+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Şifalı Bitkiler Forumunda Bronşit Için Bitkisel Tarifler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Bronşit Için Bitkisel Tarifler
  Bronşit için bitkisel tarifler kısaca

  DEFNE YAPRAĞI: 1 bardak kay nar suya, 5 gr ufalanmış defin yaprağı, 10 gr kurutulmuş ince doğranmış portakal kabuğu konur, 10-15 dk bekletilir, günde 2 3 bardak balla tatlandırılıp içilir.

  EBEGÜMECİ: 1 bardak kaynar suya, 5-6 gr ufalanmış bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  SIĞIR KUYRUĞU ÇİÇEĞİ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr sığır kuyruğu yaprak ve veya çiçeği konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  1 bardak kaynar suya, 5 gr sığır kuyruğu çiçeği, 5 gr gelincik çiçeği, 3 gr ebe gümeci çiçeği konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

  BİBERİYE: 1 bardak kaynar su ya, 10-20 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Biberiye toz haline getirilir, gün de birkaç defa 1-4 gr içilir. 1 bardak kaynar suya, 1 tutam kekik, yabani kekik, mine çiçeği ve bir tutam biberiye konur, 10 dk bekletilir, 1 veya 2 defada içi lip tüketilir.

  MERSİN ESANSI: Yatıştırıcı ola rak günde 10 damla kullanılır (fazlası tehlikelidir, solunum sis temini tahriş eder, kanamalara sebep olur, hamilelerde çocuğun düşmesine sebep olur).

  HAVUÇ TOHUMU: 1 bardak kaynar suya, 10 gr tohum konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

  1 Havuç tohumu toz haline getiri lir, günde 3 defa 1-3 gr içilir.

  TERE-SU TERESİ TOHUMU: Tere tohumu toz haline getirilir, 1 aşık toz 1 fincan şekerle karıştı-ılır günde 3 defa 1 kaşık yenilir süt veya balla da yenilebilir.

  KİMYON: 200 gr kimyon toz ha inde, 200 gr melek otu kökü toz haline getirilip karıştırılır günde 1 kaşık yenilir.

  KEKlK: 1 bardak kaynar suya, 2-3 gr kekik konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak içilir.

  Kekik toz halinde günde 3 defa 1 -4 gr içilir.

  PİÇ KENEVİR: 1 bardak kaynar suya, 1 kaşık dövülmüş kenevir konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bardak içilir.

  DİŞ OTU TOHUMU: 1 bardak suya, 10-20 gr tohum konur, 5-10 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir.

  ÇÖREKOTU TOHUMU: Çöre-kotu hafif kavrulur toz haline ge tirilir, günde 3 defa 1 çay kaşığı toz, yarım çay kaşığı balla ağızda emilerek yutulur.

  KETEN TOHUMU: 1 bardak kaynar suya, 2-10 gr keten tohumu tozu konur, 10 dk bekletilir, günde birkaç bardak içilir. Keten tohumu toz haline getirilir, balla macun yapılır, içerisine toz halinde 1 kaşık çörekotu, 1 kaşık karabiber konulur, 1 adet limon sıkılır, akşam 1 kaşık yenilir. (Al-lerjik bronşitte) Denenmiştir. Keten tohumu tozu sıcak lapa haline getirilir, göğüsün üzerine sarılır.

  Keten tohumu kavrulur toz hali ne getirilir, balla karıştırılır yemeklerden 1 saat evvel 1 kaşık ye nir.

  FARFARA OTU YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 6-12 gr yap rak konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  FARFARA OTU ÇlÇEĞI: 1 bar dak kaynar suya, 5 gr çiçek konur, 10 dk bekletilir, günde bir kaç kaşık içilir.

  Çiçek ve yapraklar kaynar suya, atılır buharı teneffüs edilir (gün de birkaç defa yapılır). Farfara otu yaprakları sigara gibi sarılıp içilir.

  SİNİR OTU YAPRAĞI: 1 bardak suya, 1 dilim kabuğu soyulmuş li mon 1 çay kaşığı şeker konur, 4-5 taşım kaynatılır, indirilir sinir otu haşlaması ile karıştırılır, günde 2-3 bardak içilir.

  1 bardak kaynar suya, 2 gr kekik, | 5 gr sinir otu yaprağı konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  ÇUHA ÇİÇEĞİ KÖKÜ: 1 bardak suya, 4-6 gr ince kıyılmış kök, yaprak veya çiçek konur, 5 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilir.

  KILIÇ OTU-SARI KANTARON: 1 bardak kaynar suya, 2 gr taze veya kuru bitki konur, 10 dk bekletilip içilir.

  AT KUYRUĞU OTU: 1 bardak kaynar suya, 2-10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

  LAHANA YAPRAĞI: Kırmızı la hana yaprakları sıkılır, elde edilen su ile şurup yapılır günde 2-3 bardak içilir.

  Kırmızı lahana sıkılır, suyu alınır ağırlığı kadar bal konur, kaynatılır, günde 2-3 fincan sıcak olarak içilir.

  HATMİ: Hatmi çiçeği, papatya, ıhlamur çay gibi demlenir günde birkaç bardak içilir 1 hafta devam edilir, gece yatarken 1 kaşık bal yenilir (en müzmin bronşiti te davi eder).

  HATMİ ÇİÇEĞİ: 1 bardak kay nar suya, 10 gr çiçek konur, 10 dk bekletilir, günde 1 bardak içilir. Hatmi çiçeği, ebe gümeci, menekşe, sığır kuyruğu, deve tabanı beraberce haşlanıp içilir.

