+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Savunma Birimleri Forumunda Görev Başı Eğitimi (Staj Eğitimi) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Görev Başı Eğitimi (Staj Eğitimi)
  Görev Başı Eğitimi (Staj Eğitimi)
  Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde, yıl içi eğitimleri ile uygulamalı eğitimlerini başarı ile bitirerek son sınıfa geçen öğrenciler ile Polis Meslek Yüksek Okullarından 1. sınıftan 2. sınıfa geçen öğrenciler yaz tatili içinde, kendi istekleri doğrultusunda uygun görülen il ve ilçelerde, bir ay süre ile uygulamalı mesleki eğitime tabi tutulurlar.  Staj eğitiminde; Öğrencilerin, hizmetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri öğrenmeleri ve amirlik vasıflarını kazanmaları sağlanır.  Uygulamalı Eğitim (Kamp)  Fakülteyi en fazla 5 yılda bitirmek zorunludur. Her öğrenci birinci sınıfa başlamadan önce intibak eğitimine tabi tutulur. Birinci sınıftan ikinci sınıfa ve ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen veya bu sınıfları tekrarlayan öğrencilere, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Aydın-Didim Uygulamalı Eğitim Merkezi Tesisleri’nde, bir ay süreyle uygulamalı kamp eğitimi verilir.  Uygulamalı Eğitimde:  Programların tespiti ve uygulanmasında; çetin şartlarda ve her türlü durumda, soğukkanlılığını muhafaza edecek bir iradeye, kuvvetli, atılgan, ruhen ve bedenen dayanıklı bir yapıya sahip olmaları, bu kabiliyet ve sağlıklarını devamlı korumaları hedefi gözetilir. Öğretim yılı içerisindeki uygulamalı eğitim eksiklikleri giderilir. Meslek disiplininin benimsetilmesi, arkadaş ve meslek sevgisinin aşılanması, taşıdığı üniformanın gerektirdiği vakar ve ciddiyetin kazandırılması için gerekli eğitim ortamı yaratılır.  UYGULAMALI EĞİTİM YERLERİ  Başkan tarafından aksine karar verilmedikçe uygulamalı eğitimler Didim Eğitim Merkezi tesislerinde yaptırılır.  Uygulamalı eğitimler her yılın Temmuz ayı başından Eylül ayı sonuna kadar ki zaman içinde, tesislerin imkan ve iskan kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak, en az bir ay süre ile bir veya iki dönem halinde Dekanlıkça hazırlanacak ve Başkanlıkça onaylanacak takvime göre yaptırılır.  Uygulamalı eğitim takvimi, eğitim süresini, yaptırılacak uygulamaları, derslere katılacak öğrenci ve idarecileri, öğretim elemanlarını ve uygulamalı eğitime ait diğer hususları ihtiva edecek şekilde hazırlanır.  Uygulamalı eğitim dersleri Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilerek Akademi Başkanının onayı ile uygulanır.


  polissubesi
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Staj eğitimi yapılacak işlerin öğrencilere öğretilmesi ve amirlik yapılmasıdır.Uygulamalı eğitimde vardır.Öğretim yılı boyunca uygulamalı eğitim eksiklikleri giderilir.Uygulamalı eğitimin yerleri de vardır.Didim eğitim merkezlerinde yapılır.
+ Yorum Gönder