsilat yapılan birime (vergi dairesi/malmüdürlüğü/muhasebe müdürlüğü) başvurulması ve ibraz edilen pasaportun 20.06.2010 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlendiği veya temdit edildiğinin anlaşılması halinde fazla tahsil olunan harç başvuru sahibine iade edilebilecektir.
 2. Acil

  e-Pasaport Harç ve Defter Bedelleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder