+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Savunma Birimleri Forumunda 1921 Anayasasının Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  1921 Anayasasının Önemi
  1921 Anayasasının Önemi Nedir


  Osmanlı İmparatorluğunun yerine yeni bir devletin kuruluşunu hukuki ve siyasi yönden belgelemiştir.
  - Ulusal egemenliği esas kılan ve egemenliğin Osmanlı Devleti’nde Türk ulusuna geçtiğini belgelemiştir.
  - TBMM’nin kuruluşunu yasal hale getirmiştir.
  - Demokratik ve ihtilalci karaktere sahiptir.
  - Olağanüstü koşullarda hazırlandığı için kısa ve özet halinde hazırlanmıştır.
  - İlk defa meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
  - Devletin resmi dini belirtilmemiştir.
  - Amasya Genelgesi’nden itibaren gelişen ruha resmi bir kimlik kazandırmış ve önderlik etmiştir.
  - İlk ve tek yumuşak (kolay değiştirilebilir) anayasadır.
  - Türk tarihinin en kısa süreli anayasasıdır.
  - Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.

  Meclis başkanın aynı zamanda da hükmet başkanı olduğunu belirtmiştir.

  Bu anayasa da seçimler iki yılda bir yapılıyormuş.

  Milli egemenlik ilkesi bu anayasanın en devrimci ilkesi olduğu ortaya çıkmıştı.

+ Yorum Gönder