+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Şifalı Bitkiler Forumunda Tıbbi ve Aromatik Bitkiler hakkinda bilgiler - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Hozukcan
  Devamlı Üye

  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler hakkinda bilgiler - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler nelerdir
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler hakkinda bilgiler

  Arkadaşlar sizlerden ricam bana hemen tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgi verir misiniz?

  Şifalı bitkilerle ilgilenmek isteyen kişinin, bitkilerin yapısı, organları ve bu organların işlevleri hakkında bazı temel bilgilere sahip olması gerekir. Bir bitkinin çeşitli organları, birbirine benzemeyen etkin maddeler içerir. Şifalı bitkilerle tedavi alanında bu organlar, bitkisel droglar olarak tanımlanır. Yaygın olarak kullanılan organ, glikozitler ve alkaloitler içeren yapraklardır. Kök ve yapraklar arasında taşıma işlevi üstlenen bir yol olarak tanımlanabilecek saplar ise genellikle kullanılmaz, ama bu kural bazı bitkilerde değişebilir. Yani, bazı bitkilerin sapları da etkin madde içerebilir. Aynı biçimde, bazı ağaçların kabukları da etkin madde açısından zengindir. Yeraltındaki, adeta depo görevi üstlenen sürgünler, biçimlerine göre, köksap, yumru, kök veya soğan adları ile tanımlanır. Kökler, topraktan emdikleri su ve madensel tuzları yapraklara gönderirler. Genellikle şeker, bazen vitaminler ve alkaloitler depolarlar. Çiçek ve meyve, bitkinin soyunun devamının sağlanması görevini üstlenmişlerdir. Genellikle içerdikleri etkin maddeler nedeniyle, şifalı bitkilerle tedavi alanında önemli yere sahiptirler. Çiçeklerin renkli taç yaprakları, boyar madde alanında çeşitli zenginlikler içerirler. Toplanmayan çiçek meyve oluşturur. Bitki tohumu(veya danesi), bitkinin gelişme aşamasında gerekli olan etkin maddelerin özünü içeren bir depodur. Çiçeksiz bodur bitkiler ise, çiçek tozu(polen) benzeri, sarımsı tozlar üretirler.

  Şifalı Bitkilerin Toplanması ve Kurutulması

  Yanlışlıkla zehirli bir bitki toplamamak için, toplanmadan önce, söz konusu bitkinin kesin olarak teşhis edilmesi gerekir! Örneğin maydanozgiller ailesine ait bitkilerin arasında zehirli türler de vardır. Bu yüzden, çok dikkatli olmak gerekir. Bitkiler hakkında verilen ayrıntılı bilgiler ve resimler bu konuda aydınlatıcı olacaktır.

  Bitkiler, hiçbir zaman, yağmurlu, sisli ve rutubetli havalarda toplanmamalıdır! toplama için en uygun saat ise, 10-16 arasıdır. Bu saate kadar güneş yükselmiş ve sabah kırağısı ile nemlenmiş olan bitkileri kurutmuş olacaktır. Yalnızca temiz ve lekesiz olan bitkiler kullanılmalıdır. Kurutulmak üzere toplanan bitkiler, kökler hariç, kesinlikle yıkanmamalıdır! Bitki toplanan yerlerin, çevre kirliliği etkisine girmemiş olması gerekir. Şifalı bitkiler, otoyol kıyılarından kesinlikle toplanmamalıdır. Bu bitkiler, motor egzostlarından çıkan dumanların içerdiği kurşunla kirlenmiş olduklarından, zehirli sayılmalıdır! Bitki toplanan bahçelerin, tarlaların, çayırların yakınında veya uzağında haşerata karşı ilaçlama yapılmamış olması gerekir, çünkü rüzgar o zehirli ilaçları çevreye taşıyabilir.

