+ Yorum Gönder
Açıköğretim Sistemi ve Sınavlar Forumunda LYS Coğrafya Çevre ve Toplum Testi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  LYS Coğrafya Çevre ve Toplum Testi
  LYS Coğrafya Çevre ve Toplum Testi

  Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. LYS Coğrafya Çevre ve Toplum Testine Hoşgeldiniz.. Başla
  Tebrikler - LYS Coğrafya Çevre ve Toplum Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

  Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

  Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


  Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
  Soru 1
  Çöküntü depremleri, karstik alanlardaki mağara tavanları nın çökmesiyle oluşur.
  Buna göre, aşağıdaki kaya türlerinden hangisinin yaygın olduğu yörelerde, bu tip depremlerin oluşması beklenir?
  Kalker
  Bazalt
  Granit
  Mermer
  Andezit
  Soru 2
  Aşağıda verilen, büyük oranda can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?
  Çığ düşmesi
  Heyelan
  Tsunami
  Küresel ısınma
  Erozyon
  Soru 3
  İç kuvvetlerden biri olan depremler, dış kuvvetler sonucu oluşan aşağıdaki olaylardan hangisinede neden olabilir?
  Toprak oluşumu
  Rüzgar erozyonu
  Heyelan
  Akarsu aşındırması
  Buzul şekillendirmesi
  Soru 4
  Dünyada enerji üretimi amacıyla kurulan santraller çevreye büyük zararlar vermektedir.
  Aşağıdaki enerji üretim santrallerinden hangisinin çevreye verdiği zarar en azdır?
  Nükleer santraller
  Petrole dayalı termik santraller
  Rüzgar santralleri
  Hidroelektrik santralleri
  Kömüre dayalı termik santraller
  Soru 5
  I. Taraçalama
  II. Ürünlerin nöbetleşe ekimi
  III. Tarlaların yatay şeritler halinde sürülmesi
  Yukarıdaki çalışmalar aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?
  Toprağı dinlendirme
  Erozyonu önleme
  Toprakta nem birikimini sağlama
  Toprağın verimini artırma
  Tarımı sistemli hale getirme
  Soru 6
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de erozyonu azaltabilecek önlemlerden birisi değildir?
  Orman alanlarının korunması ve genişletilmesi
  Eğimli alanlarda teraslama yapılması
  Aşırı otlatmanın engellenmesi
  Sel yataklarının kontrol altına alınması
  Nadas yönteminin uygulanması
  Soru 7
  Tektonik depremler aşağıdaki alanların hangisinde daha çok tahribat yapar?
  Başkalaşım kayalarının bulunduğu alanlarda
  Katılaşım kayalarının bulunduğu alanlarda
  Fay hatlarının bulunmadığı alanlarda
  Tarıma elverişli toprakların bulunmadığı alanlarda
  Gevşek yapılı tortul alanlarda
  Soru 8
  Türkiye'de aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin yaşanma olasılığı daha azdır?
  Çığ düşmesi
  Sel baskınları
  Deprem
  Tsunami
  Toprak kayma ve göçmeleri
  Soru 9
  Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin ortaya çıkmasında beşeri faktörlerin etkisi yoktur?
  Çığ düşmesi
  Toprak erozyonu
  Hava kirliliği
  Deprem
  Toprak kaymaları
  Soru 10
  Türkiye tarihsel süreçte orman yönünden zengin bir ülke olmasına rağmen, son yıllarda yeterli önlemler alınmadığı için hızla orman alanları azalan bir ülke konumuna gelmiştir.
  Türkiye'de ormanların korunması için aşağıdaki tedbirlerden hangisine ihtiyaç yoktur?
  Ağaç türlerini çeşitlendirmek
  Yangınlara karşı halkı bilinçlendirmek
  Orman içi yolların yapımına önem vermek
  Ağaçlandırma çalışmalarına önem vermek
  Orman köylerini boşaltmak
  Soru 11
  Aşağıdaki doğal afet türlerinden hangisinin ortaya çıkmasında iklim koşullarının etkisi yoktur?
  Sellenme
  Kuraklık
  Çığ düşmesi
  Volkanik püskürmeler
  Orman yangınları
  Soru 12
  Ülkemizde yaşanan doğal afetler can ve mal kayıpları na yol açmaktadır. Doğa olaylarının afete dönüşmesinde ülkemizin fiziki özellikleri kadar beşeri faaliyetlerin de etkisi vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaşanan doğa olaylarının etkilerinin afet boyutlarına ulaşmasında rol oynayan beşeri özelliklerden biri değildir?
  Kırıklı arazilerinin geniş yer tutması
  Plansız sanayileşme
  Ormanların tahrip edilmesi
  Meraların aşırı otlatılması
  Tarıma elverişli alanların yerleşime açılması
  Soru 13
  Ülkemizde depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara neden olan doğal afet sel ve taşkınlardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sel ve taşkı nların görülmesinde etkili olan doğal etkenlerden biri değildir?
  Eğim fazlalığı
  Gür bitki örtüsü
  Sağanak yağışlar
  Şehirlerde betonlaşmanın artması
  Hızlı kar erimeleri
  Soru 14

  Yukarıdaki haritada verilen merkezlerden hangisi çığ olayına uygun iklim koşulları ve yüzey şekillerine sahiptir?
  I
  I I
  I I I
  I V
  V
  Soru 15
  Türkiye'de sık yaşanan doğal afetlerden biri olan heyelanların oluşması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
  Eğimli arazi
  Aşırı yağışlar
  Gür bitki örtüsü
  Killi toprak
  Beşeri faaliyetler
  Soru 16
  Aşağıdakilerden hangisi sık sık çığ olaylarının yaşandığı yerlerin özelliklerinden biri değildir?
  Büyükbaş hayvancılık yaygındır.
  Kar yağışı çoktur.
  Kar kalınlığı fazladır.
  Bitki örtüsü cılızdır.
  Arazi engebelidir.
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  16 tamamladınız.
  Liste
  Geri dön Tamamlananlar işaretlendi.
  1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15
  16 Son
  Geri dön
  Başarıyla tamamladınız. sorular soru Aldığınız skor Doğru Yanlış Partial-Credit Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak! Sona erdiDaha çok pratiğe ihtiyaç varBöyle devam etKötü değilİyi çalışıyorMükemmel 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Günümüzde sınav sistemi çok değişmiştir. Günümüzde lys sınavına girenler öncelikle hangi alanlarda gireceklerini belirlemeli ve ona göre sınava girmeliler. Eşit ağırlık bölümü tercih edecekler eşit ağırlık derslerinden sayısal alan tercih edecekler sayısal sınavlara ve sözel alanlardan tercih yapacaklar sözel alanlardan sınava girerek tercih edilmelidir.
+ Yorum Gönder


coğrafya çevre ve toplum,  çevre ve toplum coğrafya