+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Savunma Birimleri Forumunda Bakaya sayılmamanın sınırı genişledi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Forumacil
  Devamlı Üye

  Bakaya sayılmamanın sınırı genişledi
  Bakaya sayılmamanın sınırı genişledi

  Kaynak: AA /


  TBMM Adalet Komisyonunda, ''yargının hızlandırılmasını'' amaçlayan tasarının 11 maddesi kabul edildi.


  Tasarının kabul edilen maddelerine göre, bakaya sayılmama koşulları genişletiliyor.

  Buna göre, istirahat gerektiren ya da anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı olanlar ile sevkten önceki veya sonraki 15 gün içinde ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri ölen, kendisi veya ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarından biri evlenen, sevkten önceki veya sonraki 2 ay içinde çocuğu doğanlar bakaya sayılmayacak.

  Yoklama yapılacak süre, birlikte son yoklamaya tabii oldukları doğumluların yurt genelindeki normal sevk yılı içindeki son celp ve sevk döneminin bitimine kadar uzatılıyor. Ancak bu imkanı kötüye kullananlara 100 TL para cezası uygulanacak. Bakaya sayılmama ile ilgili mazeretler bu kişiler için de geçerli olacak.

  İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılarak, nafaka borçları hariç olmak üzere, toplam alacak miktarı en yüksek asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacak.

  -PASAPORT KANUNU'NDAKİ HAPİS CEZALARI KALKTI-

  Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yurt dışına pasaportsuz çıkan ya da Türkiye'ye pasaportsuz giren vatandaşlar ile yabancılara hapis cezası verilmeyecek, yalnızca para cezası uygulanacak. Pasaportsuz olarak giren yabancılar sınırdışı edilecek.

  Pasaportları olsa dahi Bakanlar Kurulunca belirlenen mahallerden başka yerlerden Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkanlara da sadece para cezası uygulanacak.

  Söz konusu para cezaları konusunda ilgili kolluk birim amiri yetkili olacak.

  Danıştayın görevlerini yerine getirirken gelişen teknolojiden yararlanabilmesi için ''Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü'' kurulacak.

  Tasarıyla,Yargıtay ve Danıştay dairelerinin hakim ve savcılara not vermesi uygulaması kaldırılıyor.

  Tasarının bugünkü görüşmelerinde bazı maddeler görüşülmeyerek atlandı. Tasarının görüşülmesine yarın devam edilecek.
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Bakaya demek herhangi bir neden sonucunda askerliği sonraya kalan demektir.Bakaya sayılmama koşulları genişlemektedir.
+ Yorum Gönder