  Bitki yaprakları genç, ama tam gelişmiş olduklarında, çiçekler ise tam olarak açtıklarında, genç ve tazeyken toplanmalıdır. Toprağın üstündeki bitkinin tümü, çiçeklenme aşamasında, meyveler ise tam olgunlaştıklarında toplanır. Kökler, ancak gelişmelerini tamamladıklarında, genellikle ilkbaharda ve sonbaharda toplanmalıdır. Ağaç kabukları ilkbaharda, genç dallardan soyulmalıdır. Dallar bu mevsimde henüz kurumamış olduğu için, kabuklar daldan kolayca ayrılacaktır.

  Şifalı bitkilerin kurutulması, içerdikleri etkin maddelerin değişime uğramasını veya yok olmasını önler. Ayrıca, mantarların ve bakterilerin yaşam alanları da böylece kurutulmuş olur. Bitkilerin kurutulmasının, konserve etmek anlamında algılanılması gerekir ve toplamanın hemen ardından gerçekleştirilmelidir. Kurutma için en uygun ortam, havadar ve gölgeli bir yer olacaktır. Güneş altında kurutulmak istenen bitkiler, çiçek, yaprak ve meyvelerinde bulunan uçucu yağları yitirirler. En ideali, bitkilerin büyücek bir elek üstüne yayılarak veya demet halinde saplarından bağlanıp, yüksek bir yere asılarak kurutulmasıdır. Bitkilerin tam anlamıyla kurumasına çok dikkat edilmelidir. Kuruma aşaması sona erdiğinde, bitkiler ince ince kıyılarak, hava almayan kaplarda, kullanıma hazır biçimde saklanmalıdır.

  Bitkiler yapay ısıda da kurutulabilir, ama ısı derecesine dikkat etmek gerekir. Aromatik kokulu bitkilerin tümü, uçucu yağ içerdikleri için, ancak 35 dereceye kadar dayanabilirler. Öteki bitkilerin genelde 60 dereceye kadar dayanabildikleri söylenebilir. Ama, fermantasyon oluşmaması için, hava akımı yaratılması şarttır. Çok ince olmayan kökler, fırçalanarak iyice yıkandıktan sonra, havadar bir ortamda kurutulmalıdır.

  Bitki organları tam anlamıyla kuruduktan sonra, nem ve ışıktan korunacakları, hava almayan kaplara doldurulur. Saydam cam kaplar ışık geçireceği için, loş ortamda saklanmalıdır. Bitkilerin saklandığı kapların üstüne, toplama tarihi ve içerik hakkında bilgi veren etiketler yapıştırılmalıdır. Çünkü bitkiler, kuruyup ince kıyıldıktan sonra, birbirlerinden kolayca ayırt edilemezler. Bitkilerin saklanması için, teneke veya tahta kutular, renkli cam kavanozlar kullanılabillir.
 2. Ziyaretçi

  Şifalı Bitkiler hakkında bilgi?


  Şifalı bitkileri doğadan kendisi toplamak isteyen kişinin, en azından temel botanik bilgilerine sahip olması gerekir. Bu bilgilere sahip olup olmadığını kişinin kendisi de saptayabilir. Bunun için kendine şu soruları sormalıdır:

  -Aradığım bitkiyi doğada, hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kesinlikle bulabilir miyim?

  -Bazı bitkilerin zehirli ikizleri olduğunu biliyor muyum?

  -Zehirli oldukları için ölüm tehlikesine yol açabilecek bitkilerle kendimi tedavi etmeye kalkışmamam gerektiğini biliyor muyum?

  -Hangi ortamlardan bitki toplayabileceğime, hangi çayırların, tarlaların, orman kıyılarının çevre kirliliğinden etkilenip etkilenmediğine karar verebilir miyim?

  -Etkin maddelerinin en yoğun olduğu zamanda toplayarak, bitkilerin şifalı gücünden en fazla yararı sağlayabilmek için, onları hangi mevsimde, ve günün hangi saatlerinde toplamam gerektiğini biliyor muyum?

  -Çay hazırlayabilmek için bitkinin hangi organının drog hazırlamaya elverişli olduğunu(çiçek, meyve, tohum, kök, kabuk veya bitkinin tümü) biliyor muyum?

