+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Savunma Birimleri Forumunda YAŞ mağdurlarına kötü haber Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  YAŞ mağdurlarına kötü haber
  YAŞ mağdurlarına kötü haber

  YAŞ mağdurları hakkında bilgi  YAŞ mağdurlarına kötü haber
  12 Eylül ve 28 Şubat mağdurlarının başvuruları reddedildi

  12 Eylül askeri müdahalesi ve 28 Şubat sürecinde yaş veya askeri mahkeme tarafından disiplinsizlik nedeniyle meslekten atılan yaklaşık bin kişi, Anayasa değişikliğinin ardından Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak bekledikleri sonuç çıkmadı.

  AYİM, Anasaya değişikliklerinin geriye doğru işlemeyeceğine karar vererek meslekten atılan askerlerin geri dönüş yolunu kapattı. Anayasa'nın değişmesinin ardından 12 Eylül askeri darbesini yapalanlara ilişkin suç duyurusu yapılırken, 12 Eylül askeri darbesi ve 28 Şubat sürecinde "disiplinsizlik" nedeniyle meslekten ihraç edilenler de askeri yüksek idare mahkemesi'nin yolunu tuttu.

  Yaklaşık bin kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri dönmek için AYİM'e dava açtı. Ancak başvuru yapanlar bekledikleri sonucu alamadı. Çünkü AYİM başvuruların tamamını reddetti. Red gerekçesinde, Anayasa değişikliklerinin geriye doğru işlemeyeceği belirtildi.

  SÜRE AŞIMI NEDENİYLE RED
  AYİM'in gerekçeli kararı "ilke olarak yasalar, yasa koyucu tarafından aksi öngörülmedikçe, yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olay ve durumlara uygulanır. Bu itibarla, YAŞ'ın disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle TSK'den re'sen ayırma kararları, değişikliğin yürürlüğe girdiği 23.09.2010 tarihinden itibaren ileriye yönelik yargısal denetime açılmış olmaktadır.

  Söz konusu değişiklik, bu yönüyle, önceye ait yaş kararlarının dava açma süresi gözetilmeksizin yargısal denetiminin yapılmasını öngörmemektedir. Dolayısıyla, önceye ait yaş kararlarının yargısal denetiminde, davanın süresinde açılıp açılmadığı sorunu idari yargılama hukukunun ilke ve kurumları çerçevesinde çözümlenmelidir. Dava açma süresinin 'hak düşürücü' niteliği gereği sürenin geçirilmesiyle uyuşmazlık yargı organı önüne götürülmemekte ise de, kuşkusuz bu husus, idarenin, Anayasa değişikliği öncesine ait yaş kararları ile ilgili olarak işlemini geri almasına yada yasa koyucunun, dava açma süresiyle veya özlük haklarıyla ilgili özel bir düzenleme yapmasına engel değildir."

  AYİM'in bu kararının ardından 12 Eylül ve 28 Şubat sürecinde meslekten ihraç edilen askerlere geri dönüş yolu kapandı. YAŞzedeler şimdi, yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor.

  HABER TURK
 2. Acil

  YAŞ mağdurlarına kötü haber isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder