+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Şifalı Bitkiler Forumunda Balgam Sökmek Için Bitkisel Tarifler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Balgam Sökmek Için Bitkisel Tarifler
  Balgam sökmek için bitkisel tarifler kısaca

  Arkadaşlar bana hemen balgam sökmek için bir kaç tane bitkisel tarifler verir misiniz?

  balgam sökmek için bitkiler.jpg


  ANDIZ OTU KÖKÜ: 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr kök konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  Andız otu kökleri toz haline getirilir, günde 2-10 gr balla yenilir.

  İNCİR: incir şurubu yapılıp içi lir.

  ŞAKAYIK: Şakayık bitkisi ağızda çiğnendiğinde baştaki balgamı söktürür.

  AKIRIKARHA KÖKÜ: Akın karhamesteki ile çiğnenir.

  ACI BADEM İÇİ:
  Yemekle beraber acı badem içi yenilir, günde 4-6 adedi geçmemelidir. BADEM PÜSÜ (SAKIZI): Badem püsü sirke ile eritilip içilir. (Tuzlu balgamı giderir).

  BAKLA TOHUMU:
  Bakla tohu munun üzerindeki kabuk çıkarı lır. Püre haline getirilip yenilir. BALDIRI KARA: 1 bardak kay nar suya, 4-6 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, günde 2-3 bardak içilir. VENÜS SAÇI: Aynı şekilde kul lanılır.

  SATER:
  10 gr sater tuz ile yenilir. Veya sirke ile içilir.

  MEZDEKI SAKIZI:
  Mezdeki sa kızı 8 gr, şeker 4 gr gece yatarken soğuk su ile içilir.

  ÇAM TOMURCUĞU: 1 bardak kaynar suya, 4-6 gr tomurcuk ko nur, 10 dk bekletilir, günde 1 bardak içilir.

  ÇAM YAPRAĞI ESANSI: Günde 1-3 damla 1 kesme şeker üzerine damlatılarak yenilir. Aynı maksatla terementi esansı (neftyağı) da kullanılabilir.

  ÇEMEN TOHUMU: 1 bardak suya, 10 gr tohum konur, 10 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak içi lir.

  Tohum toz halinde günde birkaç defa 0,5-1 gr içilir.

  DAR-I FÜLFÜL:
  Günde 2,5 gr toz halinde şekerle beraber alınır.

  ENGİNAR YAPRAĞI:
  1 bardak kaynar suya, 4-6 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde birkaç bardak içilir.

  (Kök, sap ve tohumları da aynı maksatla kullanılır)

  GELİNCİK ÇİÇEĞİ: Gelincik çiçeği toz haline getirilir, 6 gr 1 bardak sütle içilir.

  Gelincik şurubundan günde bir kaç defa 30-60 gr içilir. Gelincik çiçeği ebegümeci, sığır kuyruğu 20 şer gr 1 kilo kaynar suda 10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, günde 2-3 bardak içilir.

  GÜNLÜK: Günde 1-4 gr hap halinde yutulur. Günlük ağızda çiğnenir. (Baştaki balgamı çıkarır)

  GÜL: 1 bardak kaynar suya, 4 gr kuru gül konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  HİNDİSTAN CEVİZİ KÜÇÜK: Hindistan cevizi toz haline getiri lir, günde 3 defa 0,5 gr içilir.

  1 bardak suya, 10 gr parçalanmış ceviz konur, 10 dk kaynatılır, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bardak içilir.

  ŞEYTAN TERSİ: Şeytan tersi toz halinde 0,5-1 gr hap halinde alı nır.

  HURMA: Sabahları aç karna bir kaç adet hurma yenilir.

  KANARYA OTU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilir.

  KARPUZ: Karpuz, bal ve zencefil ile yenilir.

  KASNI ERKEK: 2 gr kasnı, sinir otu yaprağının suyu ile içilir (Ve remlilerin balgamında faydalıdır).

  K. KAVAK TOMURCUĞU: 1 bardak kaynar suya, 10 gr tomur cuk konur, 10 dk bekletilip içilir.

  KAVAK KABUĞU (HER TÜRLÜSÜ): Aynı şekilde kullanılır.