  Şifalı bitkileri toplama sırasında genel olarak özen gösterilmesi gereken konuların başında, doğayı koruma kavramı yer almalıdır. Bitkileri planlı bir biçimde toplayınız. Rastladığınız bir bitki kümesinin tümünü toplamayınız ki, bir sonraki mevsimde orada aynı bitkileri yine bulabilesiniz. Çiçeklerini, yapraklarını veya meyvelerini topladığınız ağaçları veya çalı türü bodur bitkileri hırpalamayınız, dallarını kırmayınız. Çayırlara, çimenliklere, çiğneyip ezmeden, dikkatle girin. İhtiyacınızdan fazla bitkiyi toplamamaya özen gösterin. Drog olarak kökünden yararlanılan bitkilerin soylarının kurutulmasına katkıda bulunabileceğinizi hiçbir zaman unutmayınız.

  Şifalı bitkileri kendisi toplamak isteyen kişi, bilgisizlik veya yanlışlıkla zehirli bitki kullanarak büyük bir sorumluluk altına girebileceğinin bilincinde olmalıdır. Bitki toplamaya yardım eden çocukların sürekli kontrol altında tutulmaları gerekir. Kesin olarak teşhis edemediğiniz bitkileri toplamayınız. Onları, eğer rastlayabilirseniz, güvenebileceğiniz bir şifalı bitki satıcısından, belki de kullanıma çok daha elverişli durumda satın alabilirsiniz!

  Bitkisel Kaynaklı Etkin Madde Grupları

  Şifalı bitkilerin, gelişim süreleri boyunca bünyelerinde oluşturarak depoladıkları çeşitli etkin maddeler vardır. Ama bu maddelerden bir bölümünün doğrudan tedavi amaçlı kullanılmadığını belirtmek gerekir. Her şifalı bitkide, etkin maddelerin yanı sıra, bu etkinlikle ilişkisi olmayan başka maddeler de vardır. Dengeleyici veya yönlendirici madde olarak tanımlanan bu maddeler, etkin maddelerin insan organizması tarafından kabul edilişini bazen hızlandırır, bazen de yavaşlatabilirler. Bitkisel kaynaklı drogların bir özelliğidir bu. Şifalı bitkiler, genellikle birden çok etkin madde içerirler ve bu etkin maddelerden biri, bitkinin hangi hastalığa karşı kullanılması gerektiğinin belirlenmesinde başlıca rolü oynar. Dengeleyici veya yönlendirici maddelerin, bir şifalı bitkinin tedavi etme gücünü ne oranda etkilediğinin saptanabilmesi, ancak bitkinin etkin maddesinin izole edilmesi sonucunda belirlenebilir. Bu durumda, bitkinin içerdiği maddelerin etki alanı tümüyle değişecektir. Ancak, bitkinin içerdiği maddelerin tümü, dengeleyici maddeler de dahil olmak üzere bir bütün oluşturduklarında, o bitkiye özgü etki elde edilebilir ve bu da bitkisel kaynaklı drogların bir başka özelliğidir.

  Bir şifalı bitkinin etkin maddeleri, bitkinin tüm organlarına eşit oranda dağılmaz. Bazen öncelikle çiçekte, yaprakta veya kökte, bazen de tohumda, meyvede veya kabukta depolanmış olabilir. Bitkinin yetiştiği ortama, toplama biçimine ve kullanıma hazırlanışına göre, içerdiği maddelerin etkinliğinde değişimler olur. Kullanımda engel oluşturan bir durumdur bu, ama bitkiyi zamanında toplamakla, kullanıma hazırlarken gereken özeni göstermekle dengelenebilir. Kullanıma özenle hazırlanmış bitkiler, eğer doğru ortamda bekletiliyorlarsa, kurutuldukları halde etkinliklerinin ancak küçük bir bölümünü yitirirler.