  KAFESLİ SAPSIZ DİKEN: 1 bardak kaynar suya, 8-10 gr ince kı yılmış kök konur, soğuyunca süzülür, günde 1 bardak azar azar içilir.

  KESTANE YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  ISLANDA YOSUNU: 1 bardak kaynar suya, 1 kaşık ince dövül müş yosun konur, soğuyunca süzülür, 1 günde tüketilir.

  DEVE DİKENİ TOHUMU: 1bardak suya, 10 gr ezilmiş tohum konur, 5-10 dk kaynatılır, yemeklerden önce 1 bardak içilir.

  Tohumlar toz haline getirilir, günde 12 gr balla macun yapılıp yenilir.

  İNCİR YAPRAĞI: incirin meyve zamanındaki yaprakları kurutu lur toz haline getirilir, balla karıştırılıp yenilir.

  AYVA YAPRAĞI: 1 bardak suya, 6 gr yaprak konur, 10 dk kaynatılır, günde birkaç bardak içilir.

  BALDIRI KARA: 1 bardak kay nar suya, 4-6 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, günde 2-3 bardak içilir.

  VENÜS SAÇI: Aynı şekilde kullanılır.

  CİĞER OTU: 1 bardak kaynar suya, 2 kaşık bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2 fincan içilir.

  ÇOBAN PÜSKÜLÜ YAPRAĞI: 1 bardak suya, 6 gr yaprak konur, 5-10 dk kaynatılır, günde birkaç kaşık içilir.

  ÇÖRTÜK OTU: 1 bardak kaynar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilir.

  GELİNCİK ÇİÇEĞİ: 1 bardak kaynar suya, 3 gr çiçek konur, 5-10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

  Gelincik şurubundan günde bir kaç defa 30-60 gr içilir.

  HANIMELİ ÇİÇEĞİ: 1 bardak kaynar suya, 5 gr kuru çiçek veya yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde birkaç bardak içilir.

  HÜSNÜ YUSUF ÇİÇEĞİ: 1 bardak kaynar suya, 10 gr çiçek ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  1 bardak suya, 10 gr çiçek, 5 gr çörekotu konur, 10 dk kaynatılır, balla tatlandırılır, günde 2-3 bar dak içilir.

  KATRAN (ÇAM KATRANI): Katran leblebi unu ile hap yapıla rak kullanılır.

  1 fincan suya, 0.5-1 gr katran konulup içilir veya 1 parça şekere damlatılıp yenilir.

  KAYIŞ KIRAN KÖKÜ: 1 bardak suya, 4-10 gr kök konur, 10 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak sı cak olarak içilir.

  KEDİ AYAĞI: 1 bardak kaynar suya, 6 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, yemeklerden önce 1 fincan içilir. 10 gün devam edilir, 10 gün ara verilir tekrar devam edilir.

  ACI MARUL: Acı marulun kuru tulmuş sütünden hap halinde günde 1 gr alınır (fazlası tehlike lidir).

  MENEKŞE: 1 bardak kaynar su ya, 20 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Menekşe şurubu hazırlanıp içilir.

  OKALİPTÜS YAPRAĞI: 1 bar dak kaynar suya, 4 gr yaprak ko nur, 10 dk bekletilir, balla tatlan dırılır, günde 2-3 bardak içilir. Yapraklarından sigara yapılır günde birkaç tane içilir.

  OKALİPTÜS ESANSI: Kaynar suya, okaliptüs esansı konur, bu harı teneffüs edilir.

  GEYİK DİLİ: 1 bardak kaynar suya, 6-12 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, gün de 1-2 bardak içilir.

  Taze yaprakları sıkılır, elde edilen su ile şurup yapılıp içilir.

  SÜT OTU KÖKÜ: 1 bardak kay nar suya, 3 gr kök konur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bardak içilir. Kökü toz haline getirilir, 0.30-0.50 gr içilir.

  1 bardak suya, 20 gr bitki konur, 10 dk kaynatılır, günde 1-2 bar dak içilir.

  SAFRAN: Günde 1-1.5 gr toz ha linde içilir (yatıştırıcı olarak).

  SEMİZOTU: Semizotu sıkılır, su yundan içilir.

  VANİLYA: Vanilya günde birkaç defa 0.2-0.3 gr hap halinde alınır.

  AYÇİÇEĞİ: 2 bardak suya, 1 tatlı kaşığı ezilmiş ayçiçeği ve ufalanmış kuru yaprak konur, 30 dk ha fif ateşte kaynatılır, soğuyunca süzülür, şekerle tatlandırılır, gece yatarken içilir.

  FARE KULAĞI: 1 bardak kaynar suya, 1 kaşık bitki konur, 30 dk bekletilir, 1 günde tüketilir.

  KEBERE KÖKÜ: Kebere kökü kabuğu toz haline getirilir, sümbül çiçeği ile karıştırılır balla macun yapılıp yenir.

  KINDIRA KÖKÜ: 1 bardak suya, 2 kaşık ince kıyılmış kök konur, 10 dk kaynatılır, günde 2 bardak sıcak olarak içilir.
 2. Zarafet
  Üye

  Uzun süreden beri devam eden öksürük ve fazla miktarda balgam çıkarmakla ortaya çıkar. Bronşitli hastalara Çörekotu hafif kavrulup toz haline getirilir.Günde 3 defa , 1 çay kaşığı toz çörekotu, yarım çay kaşığı balla ağızda emilerek yutulması tavsiye edilir.
+ Yorum Gönder