+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Ali Fethi Okyar Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Ali Fethi Okyar Biyografisi
  Ali Fethi Okyar yaşamı hakkında bilgiler  alifethiokyar.jpg
  Ali Fethi Okyar (29 Nisan 1880, Pirlepe - 7 Mayıs 1943), Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuş, Başbakanlık ve T.B.M.M. Başbakanlığı yapmıştır.
  1881'de Pirlepe'de doğdu. 1898'de Harbiye Mektebine girdi ve 1900'de Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1904'te Kurmay Yüzbaşı olarak Selanik'te bulunan 3'üncü Ordu emrine verildi. 1907'de Selanik Demiryolu Müfettişliğine nakledildi. 1908'de Binbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığına getirildi. 12 Ocak 1909'da Paris Askeri Ataşesi oldu. 3 Temmuz 1911'de Arnavutluk Harekâtında İşkodra Müretteb Kuvvetler Kurmayına atandı. 6 Ekim 1911'de Enver Paşa ve Mustafa Kemal ile birlikte Trablusgarp'a gelerek savunma kuvvetlerinde görev aldı.
  Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın II. Dönemi için 13 Nisan 1912'de yapılan seçimde Manastır Milletvekili oldu. Meclisin kapatılmasından sonra orduya dönerek 17 KasımÇanakkale Boğazı Müretteb Kuvvetler Kurmay Başkanlığına atandı. 13 Ekim1913'te Sofya Elçisi oldu. Meclis-i Mebusan'ın III. Döneminin son yılında 8 Aralık1917'de İstanbul Milletvekili seçilerek elçilik görevinden ayrıldı. 14 Ekim 1918'de Dahiliye Nazırı oldu. Kabinenin 8 Kasım 1918'de istifasıyla nazırlık görevi sona erdi. 10 Mart 1919'da tutuklandı, 2 Haziran 1919'da Malta'ya sürgüne gönderildi. Malta sürgünlüğü 30 Mayıs 1921'de serbest bırakılmasıyla sona erdi. 1912'de
  15 Ağustos 1921'de İstanbul Milletvekilliğine seçilerek T.B.M.M. 1. Dönem'e katıldı. 10 Ekim 1921 - 4 Ekim 1922 arasında Dahiliye Vekilliği yaptı. T.B.M.M. 2. Dönemde14 Ağustos 1923'den Cumhuriyet'in ilanına kadar İcra Vekilleri Heyeti Reisliği ve Dahiliye Vekilliği yaptı. Cumhuriyetin ilk Meclisinin 1 Kasım 1923'teki toplantısında TBMM Başkanı oldu. 1 Kasım 1924'te yine Başkan seçildi. 22 Kasım 1924'te Başbakanlığa atanarak, Milli Müdafaa Bakanlığını da birlikte yürüttü. Şeyh Said İsyanı ortamında 2 Mart 1925'te Başbakanlıktan istifa etti. Paris Büyükelçiliğine tayin edildi. yeniden İstanbul Milletvekili seçildi.
  9 Ağustos 1930'da Büyükelçilikten istifa ederek Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu ve partinin genel başkanı oldu. Ancak 17 Kasım 1930'da partisini feshetti. Bu arada Gümüşhane Milletvekili olarak tekrar Meclise girdi. 31 Mart 1934'te LondraT.B.M.M. 5. Dönem ara seçimlerinde Bolu Milletvekilliğine seçilmesi nedeniyle 4 Ocak 1939'da görevinden istifa etti. 2. Refik Saydam Kabinesinde Adalet Bakanı oldu ve bu görevini 12 Mart 1941 tarihine kadar sürdürdü. T.B.M.M. 8. Dönemde de Bolu Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. Büyükelçiliğine atandı.
  7 Mayıs 1943'te İstanbul'da vefat etti.


 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ali Fethi Okyar kişiliği hakkında bilgiler

  Fethi Okyar diplomatik yetenekleri ve ılımlı, akılcı kişiliğiyle her dönemde saygı topladı. İngiltere ve Amerika'da uygulandığı şekliyle, millet iradesine dayanan demokratik, liberal ve pragmatik bir siyasi görüşü savundu. İngilizler tarafından Malta'ya sürüldükten sonra bile İngiltere'ye olan yakınlığını kaybetmedi. İngiltere'nin Ankara büyükelçisi onun için "Moğol yüzlü, Alçakgönüllü bir insan ve İngilizce bilen çok çekici karısı var" diye not düşmüştür.[1]
  alifethiokyar2.jpg
  İttihat ve Terakki içinde önemli görevler üstlendiği halde parti üst yönetiminin yolsuzluk ve cinnetlerinden uzak durdu; bu sayede İttihat ve Terakki'nin çöküşünden sonra da saygınlığını koruyabildi. Yakın arkadaşı Rauf Bey'ın aksine, siyasi kariyeri boyunca Mustafa Kemal'e ters düşmemeyi başardı. Uzun süre İsmet İnönü'nün başlıca rakibi olarak görüldüğü halde 1938'den sonra onunla barıştı ve yeniden üst düzey siyasi mevkilere getirildi.

+ Yorum Gönder