  Kitapta kullanılan drog deyimi, kurutularak veya başka işlemlerden geçirilerek kullanıma hazırlanmış bitki organları veya preparatları olarak algılanmalıdır. Drogların içerdikleri maddelerin etkinlik alanlarının saptanabilmesi için, bu etkin madde gruplarının etkinliklerinin bilinmesi gerekir. Kitapta, bu maddelerin kimyasal yapılarının açıklanmasından çok, hangi hastalıklara karşı kullanılabilecekleri öncelikle ele alınmıştır. Şimdi bu etkin madde gruplarını kısaca tanıyalım:

  Alkaloitler: Bu grup genellikle, tedavi edici zehirler olarak da tanımlanabilecek, çok etkili maddelerden oluşmaktadır. Başlıca etkin maddesi alkaloit olan bitkiler, bu nedenden ötürü, bitki çayı biçiminde içten kullanılmamalıdır. Ama yine de ilaç yapımında yaygınlıkla kullanılırlar. Alkaloitlere, zehirleme etkisine sahip olmayan bazı bitkilerde de rastlanabilir. Ama o bitkilerde, kendileri ön plana çıkmadan, yalnızca bitkinin ana etkin maddesini desteklerler.

  Acı maddeler: Acı madde içeren pek çok şifalı bitki vardır(yakıcı biber acısı ile karıştırılmamalıdır). Ama, acı madde droglarından söz edildiğinde, etkinlikleri yalnızca bu acı maddelerce oluşturulan şifalı bitkileri anımsamak gerekir. Şifalı bitkilerle tedavi biliminde, acı madde drogları, amara olarak adlandırılır ve içerdikleri maddelerin bileşimine göre de üç gruba ayrılırlar:

  1-Katışıksız acı maddelere, amara tonica denir.

  Amara grubuna dahil edilebilecek pek çok şifalı bitki sayılabilir, ama bunların içinde, etkinlik açısından kendini kanıtlamış olanların sayısı sınırlıdır. Acı maddeler, sindirim güçlüğü çeken kişilerde asit salgılarını düzenleyerek, bedenin genel anlamda güçlenmesinde önemli görevler üstlenirler. Bu nedenle, acı madde içeren droglar, hastalık sonrasındaki halsizliklerde, kansızlıkta ve sinirsel yorgunluk hallerinde de başarıyla kullanılabilir. Bu grubun tipik örneği, centiyane köküdür (Gentiana lutea).

  2-Acı maddeler yanı sıra önemli ölçüde ıtırlı uçucu yağlar da içeren ve bu nedenle aromatik acı bir tada sahip olan droglara amara aromatica denir. Bu drogların, ıtırlı uçucu yağ içermeyen amara droglarından pek farkı yoktur, ama kullanım alanları, uçucu yağdan ötürü daha geniştir. Tipik örnekleri, Civanperçemi (Achillea millefolium) ve melekotu köküdür (Angelica archangelica).

  Genel olarak, amara aromatica grubu drogları da, aynen amara grubu acı madde drogları gibi, mide rahatsızlıklarında kullanılabilir. Ama etkileri mide ile sınırlı kalmayarak bağırsaklara kadar uzanır ve safrakesesi ile karaciğeri gayet olumlu etkilerler. Bunun yanı sıra, ıtırlı uçucu yağların antiseptik etkisi de göz önüne alındığında, bu tür drogların bakteri ve parazitlere karşı kullanılabileceğini de unutmamak gerekir. Özellikle, bağırsaklarda gözlemlenen mayalanma (fermantasyon) durumunda bu droglar çok etkilidir. Ayrıca, bazıları da, genellikle rahatlatıcı bulunan, idrar arttırıcı yan etki içerirler.

 3. Fatma
  Administrator
  Doğal yöntemlerle bir çok haslığa şifa olan bitkiler, bir çok ilaç üretiminde etken madde olarak kullanılıyor, tabiki unutmamamız gerek çok önemli noktalar var, her ne kadar doğal da olsa bitkileri bilinçli bir şekilde kullanmalıyız.
+ Yorum Gönder


tıbbi ve aromatik bitkiler nedir nelerdir,  tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgi,  tıbbi bitkiler nelerdir,  tıbbi ve aromatik bitkilerin sterilazyonu ve bu işlem sırasında kullanılan kimyasal maddeleri