+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Aşk ve Sevgi ve Şiir ve Güzel Yazılar Forumunda Mustafa Cilasun'un sine-i sürurundan şiirler... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mustafa CİLASUN
  Devamlı Üye

  Cevap: Mustafa Cilasun'un sine-i sürurundan şiirler...

  Nerdeyim, meşkûk bir halde, halin hazan perdesindeyim!
  Bir merhaba
  demeyi ne kadar çok isterdim
  Yıllara sâri yutkunduğum kederin elemiyle sabahladığım gecelerin  Anlamaya muktedir olmak için
  gösterdiğim gayretin, bin hüzünle efkârlı nefesin
  Esaretinde inim inim inletmiştin, ne yapsam ve nereye baksam suçlayandı o melalin
  Gözlerinden
  dökülen yaşların meali miydim
  Sinem için demlediğim kederin gizeminde arandığın dikenli dilin  Meşkûk bir halde, halin hazan
  perdesinde ve hıçkırığın bizar bırakan o kadrinde
  Ruhumun mahzun serinliğinde, kalbimi titreten ve ürküten o haykırışın nedenlerinde


  Ne yapmıştım
  kalbin ülfetinden arınmıştım
  Suskunluğun rahlesinde sabahlara denk umman sesini aranmıştım  Firakın abat olduğu, firkatin inşiraha
  mebni gönüllere ilham olduğu aşkı anmıştım
  Sevdanın yalanlarından, nefesin heyecanlı sunumlarından mustarip olarak ağladım


  Ne yapmalıyım
  sualiyle ve edebin kavliyle
  Yıllarca sabrederek, gözlerinin yargılayan halinden kaçarak halime  Nakşeden ne kadar sancılarım
  zuhur ettiyse, bir hikmeti gerekçesi vardır mıdır diye
  Umut içinde, hali bizar bıraktıran sahnesinde, çilenin ulviyetine amade aşk esiniyle


  Hiç
  yazmamıştım, yalnızlığa bırakmıştım
  Gülerken ağlayan, susarken yüreğin yangınlığında dalan hicrandım


  Halimin avareliğine şahit olan
  kim varsa, hastamı acaba kuşkusuyla bakıyorlardı
  Sense ne derler kaygısıyla ve bilmem ki her nasılsa farklı hülyaların sultasındaydın


  Ne halimin
  derinliğine vakıftın nede ardın
  Hayatın sosyolojik hallerinden bihaber olan bir can olarak hardın  Kuşku ve korkularınla, önyargılı
  savlarınla hiçbir vakit kalbin sesine kanmadın
  Ne kadar aynı dili konuşuyor olsak ta, duygular farklı lehçelerde olunca hoyrattın


  Nasıl anlardım,
  hiç fırsat vermeyen candın
  Anlatmaya başladığım bir an, hıçkırıkların sergileniyordu an be an  Bilmem ki hala ne istiyordun,
  esaretin pençesinde inlettiğin yetmiyordu biliyordum
  Çaresiz susmayı edep telakki edip, bir hikmeti var diyerek sabırla anı bekliyordum  Mustafa CİLASUN
  Cevap: Mustafa Cilasun'un sine-i sürurundan şiirler... frmacil sayfa 2iki Cevap: Mustafa Cilasun'un sine-i sürurundan şiirler...

 2. Mustafa CİLASUN
  Devamlı Üye
  Kim şerri sıfat bilirse, mana adına kefensizdir!


  Maddiliğe gömülmüş

  Bir insan, öldürücü silah hükmündedir

  Şavaşın en büyüğü içerde yapılması gerekirken, bu dışarıya saldırıyor

  Doğduğu evreni yabancı görüyor, kendinden olmayan herkesi bir rakip ve tehlike görüyor  Kendi içselliğimizde

  Dengeyi aramak ve bulmak durumundayız

  İnsanın yatay ve dikey tarihlerini bir bütünlük içinde kurmalıyız

  Onu ne sadece manevilik içinde tutmak, ne de maddiliğe gömmek zorundayız
  Klasik felsefede

  İnsanın yatay ve dikey kesiştiği noktaya bir gül oturtulur

  Bu mükemmeliyet noktadıdır, bir zemine basarak zimle ve sabırla yükselmek

  Yeryüzü gerçeğini unutmadan göğe yükselmenin en tabi nişanesi ve irfanniyet olgusudur  Çağdaş insanın

  Zannedersem en ayırıcı özelliği sahiplenmektir

  Modern insan, maddi imkanlar nispetinde ancak kendini var hisseder

  Sahip olduğun kadar varsın zehabı üzerine güç ve kuvvet adına varlığından vazgeçer
  Peygamber

  Haber getiren demektir

  Haberi getiren ve ona kulak olan, onun hallerine bakar ve gözlemler

  Duyan ve görmeyen şahıs, haberi, hakikati/hayatı yapar ve bu minval üzere gider

  Ananevi eğitim üç aşamalıdır, ilme’l yakin, ayne’l yakin, hakka’l yakindır, el hak bilinmelidir  İnsan, Rabbinin

