+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda MelİkŞah - Biyografisi kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  MelİkŞah - Biyografisi kısaca Hayatı
  MelİkŞah yaşamı hakkında
  MelİkŞah yaşamı hakkında.png
  İran’da hüküm süren Türk Selçuk hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğüdür. 1054 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 yılında Bağdat’ta 38 yaşında iken ölmüştür. Babası Alp Arslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında tahta geçti. Önce amcasının isyanını bastırarak Maveraünnehir ile Harzem’i ele geçirdi. Ünlü vezir Nizamülmülk, Melikşah’ın gerek tahta çıkmasında, gerekse zaferlerinde önemli bir rol oynamıştı. Anadolu’nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiş ve Suriye’de büyük başarılar kazanılmıştı.
  1076’da Kudüs Fatımîler’den, 1085’te Antakya, iki yıl sonra da Urfa Bizanslılardan alınmıştır. Halep ve Şam da onun döneminde Selçuk idaresine geçmişti. Devletin hudutları Kaşgar’dan ve Seyhun mecrasından Akdeniz, Kızıl Deniz ve Umman Denizi’ne kadar genişlemişti. Bağdat’taki Abbasi Halifeleri de tamamıyla Selçuk İmparatorluğu’nun emri altında bulunuyordu.
  Yirmi sene hüküm süren I. Melikşah, cesareti gibi zekası ile, ilim sevgisi ve edebî seviyesiyle de tanınmıştır. Kendisi gibi bir Türk soyundan gelmiş olan Veziri Nizamülmülk ile birlikte hem bir çok memleketler almaya, hem de nehirlere köprüler, şehirlere kaleler ve su yolları gibi birçok eserler yapmaya muvaffak olmuştu.
  Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük fikir adamlarındandır. Melikşah, Bağdat’ta bir rasathane kurmuş ve 1086 yılında başlayan ve dünyanın güneş etrafında dönmesi esasına dayanan bir takvim inkılabı yapmıştı ki buna “Celalî Takvimi” adı verilir.
  Sarayında Türkçe konuşulmakla birlikte edebî dil Farsça idi. Kendisinin pek güzel rubaileri vardır. Celaleddin Melikşah’ın Berkiyaruk, Sencer, Mehmet adlı üç oğlu vardı ki üçü de hükümdarlık yapmışlardır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarındandır ve onun döneminde devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Onun zamanından sonra devlet eski halinde kalmadı git gide düşüşe geçti çünkü onun döneminde bilim alanında önemli isimler ona yardımcı oluyordu ve bunlarda bilim dalında Ömer Hayyam siyaset dalında ise Nizamülmülk vardı.
+ Yorum Gönder


melikşah,  melikşahın hayatı,  MELİKŞAH,  melikşah hayatı,  melikşah vikipedi