  KILIÇ OTU-SARI KANTARON: 1 bardak kaynar suya, 2 gr taze veya kuru bitki konur, 10 dk bekletilip içilir.

  TİLKİ ÜZÜMÜ: 1 bardak kaynar suya, 2-6 gr kurutulmuş dallar dan konur, 10 dk bekletilir, gün de 2-3 bardak içilir.

  KURU ÜZÜM: 1 bardak suya, 10 gr üzüm konur, 10 dk kaynatılır, günde 3-4 bardak içilir. (Kuru üzüm yenilir)

  KÜKÜRT: Günde 0,5-1 gr kükürt içilir veya şeker balla yenilir.

  LADEN OTU: 1 bardak kaynar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilir.

  LADEN ZAMKI: Balgam söktürücü olarak kullanılır.

  MAZI AĞACI YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 1 çay kaşığı ufa lanmış yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bardak tok karna içilir.

  MENEKŞE: 1 bardak kaynar su ya, 20 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. 1 bardak süte 2 gr menekşe kökü konur, kaynatılır, yatarken sıcak olarak içilir. Birkaç gün devam edilir.

  OKALİPTÜS YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 4 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, günde 2-3 bardak içilir.

  PELESENK YAĞI:
  Günde 10 gr pelesenk yağı içilir.

  PELESENK AĞACI: 1 bardak su ya, 10 gr pelesenk yongası konur, 10 dk kaynatılıp içilir. Tohumu da aynı maksatla kullanılır.

  SÜT OTU: 1 bardak suya, 20 gr bitki konur, 10 dk kaynatılır, günde 1-2 bardak içilir. 1 bardak kaynar suya, 3 gr kök konur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bardak içilir.

  SAFRAN: Günde birkaç defa 0,2-0,5 gr toz halinde içilir.

  SARIMSAK OTU: 1 bardak kay nar suya, 5 gr bitki veya tohumu konur, 10 dk bekletilir, 1 günde tüketilir.

  ANTEP FISTIĞI:
  Antep fıstığı içi havanda su ile dövülür. Şeker şu rubu ile tatlandırılıp yenilir.

  TEREYAĞI:
  50 gr tereyağı, 50 gr şeker, 50 gr ezilmiş badem, 50 gr mürrüsafı macun yapılır. Birer kaşık yenilir.

  ZAMBAK SOĞANI: 1 bardak kaynar suya, 4 gr taze soğan ko nur, 10 dk bekletilir, günde 1 bar dak içilir.

  TAŞ ANASONU: 1 bardak suya, 10 gr kök konur, 10 dk kaynatılır, 1 günde tüketilir.

  ASLAN KUYRUĞU:
  1 bardak suya, 1 tatlı kaşığı bitki konur, 8-10 saat bekletilir, 1 günde yu dum, yudum içilerek tüketilir. Aslan kuyruğu toz haline getiri lir, günde 1 gr içilir.

  BURÇAK TOHUMU:
  Burçak to humları toz haline getirilir, balla macun yapılır, günde 2 defa 1 ce viz büyüklüğünde yenilir. 1 bardak suya, 30 gr burçak ko nur, 20 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilir.

  KEBERE KÖKÜ: Kebere kökü toz haline getirilir, sümbül çiçeği ile karıştırılır, balla macun yapı lıp yenilir.

  NEVRUZ OTU:
  1 bardak suya, 50 gr bitki konur, 10 dk kaynatı lır, günde 3 bardak içilir.

  SABUN OTU KÖKÜ:
  1 bardak suya, 12 gr kök konur, 10 dk kay natılır, günde 2 bardak içilir. bardak kaynar suya, 10 gr yap rak konur, 10 dk bekletilir, günde
  bardak içilir.

  ZULUMBA: 1 bardak suya, 4-10 gr zulumba konur, 10 dk kaynatı lır, günde 2-3 bardak içilir.

  Zulumba toz haline getirilir, gün de birkaç defa 0,5-1 gr içilir.