  Öğretmenliğinde öğrenciliğini yaşadığında kamil olur

  Kulağa ve gözüne düşeni kalbine indirir, kalbi bir rahme dönüşür ve orada doğum gerçekleşir

  Duyulan, gözlemlenen ve üzerinde düşünülen şey marifetullaha inkılap eder; marifetullahtan muhabbetullah hasıl olur  Mustafa CİLASUN
 3. Mustafa CİLASUN
  Devamlı Üye
  Hayatın satır aralarında tahayyül ederken!
  Yaratılışımız bir aşk hikayesidir
  Allahtan geldik, O’ndan ayrıldık ve yine O’ na döneceğiz
  Aşk, aslımıza olan özlem ve onunla bütünleşme çabası manasına da gelir
  Bir anlamda kendimize/bütünlüğümüze sevgidir aşk, provan algı, aşkın kaynağını burada görmediği için onu dünyevileştiriyor  Varlık, varlığa dair fani olan beden
  Aşkın objesi yapılıyor ve doğalolarak cinselliğe indirgeniyor
  Aşkın büyük hakikatlerden biri olduğu nedense hakkıyla idrak edilemiyor
  Allah'ın kainatı yaratmayı arzulaması ve bunu sevmesi, varlığın ilk sebebinin sevgi/ aşk olduğu anlamına geliyor  Varlığa ait ve birbirinden ayrı cüzler
  Arasında fevkalade kuvvetli birçekim var, kainatta sari bir aşk hali var
  Aşk, bir birinin uzağına düşmüş parçaları bir araya getirir, biz buna vuslat diyoruz
  Aşkın şiddeti, parçaların birbirine olan uzaklığı nispetinde artar, kişinin O ‘ na uzaklığı nispetindedir  Aşk bahsinde hep şu ayrım yapılır
  İlahi aşk, mecazi aşk, ariflerböyle bir ayrımın olmadığını söylerler
  Hedefi ne ve kim olursa olsun,aşk üzere gerçekleşen şey mahiyet olarak hep aynıdır
  Değişen maşuktur; maşuka yönelmenin mahiyeti değişmez, kimler yıllarca faniyi idealize ederek aşık olur  Aşk, bir derttir, söyletir
  Şiir edebiyatın bir üst dilidir,edep, bir tür yoğurma ve terbiye tarzıdır
  Edebiyat ise edep ile birlikte anılıyor, dolayısıyla şiirinde edebi muhakkak ki olmalı
  Kavuşma arzusu, aşk olarak belirlendikten sonra, vuslat gerçekleştiğinde arzudan doğan acı/ aşk kalmaz
  Mustafa CİLASUN
 4. Mustafa CİLASUN
  Devamlı Üye
  Sufiliğin dilinden ve kalbin sır perdesinden!  Hakiki dost Allah’tır
  Dost olarak bilinen insan düşman mertebesine çıkabilir
  Düşmanda bir süre sonra dost görülebilir, bu bakımdan ifrat ve tefrite dikkat edilir
  Zira insan ve halleri bakideğil, değişim geçirir, irfan eğitimi bu anlamda çok önemlidir
  Çünki irfan, her halin
  Bir tecelli olduğu inancını verir, sekülerizm, milliyetçilik gibi
  Modern kalıpların tersine, irfanayrıştırmaz, “bir” leştirir, farklılıklarda ki ne
  götürür
  Büsbütün sanallaşmış bugünün gerçekliğinde insanı bu yakınlıkta tanımak ne kadar mümkün
  Görmeden, dokunmadan
  Bir hukuk geliştirmeden insanlaryakınlaşıyor ve bu hisse kapılıyor
  Hayır, bu ortam ve bağlam dostluğu mümkün kılmaz; imtihandan geçmeyen inkılap etmez
  “Dost” kelimesi Farsçadan geliyor,”arkadaş” ise kok olarak Türkçedir,”arka”sını dayadığı taş anlamına gelir, arka-taş
  Bu sebeple arka-taş önemlidir
  Kişiyi güvende tuttuğu gibi,güçünün ortaya çıkmasını sağlar
  “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyim” deriz, arkadaşı kendisini seçmiş olur
  Her cüz, “arka” sını yaslayacağı bir “taş” bulmak süretiyle bütünlüğe ermek, kendisi olmak istiyor
  Dostluk, arkadaşlığın ötesinde bir şey
  İnsanın dostu mahremi sayılır,böyle olduğundan insan dostu
  Yanında çıplak kalmaktan çekinmez, kaygısızca soyunur, dost ağır söylese de
  Zoruna gitmez, bu yüzden sultanların musahipleri olmuştur, herkesin korkup sustuğu halde,
  muhasip sultana hatasını söylemiş ve açığını göstermiştir..
  Mustafa CİLASUN

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12