  ÇADIR UŞAĞI REÇİNESİ:
  Çadır uşağı reçinesinden 0,5-2 gr hap halinde kullanılır. Günde 1-2 gr bir miktar bal ve arpa suyu ile alınır.

  (Balgam söktürmede çok etkili dir)

  KETEN TOHUMU:
  Keten tohu mu, elma kabuğu, ıhlamur bera ber kaynatılıp içilir. Keten tohumu kavrulur, toz hali ne getirilir, balla karıştırılır, ye meklerden 1 saat evvel 1 kaşık ye nilir.

  YILAN YASTIĞI YUMRUSU: 1 bardak kaynar suya, 1-2 gr kuru tulmuş yumru konur, 10 dk bek letilir, 1 günde tüketilir.

  YENTÜN KÖKÜ: Yentün kökü nün kabuğu toz haline getirilir, taze dere otu sıkılır, 1,5 gr dere otu suyuna 2 gr toz konur, bir miktar saf su (maikratin) ilave edilip içilir.

  PIRASA: Balgam söktürücü ola rak pırasanın beyaz kısmı çiğ ola rak salata halinde yenilir.

  KARABAŞ OTU: 1 bardak kay nar suya, 5-10 gr ufalanmış bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 3-4 bardak içilir.

  SIĞIR KUYRUĞU ÇİÇEĞİ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr sığır kuyruğu çiçeği veya yaprağı ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  Daha etkili bir terkip. 1 bardak kaynar suya, 4 gr sığır kuyruğu çiçeği, 4 gr gelincik çiçeği, 3 gr ebegümeci çiçeği konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  KENEVİR: 1 bardak kaynar suya,1 kaşık dövülmüş kenevir konur, 10 dk bekletilir, 1 günde yudum yudum içilir. Balla tatlandırılırsa daha etkili olur.

  Dövülmüş kenevirden yarım çay kaşığı bal şerbeti ile içilir.

  MEYAN KÖKÜ: 1 bardak kaynar suya, 10 gr dövülmüş kök konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

  Meyan kökü toz haline getirilir, günde birkaç defa 0,5-1 gr içilir.

  Meyan balından günde 1 gr yutu lur veya ağızda emilerek alınır.

  REZENE: 1 bardak kaynar suya, 4 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Rezene toz haline getirilir, günde birkaç defa 0,5-1 gr içilir.

  MERSİN YAPRAĞI:
  1 bardak kaynar suya, 4-6 gr ufalanmış yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak yemeklerden önce içilir.

  Yapraklar toz haline getirilir, günde 3 defa 3-5 gr içilir.

  MERSİN MEYVESİ:
  1 bardak kaynar suya, 4-6 gr meyve konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

  YARPUZ (FİLİSKİN): 1 bardak kaynar suya, 8-10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir. Yarpuz yağından günde 2-10 damla şekerle almır

  IHLAMUR: 1 bardak kaynar su ya, 2 gr ıhlamur konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Ihlamur toz haline getirilir, gün de 3-5 defa 1-4 gr içilir.

  Ihlamur, elma kabuğu keten to humu, beraberce kaynatılıp içilir.

  HAVLUCAN TOZU: 1 bardak kaynar suya, yarım çay kaşığı havlucan konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Havlucan toz halinde günde 3 defa yarım çay kaşığı şekerle ye nilir.
 2. Zarafet
  Üye

  Balgam hastalık değildir ve solunum yollarında bir miktar balgam bulunması normaldir. Balgamın yutulması doğru değildir. Ancak çocuklar sık sık bu işi yapar. Bir çok balgam söktürücü bitki ve çaylar vardır örneğin: kekik çayını bala tatlandırarak kullanabilirsiniz.
 3. Fatma
  Administrator
  En etkili balgam söktürücü bitki ıhlamurdur. Ihlamur çayı sizi balgam sıkıntıdan kurtaracaktır. Ayrıca ıhlamur soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonunda da kullanabilirsiniz.
+ Yorum Gönder


balgam sökmek,  balgam sökmek için ne içilir